Moeders tegen Incest vzw

vzw Moeders tegen Incest adj is een ongebonden vereniging van en voor moeders van incestslachtoffers. Alle leden van een getroffen gezin zijn slachtoffers en hebben hulp nodig. Wij bieden een veilige plaats waar zij terecht kunnen zonder de dader tegen te komen. Wij hebben de laagste drempel: ook zij die geen aanklacht wensen te doen kunnen bij ons terecht.

Onze vzw werd opgericht in 1987 door één moeder die het onrecht dat zijzelf had ondergaan niet meer kon aanzien bij haar lotgenoten. Ondertussen zijn we gegroeid tot een organisatie met zes regioverantwoordelijken.

 

Honderden moeders vertellen dag na dag over hun wedervaren met het gerecht en met de reguliere hulpverlening. Wat blijkt? Op één of ander moment van een lang en pijnlijk proces worden ze allemaal verdacht de verhalen te hebben verzonnen. Daarbij komt nog dat het voor de meeste vrouwen zeer moeilijk is om iemand die zij lief hebben te moeten verdenken van misbruik van hun kind. Vakjargon is weinig vleiend voor hen. Zij worden in één adem genoemd met moeders die het niet willen zien of die kiezen voor hun man.

STAND VAN ZAKEN

Alleen volharding heeft moeders in staat gesteld hun kinderen tot het uiterste te beschermen, vaak zonder enige steun en met veel tegenwerking. Lees meer hierover op onze pagina stand van zaken.

Als je je als moeder niet begrepen voelt, wordt het gevoel van machtloosheid zo overweldigend dat je er aan ten onder gaat. Daarom is het goed om eens te praten met iemand die je niet alleen begrijpt,

maar die tevens hetzelfde heeft meegemaakt.

Wij organiseren praatgroepen:

elke eerste  zaterdag te Gent

elke derde zaterdag op aanvraag

en telefonische opvang in verschillende steden. De persoon die je aan de lijn krijgt is altijd een moeder die het ook weet...

 

"Vraag onze folders, onze brochure en ons Manifest van de Moeders van Incestslachtoffers."

 

Contact

Email: andrea.dejong@skynet.be

Website:  Moeders tegen Incest

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.