De vereniging werd eind '96 opgericht voor alle ex-poliopatiënten. De groep wil de noden en belangen behartigen van de postpolio's en het uitwisselen van ervaringen stimuleren. Speciale aandacht wordt besteed aan postpolio's die dertig à veertig jaren na de virusinfectie allerhande klachten ondervinden. De stuurgroep komt meerdere malen per jaar samen en jaarlijks wordt een bijeenkomst belegd voor iedere polio met of zonder het postpoliosyndroom.

Informatieverstrekking gebeurt met folders en nieuwsbrieven. Praatgroepen hebben regelmatig plaats in alle provincies.

Els Bogaerts Xaverianenplantsoen 33 2300 TURNHOUT

Tel: 014/82.89.00 e-mail: els@postpolio.be Website: www.postpolio.be

POSTPOLIO

Poliomyelitis of kinderverlamming wordt veroorzaakt door een virusinfectie. Meestal verloopt de ziekte zonder symptomen in de vorm van een zogenaamd griepje. In een aantal gevallen tast het virus bepaalde cellen in het ruggenmerg aan, waardoor verlammingsverschijnselen optreden. Sommigen herstellen volledig, bij anderen blijven meer of minder ernstige restverschijnselen bestaan. Sinds inenting in 1957 mogelijk werd, komt polio in de westerse wereld nog maar zelden voor en dan alleen bij mensen die niet ingeënt zijn.

Een onbekend aantal mensen dat destijds polio kreeg, blijkt na jaren van stabiel functioneren last te krijgen van nieuwe verschijnselen zoals: ongewone en snelle vermoeibaarheid, vermindering van uithoudingsvermogen, spier- en/of gewrichtspijn, vermindering van spierkracht, soms ook in voorheen normaal functionerende spieren, slecht verdragen van kou, in een enkel geval ademhalings- en slikproblemen. Deze verschijnselen worden het postpoliosyndroom genoemd, afgekort PPS. De oorzaak van het ontstaan van PPS is vooralsnog onbekend. Wel blijkt chronische overbelasting een belangrijke factor te zijn bij het postpoliosyndroom.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.