Reumatoïde Artritis Liga, opgericht in 2007, is een patiëntenvereniging die tot doel heeft informatie te verstrekken over zowel het medische aspect rond de ziekte Reumatoïde Artritis (RA), als de sociale impact voor de patiënt en zijn omgeving. Daarnaast organiseert de liga naast maandelijkse bijeenkomsten door provinciale arfdelingen, een jaarlijkse algemene bijeenkomst. Verder is er het tijdschrift RAAM voor de leden, en een facebook pagina. Op die manier worden lotgenoten met elkaar in contact gebracht en wordt patiënteninformatie uitgewisseld.

Binnen het reumalandschap blijkt de vraag naar een patiëntenvereniging die zich enkel en alleen richt op RA-patiënten groot te zijn. Bijgevolg is er in Vlaanderen een vereniging opgericht die zich alleen focust op en bezighoudt met de noden van de RA-patiënten. De RA-Liga gaat uit van het principe dat hoe meer een patiënt weet en begrijpt over zijn ziekte, hoe beter hij ermee kan omgaan.

De RA-Liga wil hierbij een steun zijn door informatie en begeleiding te bieden en helpt in het zoeken naar ieders eigen manier om met de ziekte om te gaan.

Tel: 0475/96.62.31 e-mail: info@raliga.be Website: www.raliga.be

REUMATOIDE ARTRITIS

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische gewrichtsaandoening van het auto-immune type d.w.z , het immuunsysteem valt de eigen lichaamscellen aan. De gewrichten zijn ontstoken (meestal symmetrisch) en kunnen na verloop van tijd ernstig misvormen met invaliditeit tot gevolg. Niet alleen de gewrichten maar ook andere organen kunnen in dit ontstekingsproces betrokken raken wat een algemeen ziek zijn tot gevolg heeft. Het is een ziekte die op alle leeftijden kan beginnen, zelfs bij kinderen.

Reumatoïde Artritis Limburg vzw stelt zich voor:

In Limburg startte de Zelfhulpgroep voor Reumatoïde Artritis patiënten in 2003. Onder de bezielende leiding van mevrouw Regina Proesmans werd een kleine vereniging in het leven geroepen. De rechtstreekse aanleiding waren de vragen van RA patiënten om meer informatie te bekomen over hun ziekte en aanverwante onderwerpen. Met andere mensen kunnen praten die hetzelfde meemaakten was één van de hoofddoelen. Een eerste infoavond georganiseerd in samenwerking met een reumatoloog was al dadelijk een groot succes (130 aanwezigen).

Oorspronkelijk werden de activiteiten geconcentreerd rond Borgloon. Het publiek bestond uit geïnteresseerden uit de hele provincie Limburg. Al snel kwam dan ook de vraag om elders informatie avonden te realiseren om het de mensen gemakkelijker te maken en de moeilijke verplaatsingen te beperken. De Zelfhulpgroep startte een actie ‘dwars door Limburg met RA’ waarbij in 8 gemeenten voordrachten werden gehouden door Limburgse reumatologen. De aanwezigen werden geïnformeerd over behandelingen, orthopedische ingrepen enz. Er werden achteraf natuurlijk ook heel wat weetjes en belevenissen uitgewisseld.

Uit deze contacten ontstond het idee om een reisproject voor zwaar hulpbehoevende RA patiënten tot stand te brengen. Dit project bestaat nog steeds en het blijft de bedoeling deze mensen en hun partner/mantelzorger een aangename, goed verzorgde en medisch begeleide reis aan te bieden aan een zeer lage prijs. De reumatologen helpen ons bij de selectie van de deelnemers. Er wordt telkens weer een zoektocht naar sponsorgelden georganiseerd. Koken kost geld en op reis gaan nog meer. Achtereenvolgens verbleven we een midweek in Ravelingen (2007), Oostduinkerke (2008), Blankenberge (2009) en Spa (2010). Dit jaar gaan we op stap in Zeeland (Goes).

In 2006 werd dan de v.z.w. Ra Limburg boven de doopvont gehouden. De Raad van Bestuur is samengesteld uit RA patiënten en wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers. Onze patiëntenvereniging stond in 2008 mede aan de wieg van de RA Liga, waarmee er nog steeds een goede uitwisseling van ideeën en samenwerking is.

RA Limburg wil zich blijven inzetten voor de (Limburgse) RA patiënten.

Reumatoïde Artritis Limburg VZW

Rullecovenstraat 115

3840 Kerniel

Tel. nationaal :012 / 74 27 85

Tel. intrnationaal : +32 12 74 27 85

E-mail : zelfhulpgroepreuma@hotmail.com

website: http://www.ralimburg.be

REUMATOIDE ARTRITIS

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische gewrichtsaandoening van het auto-immune type d.w.z , het immuunsysteem valt de eigen lichaamscellen aan. De gewrichten zijn ontstoken (meestal symmetrisch) en kunnen na verloop van tijd ernstig misvormen met invaliditeit tot gevolg. Niet alleen de gewrichten maar ook andere organen kunnen in dit ontstekingsproces betrokken raken wat een algemeen ziek zijn tot gevolg heeft. Het is een ziekte die op alle leeftijden kan beginnen, zelfs bij kinderen.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.