De Sarahbeweging is een unieke beweging van mensen,

- die ondersteunt,

- kapstokken aanreikt voor bewustwording, kennis en kunde,

- op gebied van gezondheid,

- meedenkt bij veranderingen in de samenleving,

- mee-ijvert voor preventie om gezond en gelukkig te blijven.

Het misverstand vzw - Het Mis Verstand is een kleine onafhankelijke VZW met als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen en ondersteunen van projecten om de beeldvorming omtrent psychiatrische stoornissen te verbeteren, met een focus op psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen.

De VZW kan optreden als uitgever van ‘rechten van de geest’, zoals kunst, literatuur, wetenschappelijke publicaties via alle mogelijke media.

Similes vzw - Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden...kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont.

Het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP) ijvert voor de verbreiding van de psychoanalyse en voor het overbrengen van het analytisch weten, volgens de krachtlijnen die Lacan aanbracht in het veld dat door Freud werd geopend met de ontdekking van het onbewuste.

De Psychose- en Schizofreniegroep Limburg - De meeste van ons zijn (ex-) psychose- en schizofreniepatiënten en ook ervaringsdeskundigen. Wij worden niet gedomineerd door:

- familieverenigingen

- dokters en hulpverleners

- mutualiteiten

- psychiatrische instellingen

- ziekenhuizen en centra uit de GGZ

- de overheden

- en evenmin door de farmaceutische industrie.

uilenspiegel.gifUilenSpiegel vzw zet zich in voor de cliënten van de GGZ, vertegenwoordigt de stem van de patiënt bij de overheid, in het Vlaams Patiëntenplatform, de regionale zorgnetwerken en in sommige instellingen. Een groepje vrijwilligers neemt die taken op zich. Momenteel fungeert Wouter als coördinator die de intervisiemomenten animeert. Een aantal nieuwe vertegenwoordigers wordt klaargestoomd in een opleidingstraject. 

UilenSpiegel krijgt op jaarlijkse basis een betoelaging’ van  het Ministerie van Volksgezondheid waardoor  wij kunnen beschikken wij over 1,3 VTE personeelsleden. We kunnen ook rekenen op de enthousiaste inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Andante is een term uit de muziekwereld en betekent: ‘langzaam en rustig voortgaande’. Deze term is een metafoor voor onze opdracht en visie: 'herstel en verbetering realiseren op het ritme van de cliënt'.

De werking
Andante is één van de 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Andante biedt ambulante zorg aan personen of hun omgeving m.b.t. ernstige geestelijke gezondheidsproblemen.

Werking: Similes is de familievereniging geestelijke gezondheid, een vereniging voor familieleden van personen met psychische problemen. Ze streeft naar een moderne gezinsvriendelijke geestelijke gezondheidszorg, dichter bij de mensen, zonder wachtlijsten, met oog voor preventie, arbeid en wonen en naar het uitbouwen van inspraak en participatie.

Bij opname van een patiënt in een psychiatrische instelling of op een psychiatrische dienst concentreert de zorg zich hoofdzakelijk op de patiënt. Er wordt voorzien in diens opvang en begeleiding. De familieleden blijven echter met veel vragen en emoties achter waarmee ze geen blijf weten. Meer en meer verblijft de persoon met psychische problemen gewoon thuis en hebben de gezinsleden heel wat vragen over hoe omgaan met iemand die psychisch ziek is.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.