Ouders van een vermoord kind

Over ons Voorstelling van de vzw “Ouders van een vermoord kind” De vzw “Ouders van een vermoord kind” is een ondersteunde zelfhulpgroep voor ouders wiens kind vermoord werd. De vzw werd in 1989 opgericht door een samenwerking tussen de ouders van een vermoord kind en de hulpverleners van de dienst slachtofferhulp in Leuven. De ouders hadden nood aan steun en troost en hoopten dit bij elkaar te vinden.

Vaak is het namelijk zo dat ouders van een vermoord kind in het begin meestal steun krijgen van hun naaste omgeving. Na verloop van tijd valt deze steun echter weg doordat velen geen begrip meer kunnen opbrengen voor het immense verdriet van de ouders. Wie een kind verliest moet een lang verwerkingsproces doorgaan dat zeer veel energie vraagt. Daarnaast beheerst de gerechtelijke afhandeling de eerste jaren het leven van de ouders, waardoor de meeste mensen in deze periode moeilijk aan rouwen toekomen. Het is daarom in functie van de verwerking ook zeer belangrijk dat ze terecht kunnen bij lotgenoten. De vzw “Ouders van een vermoord kind” werd erkend als autonome vrijwilligersorganisatie door de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn.

De doelstellingen van de vzw zijn:

  • Individuele ondersteuning en begeleiding verlenen
  • het contact met lotgenoten bevorderen
  • elkaar steunen, begrijpen en moed geven tijdens praatavonden
  • informatie en raad geven rond de gerechtelijke afhandeling, bijvoorbeeld rond de burgerlijke partijstelling, de inzage van het dossier, de financiële tussenkomst, …
  • ouders begeleiden en steunen tijdens het proces
  • ijveren voor de erkenning van het slachtoffer en het voorkomen van secundaire victimisatie
  • de aandacht van de overheid en de publieke opinie vestigen op de problematiek
  • de rechten van het slachtoffer verdedigen.

Iedereen, wiens kind vermoord werd, kan terecht bij de vzw. Er kan ook een doorverwijzing gebeuren via de politie of de justitieassistente. De hulpvraag van de ouders is verschillend en is gedurende de jaren sterk veranderd. Vroeger kwamen slachtoffers sneller in contact met deze dienst, omdat de aanpak van de betrokken diensten, onder andere politie en justitie niet aangepast was aan slachtoffers. De ouders kregen weinig informatie van de diensten met als gevolg dat ze bleven zitten met vele vragen rond het misdrijf. Vaak willen ouders alle details van het misdrijf willen weten. Vele instanties gaan hier echter niet vanuit. Omdat ze op dit vlak vaak niet gehoord werden, vroegen ze hulp aan de vzw “Ouders van een vermoord kind”. Gelukkig is er tegenwoordig enorm veel veranderd in de bejegening naar de slachtoffers toe. Het slachtoffer krijgt nu wel voldoende informatie over het misdrijf, waardoor we kunnen vaststellen dat de hulpvraag van personen die contact opnemen met de vzw anders is dan vroeger.

Slachtoffers komen vaak pas een hele tijd na de feiten bij de vzw terecht, omdat ze nu in vergelijking met vroeger een betere begeleiding krijgen bij de politiediensten. Mensen komen nu voornamelijk voor praktische informatie bij de vzw terecht. Bijvoorbeeld : vragen rond de advocaat, vragen rond het verloop van het proces of de voorlopige invrijheidstelling, … Daarnaast heeft de vzw steeds een belangrijke rol gespeeld in de rouwverwerking, wat dus nu nog steeds het geval is.

De vereniging heeft een boek uitgegeven, 'Leven met een schaduw', over de ervaringen van de ouders, de ervaringen met journalisten, de administratieve en gerechtelijke molen, de contacten met advocaten en hulpverleners, de reacties vanuit de omgeving, het proces en de veroordeling van de dader en bovenal de nachtmerrie waaraan nooit een einde komt. In 1999 gaven zij een tweede boek uit 'Recht van spreken'. Hierin wil de oudergroep de nieuwe ontwikkelingen op strafrechtelijk gebied toetsen aan de realiteit. Het driemaandelijks tijdschrift 'Leven met een schaduw' bevat naast informatie op gerechtelijk vlak ook ervaringen van de ouders en teksten in verband met rouwverwerking.

Marina Maes Sint-Pieterskerklaan 99 8000 BRUGGE

Tel: 050/51.40.08 Tel: 0476/455.853 Fax: 050/51.40.08

e-mail: marina.maes2@telenet.be Website: www.oudersvaneenvermoordkind.be

Memo: tweede mailadres: marina@oudersvaneenvermoordkind.be

Afdelingen / Regionale contactpersonen

Marcel en Ingrid De Smedt-Hooft Grote Heidestraat 11 9120 BEVEREN

Tel: 0489/11.59.30 Tel: 0489/11.59.31 e-mail: marceldesmedt@skynet.be

Lydia Van Hecke-De Decker Planetariumlaan 31 2610 WILRIJK

Tel: 0475/76.84.05 e-mail: lydiadedecker@telenet.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.