Werkgroep Verder, nabestaanden na zelfdoding

Werkgroep Verder, nabestaanden na zelfdoding - Werkgroep Verder is een project binnen CGG PassAnt vzw en een samenwerkingsverband tussen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG – VVI), Centrum ter Preventie van Zelfdoding, CAW - Slachtofferhulp, Huis van de Mens, Tele-Onthaal en tal van nabestaanden - ervaringsdeskundigen.

Missie: Werkgroep Verder is het Vlaams kenniscentrum en samenwerkingsplatform inzake postventie. We willen een dynamische, innovatieve partner en aanspreekpunt zijn waar men als individu, organisatie en bedrijf terecht kan na een zelfdoding. We verspreiden informatie, sen­sibiliseren, doen aan deskundigheidsbevordering, organiseren lotge­notencontact en ijveren voor een respectvolle verantwoorde bericht­geving over zelfdoding in de media.

UW PARTNER IN POSTVENTIE *

* Postventie is de verzamelnaam voor de activiteiten, de zorg en de hulpverlening die met of voor nabestaanden gebeuren met het doel hen te steunen, of te begeleiden in de zoektocht naar een nieuw even­wicht en zin in hun leven

Visie: Iemand is “nabestaande na zelfdoding” wanneer men iemand heeft verloren door zelfdoding in zijn onmiddellijke omgeving. We bedoelen hiermee dus de intieme kring van familieleden en vrienden van iemand die door zelfdoding om het leven is gekomen; maar evengoed ook collega’s, klasgenoten, hulpverleners,….

Rouwen na zelfdoding is een individueel proces (“rouwen is als een vingerafdruk”). Het is dan ook belangrijk  om een zo groot en breed mogelijke waaier van informatie, activiteiten en steunpunten aan te bieden, zodat nabestaanden op elk moment in hun rouwproces de zorg kunnen vinden die ze nodig hebben.

p/a OGG PassAnt vzw

Beertsestraat 21  

1500 Halle 

02 361 21 28


info@werkgroepverder.be 

www.werkgroepverder.be 

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.