Federatie van Vlaamse simileskringen

Werking: Similes is de familievereniging geestelijke gezondheid, een vereniging voor familieleden van personen met psychische problemen. Ze streeft naar een moderne gezinsvriendelijke geestelijke gezondheidszorg, dichter bij de mensen, zonder wachtlijsten, met oog voor preventie, arbeid en wonen en naar het uitbouwen van inspraak en participatie.

Similes steunt gezinsleden in hun herstel- en verwerkingsproces via juiste informatie en met de kracht die uitgaat van de ontmoeting tussen lotgenoten.

Similes organiseert voor elk wat wils, voor diverse doelgroepen en op diverse locaties in Vlaanderen. Zo zijn er activiteiten die toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden - informatieve bijeenkomsten over alles wat te maken heeft met psychische aandoeningen en zorg en de activiteiten met een ontspannend karakter. Een persoonlijk onthaal, persoonlijke getuigenissen en de ontmoetingskansen maken deze bijeenkomsten zeer karakteristiek. Vervolgens zijn er activiteiten die enkel bedoeld zijn voor familieleden en vrienden van personen met psychische problemen, zodat zij in een veilige omgeving ervaringen kunnen uitwisselen. Ontmoeting en wederzijdse ondersteuning staan centraal. Begeleiding gebeurt door vrijwilligers en/of educatieve medewerkers van Similes.

De Federatie groepeert ook regionale kringen al dan niet verbonden aan een psychiatrisch ziekenhuis en in de vijf provincies. Een Simileskring is een duurzame zelforganisatie van vrijwilligers die de bestuurlijke en inhoudelijke werking opnemen, hierbij professioneel ondersteund door de vereniging. De meeste onder hen zijn familiebetrokken op een persoon met een psychische problematiek.

Daarnaast zijn er de themagroepen die werken rond een bepaalde familiebetrokkenheid en voorzien in info, lotgenotencontact en ontspanning. Zo zijn er in verschillende provincies specifieke groepen voor kinderen van (KOPP), zussen en broers van, ouders van, (ex-)partners van, nabestaanden na zelfdoding, familiegroepen rond borderline en psychose. Op de website krijgt men een overzicht van het volledige aanbod aan activiteiten; sommige zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Los van de Simileskringen werd de vzw Fonds Similes opgericht om individueel informatie en advies te geven bij juridische problemen (bijvoorbeeld erfenis, geldbeheer).

Nationaal secretariaat Groeneweg 151 3001 LEUVEN (HEVERLEE)

Tel: 016/24.42.01 Fax: 070/42.71.31

Bereikbaarheid: Openingsuren: maandag tot vrijdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur; woensdag tot 18 uur; vrijdagnamiddag gesloten

e-mail: info@similes.be Website: www.similes.be

ANTWERPEN EN VLAAMS-BRABANT

Groeneweg 151 3001 HEVERLEE

Tel: 016/24.42.01 Fax: 016/23.88.18 Bereikbaarheid: kantooruren e-mail: jana.de.beul@similes.be

KEMPEN

Similes Inloophuis kempen Stationstraat 60-62 2300 TURNHOUT Tel: 014/41.46.24

Bereikbaarheid: Openingsuren: maandag en vrijdag van 13 tot 16 uur dinsdag van 10 tot 12 uur woensdag van 14 tot 16.30 uur donderdag van 19u00 tot 21u00

e-mail: similes.turnhout@skynet.be

LIMBURG

Similes Inloophuis Limburg/Provinciegebouw blok H - 3de verd - lokaal 32 Universiteitslaan 3 bus 5 3500 HASSELT

Tel: 011/30.57.25 Bereikbaarheid: Openingsuren: maandag van 9.30 tot 11.30 uur woensdag van 11 tot 15 uur vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur tijdens schoolvakanties op woensdag van 10.30 tot 14.30 uur of contacteer Leen Stroobants (016/24.42.06) voor een afspraak e-mail: leen.stroobants@similes.be

OOST-VLAANDEREN

Simileskantoor Oost- en West-Vlaanderen Oude Abdij Drongenplein 26 9031 DRONGEN

Tel: 09/216.88.01 Bereikbaarheid: kantooruren e-mail: josette.monsieurs@similes.be

WEST-VLAANDEREN

Simileskantoor Oost- en West-Vlaanderen Oude Abdij Drongenplein 26 9031 DRONGEN

Tel: 09/216.88.04 Bereikbaarheid: kantooruren e-mail: elke.de.groote@similes.be

SIMILES THEMAGROEP BROERS EN ZUSSEN

Werking: Heeft je broer of zus psychische moeilijkheden? Dat schept een bijzondere band. Maar hoe gaat het met jou? Want omgaan met je zieke broer of zus heeft een invloed op jouw leven. We bieden je graag een forum aan om ervaringen en vragen uit te wisselen met lotgenoten.

Leen Stroobants Tel: 016/24.42.06 e-mail: leen.stroobants@similes.be

SIMILES THEMAGROEP OUDERS

Werking: Als je zoon of dochter psychische problemen krijgt, dan heb je als ouder heel wat vragen en zorgen. Hoe zal het ziekteproces verlopen? Is genezing mogelijk? Wat mag ik nog verwachten van mijn kind? Hoe kan ik op een gezonde manier omgaan met mijn zoon/dochter? Wat als ik er later niet meer ben? Hoe kan ik zorgen dat ik meer betrokken wordt bij de behandeling? Als ouder heb je gemakkelijk last van schuldgevoelens en angsten, en maak je ook een rouwproces door. Ouder zijn van een zoon/dochter met psychische problemen is vaak een subtiele evenwichtsoefening tussen vasthouden en loslaten.

