OVOK - Ouders van een Overleden Kind

Doelstelling zelfhulpgroep

Dikwijls voelen ouders zich onbegrepen of worden ze genegeerd door anderen, meestal uit onbegrip of omdat men niet weet wat het is om een kind te verliezen omdat men het zelf niet meegemaakt heeft.

Hoewel niemand het verdriet van anderen kan dragen, is het belangrijk zich gesteund te voelen door ouders die je wel kunnen begrijpen omdat zij dezelfde pijnlijke weg aflegden na de dood van hun kind. Door hun steun willen deze ouders de weg tonen naar het op eigen kracht verwerken van verdriet.

Wij zullen luisteren naar wat je te vertellen hebt over jouw kind en over zijn of haar dood. We zullen jou ook vertellen over ons kind dat er niet meer is. Wij zijn lotgenoten en moeten opnieuw leren leven, ook na het pijnlijke afscheid.

Daarom willen we als zelfhulpgroep:

  • luisteren en meeleven met je verdriet
  • je helpen bij het verlies van je kind
  • zoeken naar wegen om het rouwen meer bespreekbaar te maken in onze maatschappij
  • waar mogelijk samenwerken met andere verenigingen en organisaties om deze doelstellingen te realiseren.

Werking

Individueel contact

Via het centraal contactadres kunnen ouders kennis maken met de vereniging, kunnen ze hun verhaal doen (schriftelijk of mondeling), kunnen ze informatie vragen, kunnen ze verder in contact komen met provinciale en plaatselijke medewerkers. Je kan ook gebruik maken van het contactformulier.

Bij de provinciale contactadressen kunnen ouders in contact komen met ouders; zij kunnen er terecht met hun nood aan meer begrip, meer hoop en inzicht. Het uitgangspunt is en blijft zelfhulp: ouders helpen elkaar het verlies te verwerken.

Praatgroepen

Verspreid over Vlaanderen zijn er dertien praatgroepen actief.

Tijdens regelmatige bijeenkomsten is er gelegenheid om te praten over problemen en gevoelens die voortkomen uit het verdriet om het verlies van een kind.

Door de herkenning van gevoelens kan men elkaar emotionele steun geven en kan men gezamenlijk tot een beter inzicht komen in het eigen rouwproces.

Praten over verdriet is praten over leven.

Praten over verlies is praten over hoe je dat in je leven een plaats kan geven om opnieuw verder te kunnen gaan.

Er zijn praatgroepen in Antwerpen (regio Centrum in Borgerhout, regio Mechelen, regio Kempen in Turnhout, regio Noorderkempen te Wuustwezel), in Oost-Vlaanderen (Belsele, Eeklo en Zottegem), in West-Vlaanderen (Brugge en Roeselare), in Vlaams-Brabant (Leuven, Nossegem), in Limburg (Houthalen en Tessenderlo).

Landelijke Dag

Eenmaal per jaar gaat een bijeenkomst door voor ouders van een overleden kind. Het is een kans om lotgenoten te ontmoeten, om kennis te maken met de verantwoordelijken van de vereniging, om te luisteren naar een voordracht rond een bepaald onderwerp en getuigenissen van ouders-lotgenoten.

Driemaandelijks tijdschrift ‘t Vergeet-mij-nietje

Voor 15 € kan iedereen zich abonneren op het tijdschrift alhoewel het uiteraard in de eerste plaats voor lotgenoten geschreven wordt. De inhoud is rijk en verscheiden: zowel getuigenissen, ervaringen, verhalen van lotgenoten die hun kind verloren in allerlei omstandigheden en leeftijden, alsook duidingsteksten, teksten van de getuigenissen en de lezing van de landelijke dag, nieuws uit de provincies, poëzie, boekbesprekingen, oproepen,…

Activiteiten rond een welbepaald thema

Naast de landelijke dag organiseert de vereniging soms ook een activiteit rond een welbepaald onderwerp. Ook de praatgroepen kunnen andere initiatieven naast hun normale bijeenkomsten voorzien. In de mate van het mogelijke zullen activiteiten van andere organisaties die voor ouders-lotgenoten interessant kunnen zijn, hier ook vermeld worden.

