De Psychose- en Schizofreniegroep Limburg

De Psychose- en Schizofreniegroep Limburg - De meeste van ons zijn (ex-) psychose- en schizofreniepatiënten en ook ervaringsdeskundigen. Wij worden niet gedomineerd door:

- familieverenigingen

- dokters en hulpverleners

- mutualiteiten

- psychiatrische instellingen

- ziekenhuizen en centra uit de GGZ

- de overheden

- en evenmin door de farmaceutische industrie.

Wij zijn dus volstrekt onafhankelijk!

Nochtans zijn personen uit deze sectoren zeker welkom op onze vergaderingen en zijn we graag bereid om met hen samen te werken, zolang zij respect blijven hebben voor onze onafhankelijkheid.

PS: We hebben voorlopig gekozen voor een pinguin als het teken van de vereniging. Dat heeft geen enkele speciale bedoeling en is zuiver toevallig zo ontstaan. Maar als je op pagina's, of web-sites komt waarop een foto van een pinguin staat, dan weet U dat U met Psychepax te maken heeft.

Interactief gedeelte :

Op ons info-gedeelte, op de "Info over Psychosen en Schizofrenie" pagina, (bovenaan op deze home-pagina in de groene balk staat de link), laten wij de patiënt aan het woord. Het is ons doel om ervaren of genezen psychose- en chizofreniepatiënten hierbij uit te nodigen om artikels te schrijven over hun ervaringen als patiënt.

En dit om adviezen te geven aan nieuwe patiënten, hun familieleden, hun hulpverleners, de politici en de Vlaamse samenleving in het algemeen.

En dat over alle mogelijke onderwerpen die je als patiënt bent tegengekomen (zoals: medicatie, kliniek, gedwongen opname, werkverlies, financiën, bewindvoering, hulpverleners, relatieproblemen, en natuurlijk ook over hoe om te gaan met psychose!). Voel jij je aangesproken? Ga dan ook naar die pagina's en schrijf je in. En probeer de artikels aub zo duidelijk en zo bondig mogelijk te houden. Meer info vind je op de inleiding op die pagina's. Doe jij ook mee? Veel schrijfplezier gewenst dan!

De Psychose- en Schizofreniegroep Limburg is een zelfhulpgroep van Psychepax ( www.psychepax.be ). Er wordt informatie verstrekt over psychose, schizofrenie, psychiatrie, sociale problemen, hulpverlening en er is vooral veel lotgenotencontact. De groep komt samen ofwel in De Volksmacht te Hasselt (aan het station) ofwel in Herk-de-Stad, Dr. Vanweddingenlaan 15b. Een mailtje of telefoontje vooraf is wenselijk als men wil deelnemen.

Postbus 80

3540 HERK-DE-STAD

Tel: 0488/14.39.22

e-mail: psychepax@hotmail.com

Website: www.schizofrenie-limburg.be

PSYCHOSE

Een psychose is een psychiatrisch syndroom waarbij de patiënt het normale contact met de - door zijn omgeving ervaren - werkelijkheid kwijt is. Bij een psychose kunnen de volgende symptomen voorkomen:

Wanen: het koesteren van denkbeelden die niet overeenkomen met algemeen geaccepteerde opvattingen en/of ideeën waarvan de patiënt niet af te brengen is met logisch redeneren. Vaak, maar niet altijd, is er ook sprake van paranoia: achtervolgingswaan, zich inbeelden dat er overal camera's of microfoons verstopt zitten, dat er complotten zijn of dat de persoon in kwestie gezocht wordt door de politie of internationale veiligheidsdiensten.

Hallucinaties: het waarnemen van zaken die er niet zijn (zoals stemmen in het hoofd, beelden, geuren, of zelfs aanrakingen).

Verward denken: over en weer begrijpen psychotici en hun omgeving elkaar niet doordat het denkproces veranderd is door de psychose (chaotisch, te langzaam, te snel). Het gedrag van de patiënt is door zijn omgeving vaak niet meer te plaatsen (en vice versa). De gedachtenstop (waarbij de patiënt ervaart dat zijn gedachten plotseling volledig stoppen; "Mijn hoofd is leeg") wordt meestal als een ernstige vorm van een denkstoornis gezien, die op een slechte prognose zou duiden.

Verward spreken en schrijven: zelfs als de gedachten van de patiënt nog coherent zijn, kan hij problemen hebben deze in taal te uiten. Soms uit zich dit in gehaast spreken, vreemde woordkeuzen of het gebruik van neologismen. Bij grotere verwarring kunnen ook verschijnselen als echolalie, palilalie of glossolalie optreden.

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.