Andante vzw

Andante is een term uit de muziekwereld en betekent: ‘langzaam en rustig voortgaande’. Deze term is een metafoor voor onze opdracht en visie: 'herstel en verbetering realiseren op het ritme van de cliënt'.

De werking
Andante is één van de 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Andante biedt ambulante zorg aan personen of hun omgeving m.b.t. ernstige geestelijke gezondheidsproblemen.

Ambulante zorg betekent dat cliënten niet worden opgenomen in onze voorziening maar de zorg aangeboden krijgen terwijl ze verder verblijven in hun normale leefsituatie. Via haar zorgaanbod tracht Andante het psychisch evenwicht van haar cliënten te herstellen of de psychische stoornissen draaglijk te maken voor de cliënt en zijn/haar leefomgeving.

 

De kernopdrachten van Andante zijn:

  • indicatiestelling en diagnostiek
  • behandeling, begeleiding en ondersteuning
  • dienstverlening aan partners met eenzelfde doelgroep
  • zelfmoordpreventie

Andante is toegankelijk voor elke hulpvrager uit het werkingsgebied zonder onderscheid van leeftijd of geslacht, etnische oorsprong, politieke of godsdienstige overtuiging en financiële toestand.

Jaarlijks maken zo’n 2700 mensen gebruik van ons zorgaanbod in één van onze 7 werkingen:

  • twee teams voor kinder- en jeugdhulpverlening
  • drie teams voor volwassenenhulpverlening
  • een team voor hulpverlening aan ouderen
  • een activiteiten- en ontmoetingscentrum Instuif

De jeugd- en volwassenenteams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit een (kinder- en jeugd)psychiater, psychologen, maatschappelijk werkers, soms aangevuld met andere disciplines.

De organisatie
Andante stelt ongeveer 80 medewerkers tewerk. Andante is een sociale onderneming die streeft naar permanente kwaliteitsverbetering van haar zorgaanbod en dienstverlening. Ze doet dit door de actieve betrokkenheid en participatie van alle belanghebbenden, zoals gebruikers, medewerkers, andere zorgverstrekkers en beleidsinstanties, bij de organisatie te stimuleren.

Voor vragen m.b.t. structurele samenwerking tussen voorzieningen neemt men best contact op met volgende medewerkers:

i.v.m. jeugd: dirk.kaethoven@andante.be (of 03/270.37.77)

i.v.m. volwassenen en ouderen: leen.vanassche@andante.be (of 03/270.37.77)

i.v.m. zelfmoordpreventie: vicky.vandooren@andante.be (of 03/620.10.20)

De directie en het directiesecretariaat zijn bereikbaar via:

Andante v.z.w.

Herculusstraat 17

2600 Berchem

tel: 03/270.37.77.

fax: 03/270.37.78.

mail: directiesecretariaat@andante.be

Directie: Jan Mampuys (jan.mampuys@andante.be)

Website: www.andante.be

PSYCHISCH OF PSYCHIATRISCH PROBLEEM

Een psychosociaal of psychiatrisch probleem, al dan niet gepaard gaand met levensmoeilijkheden, beïnvloedt het dagelijkse leven en functioneren dikwijls in die mate dat er in sommige gevallen hulp van buitenaf nodig is. Soms is een psychiatrische behandeling of (tijdelijke) opname in een psychiatrische instelling aangewezen, maar vaak zijn andere oplossingen mogelijk: een begeleiding in een Beschut Wonen, een therapie in een centrum geestelijke gezondheidszorg, een opvang in een dagactiviteitencentrum, een opvang via mantel- of thuiszorg. De stoornis of het probleem kan van tijdelijke of van chronische aard zijn maar heeft bijna altijd gevolgen voor het sociale leven van de betrokken persoon. Ondanks het feit dat er nu betere medicatie, kennis en middelen voorhanden zijn, blijven begrip en communicatie zeer belangrijk in het genezings- of verwerkingsproces.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.