Samenwerking met andere verenigingen en organisaties

De samenwerking met andere verenigingen en organisaties is bedoeld om de vereniging bekend te maken bij ouders, om de opvang en begeleiding van ouders die een kind verloren zo goed mogelijk te laten verlopen. De aanpak en benadering van ouders door andere verenigingen en door O.V.O.K. kan voor alle betrokkenen inspirerend werken.

Andere verenigingen of organisaties bieden vorming aan voor medewerkers van zelfhulpgroepen waarop O.V.O.K. ook een beroep kan doen.

Een vereniging als O.V.O.K. heeft voor haar werking als vzw ook nood aan ondersteuning.

Zo werkt de vereniging samen met:

VOOK de Nederlandse zustervereniging http://www.vook.nl/

Missing You dat zich richt naar opvang en begeleiding van broers en zussen http://www.missingyou.be/

Trefpunt Zelfhulp voor ondersteuning en vorming http://www.zelfhulp.be/

Rondpunt dat zich specifiek richt naar nabestaanden van verkeersslachtoffers http://www.rondpunt.be/

Vlaamse Liga tegen kanker (VLK) waarvan de vorming ook openstaat voor O.V.O.K.-medewerkers http://www.tegenkanker.be/ e.a.

De vereniging heeft een centraal contactadres en contactadressen per provincie. De contacten tussen de verschillende ouderparen gebeuren telefonisch, schriftelijk of door groepsgesprekken. Regionale praatgroepen komen maandelijks of tweemaandelijks samen in elke provincie. Voor Antwerpen is dat in Borgerhout, Mechelen, Turnhout en Wuustwezel. Voor Brabant in Nossegem en Aarschot, voor Limburg in Houthalen en Tessenderlo, voor Oost-Vlaanderen in Belsele, Eeklo en Zottegem, voor West-Vlaanderen in Brugge en Roeselare. Er is ook een werking voor broers en zussen. Ieder jaar is er een 'landdag' die openstaat voor een breder publiek.

Zowel voor betrokkenen als voor welzijnswerkers zijn er brochures rond verdriet en rouw, en thema-uitgaven over bvb. zelfdoding, overlijden van een enig kind, overlijden rondom de geboorte. Per kwartaal verschijnt het tijdschrift, 'Vergeet-mij-nietje' waarop iedere geïnteresseerde zich kan abonneren.

Website: www.ovok.be

Praatgroep Antwerpen Regio Centrum

Plaats: Parochiezaal Xaverius-college (kelderverdieping), Collegelaan 36, Borgerhout
Data: de 3 de vrijdag van de maand, om de 2 maanden telkens om 20 u.

Contact: Leen De Schutter
tel: 0485 86 35 47
e-mail: ralf.dua@telenet.be

Yvonne Brosens
tel: 0486 98 66 96
e-mail: yvonne.brosens@gmail.com

Praatgroep Antwerpen Regio Mechelen

Plaats: in taverne De Kraanburg, Persoonshoek 9, Mechelen
Data: volgende vrijdagen telkens om 20 u.
27 januari 2012 - 16 maart - 27 april - 8 juni - 7 september - 19 oktober - 30 november 2012

Contact :
tel: 015 27 16 48
e-mail : wies.awardt@telenet.be

Swa en Tine Baetens - De Leeuw
e-mail: swa.baetens@telenet.be

Plaats: Janssen Ontmoetingcentrum, Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout
Data: Elke 2de vrijdag van de maand (niet in juli) telkens om 20 u :
13 januari 2012 - 10 februari - 9 maart - 13 april - 11 mei - 8 juni -
10 augustus - 14 september - 12 oktober - 9 november - 14 december 2012
Contact: Bert en May Rombouts -Aernouts
tel: 03 314 10 71

Eddy en Irène Van Emmerick
tel: 014 43 96 14
e-mail: eddy.vanemmerick@telenet.be

Praatgroep Antwerpen Regio NoorderKempen

Plaats: GC Blommaert 22 , 2290 Wuustwezel
Data: Elke eerste vrijdag van de maand van 20 u. tot 23 u.
6 januari 2012 - 3 februari - 2 maart - 6 april - 4 mei - 1 juni - 6 juli -
7 september - 5 oktober - 2 november - 7 december 2012
Contact : Richard en Marie-Louise Staes
tel: 03 663 68 83 's avonds
e-mail: staes.r@pandora.be

