Missing You vzw

VZW Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend,… verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten.

Een luisterend oor bieden: Missing You is makkelijk bereikbaar zodat de eerste opvang kan gebeuren en vragen efficiënt kunnen beantwoord worden.

Doorverwijzen: Missing You beschikt over een ruime databank zodat er vlot kan doorverwezen worden naar partnerverenigingen, CAW’s (Centra voor Algemeen Welzijnswerk), CGGZ (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg), rouwconsulenten…

Ondersteuning bieden: Missing You biedt ondersteuning door mee na te denken over de aanpak van rouwverwerking, te informeren, materiaal uit te lenen en rouwliteratuur ter beschikking te stellen. We bieden onze vrijwilligers vorming en supervisie om deze ondersteuning te kunnen bieden.

Ontmoetingsdag organiseren: Jaarlijks vindt er een ontmoetingsdag plaats waar lotgenoten per leeftijdsgroep met elkaar in contact komen om ruimte en erkenning te vinden voor hun rouwen. We ondersteunen ook ouders in het omgaan met hun rouwende kind(eren).

Lotgenotengroepen organiseren: In elke provincie worden lotgenoten per leeftijdsgroep op regelmatige basis samen gebracht. Er kan ook een aanbod op maat uitgewerkt worden. We betrekken hierbij mensen uit het werkveld: leerkrachten, CLB’s (Centra voor Leerlingen Begeleiding), jeugdwerk, rouwconsulenten, therapeuten…. We brengen begeleiders van deze lotgenotengroepen samen en bieden vorming aan.

Communiceren via internet en sociale media: We bieden een digitaal forum waar jongeren in contact komen met elkaar, waar wekelijks nieuws en gespreksonderwerpen op verschijnen. Op onze website www.missingyou.be geven we duidelijke informatie. Daarnaast geven we informatie via tijdschrift of elektronische nieuwsbrief.

Draagkracht in de school: We maken voor leerlingen thema’s als verlies, afscheid nemen en rouwen bespreekbaar. We helpen en vormen leerkrachten bij de eerste opvang. We bieden boeken en materiaal aan om te gebruiken in de klas. Daarnaast stellen we een educatief aanbod voor dat in de klas kan gebruikt worden om het thema bespreekbaar te maken.

Symposium: We organiseren samen met partners een symposium voor ouders, begeleiders en hulpverleners waar deskundigen actuele informatie geven over rouwen.

Jongerentheater Doodgraag: In het werkjaar 2012 – 2013 willen we culturele centra, organisaties, scholen enthousiast maken om de voorstelling ‘Doodgraag2.0’ te boeken. Na de voorstelling bieden we vorming aan.

Preventie/sensibilisering: Iemand verliezen is een ingrijpend gebeuren. Maar jongeren kunnen weerbaar worden. We ontwikkelen preventie- en sensibiliseringstrategieën in het kader van ondersteuning van rouwende jongeren.

Bekendmaking: Ivo Mechels is onze ‘peter’ en maakt onze naam bekend bij het grotere publiek. Missing You streeft naambekendheid na via affiches, kaartjes, folders, sites, promoartikels…Missing You is een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen.. Dit doen we o.a. door lotgenoten samen te brengen waar ze openhartig en zinvol kunnen praten over verdriet, rouw en verlies.Ook bieden we een gevarieerd aanbod aan wat kan steun bieden.

We zijn een actief-pluralistische vereniging die rouwenden erkenning biedt, ondersteunt en een stem geeft. We hopen dat je hier wat antwoorden vindt op je vragen.

Contact

Aarzel niet om ons te contacteren, indien je dat zinvol lijkt. Mail naar erik@missingyou.be  of bel naar 0499214482 

Website: Missingyou

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.