Ouders van Wiegedoodkinderen vzw

Ouders van Wiegedoodkinderen - Deze website is ingericht door en voor ouders die hun baby door wiegendood hebben verloren en voor anderen voor wie het overleden kind dierbaar was: grootouders, broertjes, zusjes en andere familieleden. Natuurlijk ook voor de verdere kring van betrokkenen die door het plotselinge verlies zijn geraakt: vrienden, buren, leidsters uit de kinderopvang, babysitters, de mensen van het consultatiebureau en vele anderen.

 

Zij allemaal kunnen hier informatie vinden en hopelijk ook enig houvast, een beetje steun. Informatie kan helpen om enigszins te kunnen begrijpen wat er is gebeurd. Steun kan worden gevonden door ervaringen van lotgenoten te leren kennen en het verdriet te kunnen delen.

Wiegendood is een onvoorstelbare ramp. Ouders raken ontwricht, hun verdriet is immens. Het vermogen om te bevatten wat er is gebeurd, schiet meestal te kort. Hun zo gezond ogende, levenslustige baby is zomaar, onverwacht gestorven. Er lijkt geen verklaring voor te vinden.

In sommige gevallen wordt er tijdens postmortaal onderzoek alsnog iets gevonden dat de dood kan verklaren. Maar vaker blijft de vraag naar het waarom onbeantwoord. De ouders die dat treft hebben niet alleen hun kind verloren, maar moeten ook nog verder leven met nooit weg te nemen onzekerheden.

Alle wiegendoodouders wacht een zware en vaak langdurige rouw. Het gevoel dat de pijn nooit meer over zal gaan, kan lang overheersen. Eigenlijk kan niemand zonder steun, raad of bemoediging van een ander verder. Hulp van medemensen is onontbeerlijk. Dat kunnen dierbaren zijn, goede vrienden, vertrouwensrelaties. En lotgenoten.

Ouders van Wiegedoodkinderen is een vereniging van lotgenoten voor lotgenoten. Op deze site willen wij de weg wijzen naar mogelijkheden om elkaar tot steun te zijn en langs die weg troost te vinden en bemoediging bij het weer oppakken van het bestaan. Als het pas is gebeurd klinkt het ongeloofwaardig, maar later, veel later soms, slagen de meeste wiegendoodouders erin een nieuw evenwicht te vinden en - zonder het verloren kind te vergeten - hernieuwde vreugde in het leven.

Website: www.wiegedood.org

Contact: Klik hier

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.