vzw Moeders tegen Incest adj is een ongebonden vereniging van en voor moeders van incestslachtoffers. Alle leden van een getroffen gezin zijn slachtoffers en hebben hulp nodig. Wij bieden een veilige plaats waar zij terecht kunnen zonder de dader tegen te komen. Wij hebben de laagste drempel: ook zij die geen aanklacht wensen te doen kunnen bij ons terecht.

Onze vzw werd opgericht in 1987 door één moeder die het onrecht dat zijzelf had ondergaan niet meer kon aanzien bij haar lotgenoten. Ondertussen zijn we gegroeid tot een organisatie met zes regioverantwoordelijken.

vzw Incest Misbruik Limburg - De groep is er voor moeders van incestslachtoffers én de slachtoffers zelf. Er is voorzien in telefonische opvang en er is een praatgroep die samenkomt elke tweede dinsdag van de maand van 10 tot 14 uur. De groep bestaat uit ervaringsdeskundigen en daar voelt iedereen zich goed bij omdat ieder hetzelfde heeft meegemaakt. De groepsleden steunen mekaar en delen bruikbare ervaring en informatie.

De vzw incest en seksueel geweld is een zelfhulpgroep die zich richt naar slachtoffers van incest en/of seksueel misbruik. Onze organisatie ondersteunt al 25 jaar mensen die misbruikt zijn binnen of buiten de familiale sfeer en staat open voor:

- vrouwen en mannen

- gehuwden en ongehuwden

- holebi's en hetero's

- mensen met of zonder geloofsovertuiging.

Onze hoofddoelstelling is lotgenoten samen te brengen in maandelijkse babbelgroepen, ervaringsdagen, een jaarlijks weekend en andere nevenactiviteiten. Er zijn babbelgroepen in Antwerpen, Hasselt en Leuven.

Ook naar buiten toe willen wij incest en seksueel misbruik bespreekbaar maken door het geven van workshops en interviews.

Vzw Incest en Seksueel Geweld

Halfmaartstraat 9/1

3000 LEUVEN

Tel: 0494/60.47.18

Bereikbaarheid: 7 dagen op 7

e-mail: vzw-isg@hotmail.be

Website: www.isg-vzw.be

Memo: De afkorting staat voor 'Incest en Seksueel Geweld vzw'

" Sow Hé! " is een zelfhulpgroep van/voor lotgenoten van seksueel misbruik op welke wijze en door wie dan ook. Of het nu gaat om een bekende of een onbekende, over een familielid of iemand buiten de familie. Iedereen die wil werken, in alle veiligheid, aan herstel is welkom.     

Deze groep ervaringsdeskundigen komt maandelijks samen om te praten over de dingen waar ze mee kampen tengevolge van hun traumatische ervaringen. De begeleiding bestaat uit mensen die het zelf hebben meegemaakt en al een hele weg hebben afgelegd. Er zijn groepen in Leuven (Tildonk), in Gent en in Antwerpen (Berchem). Iedereen die aan haar/zijn herstel willen werken is welkom.

Lotgenoten mogen indien zij wensen een vertrouwenspersoon mee brengen (therapeut, goede vriend(in) of partner). Deze dient dan wel ook zijn/haar ervaringen te delen.

Aan de zijlijn is er ondersteuning door mensen die reeds jaren vertrouwd zijn met de problematiek. Deelnemen aan samenkomsten kan na een persoonlijk gesprek.

Sow Hé vzw

Woeringstraat 66

3150 TILDONK

Tel: 0486/12.88.14

Bereikbaarheid: telefonisch contact met Tilly: tussen 9 en 21 uur

e-mail: samenopwegnaarherstel@hotmail.com

Website: www.sowhe.webs.com

CHILDCRYBen je het slachtoffer van enige vorm van misbruik, in welke mate ook, dan is het enorm belangrijk om dit niet in je eentje te proberen verwerken of op te lossen. Steeds meer kan men rekenen op hulp, maar om hiervoor bereikbaar te zijn, is de eerste stap dikwijls de belangrijkste. Doorbreek de stilte, praat erover.

Bij vele lotgenoten was die eerste stap niet gemakkelijk maar het was wel het begin van een nieuw leven en de kans om toch nog gelukkig te worden. Wij proberen hier op dit vlak informatie en steun aan te bieden en de mogelijkheid om er over te praten en samen naar oplossingen te zoeken of door te verwijzen naar gepaste hulpkanalen.

CHILDCRY

Werking: Deze vriendenkring is opgericht om een lichtpuntje te zijn voor slachtoffers en medeslachtoffers (partners, ouders, vrienden) van seksueel misbruik en geweld. Naast het helpen van lotgenoten en het aanbieden van een luisterend oor, wil de vereniging seksueel misbruik uit de taboesfeer halen. Het is niet de bedoeling de plaats in te nemen van de vele hulpverleners of organisaties; wel om lotgenoten te helpen in het vinden van oplossingen en het bereiken van een betere levenskwaliteit. Vanuit de eigen ervaring(en) willen zij aantonen dat hulp zoeken de moeite loont.

Elke laatste zaterdag van de maand kan men aansluiten bij de 'wandelingen aan zee', een ontmoetingskans met lotgenoten. Contactname kan ook individueel via het prikbord op de website, via mail, telefonisch of schriftelijk.

CHILDCRY

Graaf Jansdijk 61 - 2

8370 BLANKENBERGE

Tel: 0495/470.470

e-mail: info@childcry.com

Website: www.childcry.com

Memo: oudere site maar nog bereikbaar: www.kinderkreet.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.