Zelfhulpgroep Schuldoverlast

De Zelfhulpgroep Schuldoverlast, Sociale en Juridische Begeleiding, opgericht in 1998, is een totaal onafhankelijke, niet gesubsidieerde, werkende vereniging met uitsluitend onbezoldigde vrijwilliger.

Iedereen kan door omstandigheden terechtkomen in een spiraal van schulden, en dit belast ook andere levensdomeinen. Psychologische bijstand is heel belangrijk om dit probleem concreet aan te pakken. Sociale en Juridische begeleiding door correcte informatie en doorlichting van de situatie zijn een tweede stap naar het bergen van de schuld.

 

De vereniging geeft voornamelijk hulp aan particulieren (voor zelfstandigen zie Tips en Weetjes) en streeft naar duidelijke informatie, mentale steun en begeleiding en wil een aanvulling zijn op de reeds bestaande hulpverlening (OCMW en dergelijke) die vaak als te bureaucratisch ervaren wordt.

Onder impuls van haar oprichter, Jean-Pierre Engels, werden in de voorbije 14 jaren, tientallen personen geholpen. Soms met kleine tips die het verschil maakten, vaak met intense opvolging en dienstverlening, die finaal leidde tot het herstel van menswaardigheid en leefbaarheid van een groot aantal gezinnen en alleenstaanden.

Het succes van het initiatief is te vinden in de herkenbaarheid van elk probleem door de hulpverlener Engels Jean-Pierre. Door het leven getekend, heeft hij zelf aan den lijve ondervonden en ondervindt nog wat schuldoverlast is, wat onrecht is, wat relationele moeilijkheden zijn, wat eenzaamheid is, wat Recht en ONRECHT is.

Door deze ervaringen heeft hij zich ten dienste gesteld van de mensen die bij hem aankloppen of contacteren. De drempel om met iemand te praten over problemen is voor velen heel groot om te overwinnen doch indien men blijft zitten met de problemen worden ze nog groter en erger tot er soms bijna niet meer kan geholpen worden, dat het bijna te laat is en dan heeft men spijt dat men die drempel toch niet beter overwonnen had want eigenlijk is die fameuze drempel enkel trots en schaamte trachten te overwinnen.

Tussen de hulpverlener en de hulpzoekende is geen grote afstand. De hulpverlener verkiest aangesproken te worden met de voornaam wat de afstand onbestaande maakt en de aanspreekbaarheid vergroot. Weet ook dat de hulpverlener gebonden is aan zijn beroepsgeheim.

Wij geloven in het recht op ieders menselijke waardigheid.

Dit recht op waardigheid wordt gewaarborgd in art 23 van de grondwet en uitgewerkt in ondermeer de wetten met betrekking tot het beslagrecht.

Wij verzetten ons tegen de onmenselijke behandeling van personen in collectieve schuldenregeling waarbij collectieve schuldbemiddelaars eerder als schoonmoeders dan als schuldbemiddelaars optreden.

Wij geloven dat een grondige kennis van het recht mensen kan helpen en dat het beslagrecht geen recht is tegen de beslagene maar een recht dat mensen geconfronteerd met beslag en schuldoverlast juist beschermt.

Wij geloven in het bestaan van een insolventierecht, een geheel van regels dat mensen dien onvermogend zijn beschermd en hiertegen wil beschermen door het verschaffen van informatie ter bescherming en vrijwaring van hun rechten door het verschaffen van informatie.

Wat iedereen en u ook, hoeveel schulden u ook heeft, heeft recht op een menswaardig bestaan en geluk.

Jean-Pierre Engels

Troonstraat 22 bus 44

8400 OOSTENDE

Tel: 059/51.46.51

Bereikbaarheid: iedere werkdag en zaterdag van 10-19 uur

e-mail: zelfhulpgroep.schuldoverlast.sjb@skynet.be

Website: www.zelfhulpgroepschuldoverlast.centerall.com

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.