VZW Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend,… verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten.

Een luisterend oor bieden: Missing You is makkelijk bereikbaar zodat de eerste opvang kan gebeuren en vragen efficiënt kunnen beantwoord worden.

Doorverwijzen: Missing You beschikt over een ruime databank zodat er vlot kan doorverwezen worden naar partnerverenigingen, CAW’s (Centra voor Algemeen Welzijnswerk), CGGZ (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg), rouwconsulenten…

“Rouwzorg Vlaanderen vzw “ is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’ en wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. Momenteel zijn er dertien vaste rouwbegeleiders en daarbij nog vier andere medewerkers die mede de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering uitmaken.

De Elisabeth Kübler-Ross Werking Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die in 1988 werd opgericht. EKR is een vereniging van goed opgeleide vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die met een verlieservaring worden geconfronteerd. De vrijwilligers bieden steun in het omgaan met emoties, gevoelens en situaties die bij het rouwproces horen. Ze hebben ook zelf te maken gehad met verlies, afscheid en rouw. Ze hebben ook zelf ervaren hoe verlies een plaats kan krijgen in het leven en zelfs tot persoonlijke groei kan leiden.

Ouders van Wiegedoodkinderen - Deze website is ingericht door en voor ouders die hun baby door wiegendood hebben verloren en voor anderen voor wie het overleden kind dierbaar was: grootouders, broertjes, zusjes en andere familieleden. Natuurlijk ook voor de verdere kring van betrokkenen die door het plotselinge verlies zijn geraakt: vrienden, buren, leidsters uit de kinderopvang, babysitters, de mensen van het consultatiebureau en vele anderen.

Zelfhulpgroep wiegendood Waasland - De zelfhulpgroep biedt eveneens opvang aan ouders van near-miss kindjes of kindjes gestorven aan wiegendood beperkt tot de regio Waasland. Zij organiseren een jaarlijkse contactavond in nauwe samenwerking met de wiegendoodcentra en verspreiden informatie over het vroegtijdig opsporen van risicokinderen.

Werkgroep Verder, nabestaanden na zelfdoding - Werkgroep Verder is een project binnen CGG PassAnt vzw en een samenwerkingsverband tussen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG – VVI), Centrum ter Preventie van Zelfdoding, CAW - Slachtofferhulp, Huis van de Mens, Tele-Onthaal en tal van nabestaanden - ervaringsdeskundigen.

Missie: Werkgroep Verder is het Vlaams kenniscentrum en samenwerkingsplatform inzake postventie. We willen een dynamische, innovatieve partner en aanspreekpunt zijn waar men als individu, organisatie en bedrijf terecht kan na een zelfdoding. We verspreiden informatie, sen­sibiliseren, doen aan deskundigheidsbevordering, organiseren lotge­notencontact en ijveren voor een respectvolle verantwoorde bericht­geving over zelfdoding in de media.

UW PARTNER IN POSTVENTIE *

* Postventie is de verzamelnaam voor de activiteiten, de zorg en de hulpverlening die met of voor nabestaanden gebeuren met het doel hen te steunen, of te begeleiden in de zoektocht naar een nieuw even­wicht en zin in hun leven

Visie: Iemand is “nabestaande na zelfdoding” wanneer men iemand heeft verloren door zelfdoding in zijn onmiddellijke omgeving. We bedoelen hiermee dus de intieme kring van familieleden en vrienden van iemand die door zelfdoding om het leven is gekomen; maar evengoed ook collega’s, klasgenoten, hulpverleners,….

Rouwen na zelfdoding is een individueel proces (“rouwen is als een vingerafdruk”). Het is dan ook belangrijk  om een zo groot en breed mogelijke waaier van informatie, activiteiten en steunpunten aan te bieden, zodat nabestaanden op elk moment in hun rouwproces de zorg kunnen vinden die ze nodig hebben.

p/a OGG PassAnt vzw

Beertsestraat 21  

1500 Halle 

02 361 21 28


info@werkgroepverder.be 

www.werkgroepverder.be 

Aandacht voor Rouw!

Ieder mens wordt op een bepaald moment in zijn leven geconfronteerd met het overlijden en het afscheid van een geliefde,

of het nu een partner, een kind,

een ouder of een vriend is .

Op dat moment is het alsof de grond onder je voeten wegzinkt en je door verdriet overmand, alleen nog naar zichzelf en de overledene kan kijken.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.