Na het overlijden van de partner, plots of na een ziekteperiode, volgt er een moeilijke tijd. Het leven is overhoop gehaald en het is vaak moeilijk met het alleen zijn te leren leven. Men zoekt naar een nieuwe inhoud en weet niet altijd hoe. Als sociaal-culturele vereniging heeft ConTempo een aanbod voor iedereen die een partner verloor, uit welke vaste relatie ook. In die tussentijd, de rouwtijd, is het aanbod van ConTempo een kans om samen met lotgenoten een eind op weg te gaan, met respect voor ieders tempo in het rouwproces.

Deze groep wenst in de eerste plaats een vriendenkring te zijn voor weduwen en weduwnaars. Dit houdt in dat ze zich slechts openstellen voor mensen uit de regio Groot-Antwerpen, vanaf 55 tot de leeftijd van 70 jaar. Zij wensen ook de groep klein te houden om zodoende een hechte kennissenkring te vormen, wat niet inhoudt dat de groep nieuwe leden schuwt.

Na het definitieve afscheid van de echtgenoot/echtgenote kan bij de achterblijvende partner een grote emotionele nood ontstaan, aan het doorbreken van de stilte en de eenzaamheid, aan affectie, aan begrip vooral. De vereniging "Weduwen en Weduwnaars Gent" wil hieraan tegemoetkomen, verwerking van het groot verdriet en gemis ondersteunen, eventuele sporen van depressie aldus ombuigen.

Het 'alleenstaan' in een gezin, met of zonder kinderen valt niet mee. Samen met verdriet dat men te verwerken krijgt, wordt men soms geconfronteerd met een gevoel van "niet begrepen worden" door familie of omgeving. Dit kan tot gevolg hebben dat men zich opsluit tussen de muren waar men zich veilig voelt. Het gevolg hiervan is het totale isolement.

De vereniging Weduwen en Weduwnaars wil vrijwillig en belangeloos weduwen en weduwnaars (geen gescheidenen of ongehuwden) uit het Vlaamse landsgedeelte samenbrengen, hun belangen verdedigen en steun verschaffen. De vereniging wil aan weduwen en weduwnaars de kans geven elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zich te ontspannen.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.