Reumatoïde artritis Limburg

Reumatoïde Artritis Limburg vzw stelt zich voor:

In Limburg startte de Zelfhulpgroep voor Reumatoïde Artritis patiënten in 2003. Onder de bezielende leiding van mevrouw Regina Proesmans werd een kleine vereniging in het leven geroepen. De rechtstreekse aanleiding waren de vragen van RA patiënten om meer informatie te bekomen over hun ziekte en aanverwante onderwerpen. Met andere mensen kunnen praten die hetzelfde meemaakten was één van de hoofddoelen. Een eerste infoavond georganiseerd in samenwerking met een reumatoloog was al dadelijk een groot succes (130 aanwezigen).

Oorspronkelijk werden de activiteiten geconcentreerd rond Borgloon. Het publiek bestond uit geïnteresseerden uit de hele provincie Limburg. Al snel kwam dan ook de vraag om elders informatie avonden te realiseren om het de mensen gemakkelijker te maken en de moeilijke verplaatsingen te beperken. De Zelfhulpgroep startte een actie ‘dwars door Limburg met RA’ waarbij in 8 gemeenten voordrachten werden gehouden door Limburgse reumatologen. De aanwezigen werden geïnformeerd over behandelingen, orthopedische ingrepen enz. Er werden achteraf natuurlijk ook heel wat weetjes en belevenissen uitgewisseld.

Uit deze contacten ontstond het idee om een reisproject voor zwaar hulpbehoevende RA patiënten tot stand te brengen. Dit project bestaat nog steeds en het blijft de bedoeling deze mensen en hun partner/mantelzorger een aangename, goed verzorgde en medisch begeleide reis aan te bieden aan een zeer lage prijs. De reumatologen helpen ons bij de selectie van de deelnemers. Er wordt telkens weer een zoektocht naar sponsorgelden georganiseerd. Koken kost geld en op reis gaan nog meer. Achtereenvolgens verbleven we een midweek in Ravelingen (2007), Oostduinkerke (2008), Blankenberge (2009) en Spa (2010). Dit jaar gaan we op stap in Zeeland (Goes).

In 2006 werd dan de v.z.w. Ra Limburg boven de doopvont gehouden. De Raad van Bestuur is samengesteld uit RA patiënten en wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers. Onze patiëntenvereniging stond in 2008 mede aan de wieg van de RA Liga, waarmee er nog steeds een goede uitwisseling van ideeën en samenwerking is.

RA Limburg wil zich blijven inzetten voor de (Limburgse) RA patiënten.

Reumatoïde Artritis Limburg VZW

Rullecovenstraat 115

3840 Kerniel

Tel. nationaal :012 / 74 27 85

Tel. intrnationaal : +32 12 74 27 85

E-mail : zelfhulpgroepreuma@hotmail.com

website: http://www.ralimburg.be

REUMATOIDE ARTRITIS

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische gewrichtsaandoening van het auto-immune type d.w.z , het immuunsysteem valt de eigen lichaamscellen aan. De gewrichten zijn ontstoken (meestal symmetrisch) en kunnen na verloop van tijd ernstig misvormen met invaliditeit tot gevolg. Niet alleen de gewrichten maar ook andere organen kunnen in dit ontstekingsproces betrokken raken wat een algemeen ziek zijn tot gevolg heeft. Het is een ziekte die op alle leeftijden kan beginnen, zelfs bij kinderen.

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.