Praatgroep Oost-Vlaanderen Belsele Regio Waas en Dender

Plaats: in de raadszaal van het voormalig gemeentehuis, Belseledorp 76, Belsele
Data: Elke 3de vrijdag van de maand van 19.30 u. tot 22.30 u.
20 januari 2012 - 17 februari - 16 maart - 20 april- 18 mei- 15 juni - 17 augustus - 21 sept -
19 oktober - 16 november - 21 december 2012
Contact: Paul en Marie-Claire de Schepper - De Beule
tel: 03 772 23 16
e-mail : paul.de.schepper2@telenet.be

Rita en Luc Vancoillie-Faems
tel: 03 777 49 23
e-mail: lucvancoillie297@telenet.be

Praatgroep Oost-Vlaanderen Regio Gent-Eeklo

Plaats: Parochiaal Centrum, Priemwegel 4, 9930 Zomergem - Beke
Data: volgende vrijdagen van 19.30 u. tot 21.30 u.
13 januari 2012 - 17 februari - 30 maart - 18 mei - 29 juni - 14 sept. - 26 oktober - 7 december 2012
Contact: Linda Moens
tel: 09 372 03 15
e-mail: linda.moens1@telenet.be

Praatgroep Oost-Vlaanderen Regio Zuid-Oost-Vlaanderen

Plaats: Ontmoetingscentrum Godveerdegem, Tweekerkenstraat 185, Zottegem
Data: volgende vrijdagen telkens van 20 u. tot 22.30 u.
13 januari - 3 februari - 2 maart - 6 april - 5 mei - 1 juni -
25 augustus - 5 oktober - 2 november - 7 december 2012
Contact: Martine Van Damme
tel: 09 329 84 75
e-mail: tine.vandamme.ovokzottegem@hotmail.com

Anja Ruysseveldt
tel : 09 360 59 32
e-mail : anja.ruysseveldt@telenet.be

Praatgroep West-Vlaanderen Regio Brugge

Plaats: Dienstencentrum De Zonnebloem, Rijselstraat 68, 8200 Sint-Michiels Brugg

Praatgroep West-Vlaanderen Regio Roeselare

Plaats: in lokaal Nele van het parochiaal centrum St. -Jozefsparochie, Deken De Saegherplein 21A, 8800 Roeselare
Data: op vrijdagen van 20.00 u. tot 22.30 u.
13 januari 2012, 10 februari, 9 maart, 20 april, 25 mei, 29 juni 2012
Contact: Krist'l Coghe - Sagaert
tel: 051 21 26 11
e-mail: mario.coghe@telenet.be

Praatgroep Vlaams-Brabant Regio Leuven-Aarschot

Plaats: Damiaaninstituut, Pastoor Dergentlaan 220, Aarschot
Data : op vrijdagen om 20.00 u.
20 januari 2012, 2 maart , 23 maart, 20 april, 11 mei en 15 juni 2012

Christine Langouche,
tel : 016 46 20 75
e-mail: christine.langouche@pandora.be

Praatgroep Vlaams- Brabant Regio Nossegem

Plaats: Hoeve Nothengem, Sint-Lambertusstraat 1, Nossegem.
Data: zaterdagnamiddagen om 14.30 u. op

Praatgroep Limburg Regio Tessenderlo

Plaats: Zaal Floreal, Geelse baan 4, Tessenderlo.
Data: tweemaandelijks de laatste vrijdag van de maand om 20 u.
24 februari 2012 - 27 april - 29 juni - 31 augustus - 26 oktober - 22 dec (kerstviering) 2012

Praatgroep Limburg Regio Houthalen

Plaats: CC Casino, Varenstraat 22, in wijk Meulenberg , Houthalen.
Data: volgende donderdagen van 20 u. tot 22.30 u.
19 januari 2012 - 16 februari - 15 maart - 19 april - 24 mei -21 juni -
20 september - 18 oktober - 22 november 2012 - december : kerstherdenking
Contact: Jos en Lut Lievens - Lemmens
tel: 011 52 38 98
e-mail : lievensjoshout@skynet.be

Aanvullende informatie

  • Extended Classes: grid-double hilite

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.