Leen Stroobants Tel: 016/24.42.06 e-mail: leen.stroobants@similes.be

SIMILES THEMAGROEP PSYCHOSE

Werking: De Stem - praatkaffee psychose / Elke De Groote

Tel: 09/216.88.04 e-mail: elke.de.groote@similes.be

SIMILES THEMAGROEPEN BORDERLINE

Werking: Bij mensen met borderline is er sprake van een stoornis in het reguleren van emoties. Zij reageren sneller dan anderen, met emoties die heftiger zijn en die relatief lang aanhouden. Zij worstelen vaak met verlatingsangst, handelen dikwijls impulsief en denken in uitersten. Dit maakt het samenleven met iemand met borderline er niet gemakkelijker op. Naastbetrokkenen ervaren dikwijls schuldgevoelens, boosheid, medelijden, verdriet, maar vooral ook angst om wat er gaat komen. Als we het borderlinegedrag beter begrijpen, kunnen we leren om op een gezondere manier om te gaan met iemand met borderline.

OOST-EN WEST-VLAANDEREN

Postscriptum themagroep Borderlinestoornis / Josette Monsieurs

Oude Abdij Drongenplein 26 9031 DRONGEN

Tel: 09/216.88.01 e-mail: josette.monsieurs@similes.be

VLAAMS-BRABANT

Similes Borderlinestoornis Vlaams-Brabant / Hilde Vanderlinden

Tel: 016/24.42.04 e-mail: hilde.vanderlinden@similes.be

 

SIMILES THEMAGROEPEN KOPP/KOAP

Werking: Als je zoon of dochter bent van iemand met psychische problemen heb je – ook al ben je volwassen – specifieke vragen en noden. Voor (jong) volwassen kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en/of met een afhankelijkheidsprobleem (KOAP). Vanaf 18 jaar.

ANTWERPEN EN VLAAMS-BRABANT

Similes KOPP/KOAP Antwerpen en Vlaams-Brabant/ Jana De Beul

Tel: 016/24.42.03 e-mail: jana.de.beul@similes.be

KEMPEN

Similes KOPP Geel-Zuiderkempen / Jef Hoet en Tilly Van Dingenen

Tel: 014/59.06.00

e-mail: similes.geel@gmail.com

LIMBURG

Similes KOPP Limburg / Denise Cooreman

Tel: 016/24.42.05 e-mail: denise.cooreman@similes.be

OOST- EN WEST-VLAANDEREN

Similes KOPP/KOAP Oost-West-Vlaanderen / Elke De Groote

Tel: 09/216.88.04 e-mail: elke.de.groote@similes.be

 

SIMILES THEMAGROEPEN NABESTAANDEN NA ZELFDODING

Werking: Iemand verliezen door zelfdoding is een zeer ingrijpende ervaring. De verwerking verloopt moeizaam. Je wordt soms overweldigd door allerlei emoties en vragen. Voor de buitenwereld gaat het leven verder, maar als nabestaande is het alsof de wereld stilstaat. Contact met mensen die hetzelfde meemaakten, kan ondersteunend zijn en je verder op weg helpen in je rouwproces.

LIMBURG

Similesgroep nabestaanden Limburg / Leen Stroobants

Tel: 016/24.42.06 e-mail: leen.stroobants@similes.be

OOST- EN WEST-VLAANDEREN

Similesgroep nabestaanden Oost- en West-Vlaanderen / Diederik Thuyn

Tel: 09/216.88.02 e-mail: diederik.thuyn@similes.be

 

SIMILES THEMAGROEPEN PARTNERS EN EX-PARTNERS

Werking: Als (ex)partner heb je heel wat rollen. Je bent verzorger van je zieke partner. Voor je kinderen ben je vaak vader en moeder tegelijk. Je bent kostwinner, regelt het huishouden en alle praktische zaken. Je voelt je voor alles en iedereen verantwoordelijk en tracht met alles en iedereen rekening te houden. Eigenlijke een bovenmenselijke taak. Als tegengewicht is het heel belangrijk om af en toe helemaal voor jezelf te kiezen.

Als het samenleven met je partner niet langer mogelijk is, dan dienen er zich moeilijke beslissingen aan die grote gevolgen hebben voor jezelf, misschien ook voor je kinderen en andere familieleden. Of misschien besluit je partner om te scheiden en blijf jij met vele vragen achter. Scheiden is sowieso een stimulans om een ander leven te gaan leiden. We dienen vooreerst verdriet te verwerken om wat niet langer is, en ook niet meer kan zijn. We gaan op zoek naar een nieuw evenwicht. Zo kan het ook gebeuren dat we de relatie met de ex-partner behouden, maar wel een andere invulling geven.

KEMPEN

Similes Partners Geel-Zuiderkempen / Jef Hoet en Tilly Van Dingenen

Tel: 014/59.06.00 e-mail: similes.geel@gmail.com

LIMBURG

Similes Partners en Ex-Partners Limburg / Leen Stroobants

Tel: 016/24.42.06 e-mail: leen.stroobants@similes.be

OOST- EN WEST-VLAANDEREN

Similes Partners Oost- en West-Vlaanderen / Josette Monsieurs

Tel: 09/216.88.01 e-mail: josette.monsieurs@similes.be

Aanvullende informatie

  • Extended Classes: grid-double hilite

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.