Piekernie vzw

De term 'dwarslaesie' duidt op een beschadiging van het ruggenmerg, waardoor er geen impulsen meer van de hersenen naar de spieren kunnen gaan. Het is alsof je de kabel die de bediening (=hersenen) verbindt met een machine (=lichaam) doorknipt of beschadigt, zodat de gegevensstroom gestoord of onderbroken is.

Afhankelijk van de plaats waar de beschadiging aan het ruggenmerg voorkomt, treedt paraplegie (verlamming aan de onderste ledematen en gedeelte van de romp) of tetraplegie (verlamming aan de vier ledematen en de romp) op. De belangrijkste oorzaken zijn: ongeval (verkeer, werk, thuis, sport), tumor en bloeding. Naast de verlammingsverschijnselen worden mensen met een dwarslaesie voor heel wat bijkomende moeilijkheden geplaatst, zoals: incontinentie, spasticiteit, relatieproblemen, afhankelijkheid van anderen, het vinden van de juiste hulpmiddelen.

PIEKERNIE vzw, VERENIGING VOOR MENSEN MET EEN DWARSLAESIE

Werking: Deze vereniging staat open voor mensen met para- of tetraplegie, hun familie, kennissen en alle geïnteresseerden. De belangrijkste doelstelling is elke persoon met een dwarslaesie zo goed mogelijk te helpen bij de (re)integratie. Heel belangrijk daarbij is het contact met lotgenoten. Dit gebeurt door het aanbieden van diverse vormen van contact, zoals persoonlijke contacten met ervaringsdeskundigen, gespreksrondes, ontspanningsactiviteiten enzovoort. Een eerste individuele opvang gebeurt steeds door een ervaringsdeskundige met een gelijkaardige laesie.

Ook informatieverstrekking is een belangrijke pijler. Dit gebeurt via een persoonlijk gesprek, telefoon, e-mail of facebook (vriendenkring Piekernie). Er is een kleine vakbibliotheek en een driemaandelijks tijdschrift 't Piekernietje'.

Verder verzorgen vrijwillige medewerkers van Piekernie regelmatig infosessies in scholen, in instellingen of voor groepen geïnteresseerden. Dit om het brede publiek bewust te maken van deze problematiek.

Algemeen secretariaat

Heurnestraat 268

9700 OUDENAARDE

e-mail: info@piekernie.org

Website: www.piekernie.org

Afdelingen / Regionale contactpersonen

Anne-Marie Wandels Tel: 055/61.06.81 e-mail: anne-marie@piekernie.org

Jacky Boelens Tel: 09/357.46.46 e-mail: jacky@piekernie.org

Rik Blancke e-mail: rik@piekernie.org

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.