De grijze panters vzw

DE GRIJZE PANTERS vzw - Door de vergrijzing neemt het aandeel ouderen in de totale Vlaamse bevolking steeds toe. Oud worden betekent echter niet langer noodzakelijk hulpbehoevend en eenzaam worden. Meer 65+'ers dan vroeger voelen zich vitaal en een stijgende groep heeft de financiële middelen om een leuke oude dag te beleven. Uit onderzoek bij Vlaamse senioren blijkt dat 50 % tevreden is met zijn leven.

Een groep van twintig procent voelt zich minder goed door een gezondheidsprobleem. Nog een kleinere groep voelt zich ongelukkig door een sociaal of familiaal probleem zoals een conflict met de kinderen bijvoorbeeld. Groepen voor senioren willen hen die het moeilijk hebben, alleenstaand zijn of op zoek zijn naar een zinvolle tijdsbesteding helpen en ondersteunen en hun belangen verdedigen.

DE GRIJZE PANTERS vzw

Werking: 'De Grijze Panters', weerbare-seniorenbeweging, is een pluralistische, democratische, sociale vereniging van ouderen. Zij opteren voor één samenleving en erkennen de belangen van de verschillende segmenten van de maatschappij. Ze willen met alle leeftijdsgroepen samenwerken voor vrede, rechtvaardigheid en milieuvriendelijkheid. Ze onderschrijven de 'rechten van de mens': iedere schakel in de samenleving heeft zijn belang, maar de meest kwetsbaren en de zwaksten hebben prioriteit. Daarom zetten zij zich in voor solidariteit en verwerpen individualisme. Ze benaderen ongebonden alle democraten om hun doelstellingen te verwezenlijken, over partijgrenzen heen. Ze komen op voor bewustwording van de ouderen; zijn tegen betutteling, eisen medezeggenschap en non-discriminatie in alle sectoren van het maatschappelijk leven en ijveren voor de bewustmaking van beleidsmensen voor de ouderenproblematiek. Zij adviseren de overheden inzake de problemen van ouderen in een zich wijzigende en vergrijzende maatschappij.

De Grijze Panters maken deel uit van ouderenadviesraden, participeren aan ouderenbeleidsplannen en zijn actief lid van de Vlaamse Ouderenraad. Via deze organisatie ijveren zij concreet voor:

- menswaardige en welvaartvaste uitkeringen en pensioenen, gestoeld op solidariteit en op recent bestedingsonderzoek

- aan het werkelijk inkomen gekoppelde bijdragen en belastingen

- flexibele pensioenleeftijd en uitgroeibanen naar wens en op maat van de pensioengerechtigde

- gelijke kansenbeleid, ook voor senioren

- aandacht voor de noden van hoogbejaarden en uitbreiding van diensten en voorzieningen; een degelijke en betaalbare gezondheidszorg

- ruime vertegenwoordiging door en voor ouderen in het politiek, sociaal en cultureel beleid

- woonzekerheid in aangepaste, comfortabele en betaalbare woningen in een veilige omgeving

- de keuze op financieel en materiaal vlak mogelijk maken tussen thuis blijven of naar een home gaan

- recht op comfort en veiligheid voor oudere voetgangers en fietsers

- veilig, comfortabel en frequent openbaar vervoer

- de mogelijkheid tot 'levenslang leren'

- aantrekkelijker maken van vrijwilligerswerk

- vrije keuze in ethische vraagstukken.

Het tijdschrift 'De Grijze Panter' verschijnt driemaandelijks.

Willy Van Dingenen        

Klinkstraat 1/4          

2300 TURNHOUT

Tel: 0495/32.45.60          

e-mail: w-van-dingenen@scarlet.be

Afdelingen / Regionale contactpersonen

ANTWERPEN

Josee Van Wetter

Karel Oomsstraat 11/9, 2018 ANTWERPEN

Tel: 03/216.23.31

e-mail: josee.vanwetter@skynet.be

Memo: afdeling Antwerpen

Willy Van Aerschot

Spiegelstraat 9/001, 2800 MECHELEN

Tel: 015/26.17.26

Memo: afdeling Mechelen

KEMPEN

Rufina Van Cauter

Beukenlaan 8, 2200 HERENTALS

Tel: 014/21.12.69

e-mail: ruf.vancauter1@pandora.be

Memo: afdeling Herentals

George Janssens

Graatakker 133/7, 2300 TURNHOUT

Tel: 014/47.98.96

e-mail: georgesjee@gmail.com

Memo: afdeling Turnhout

OOST-VLAANDEREN

Filip Nelis

Smidsestraat 126, 9000 GENT

Tel: 09/222.95.83

Memo: provincie Oost-Vlaanderen

WEST-VLAANDEREN

Julien Vanderhaegen

Paul Devauxstraat 8/41, 8370 BLANKENBERGE

Tel: 050/41.18.64

e-mail: julien.vanderhaegen@skynet.be

Memo: afdeling Blankenberge

SENIOR-OMBUDSDIENST

Werking: Naast de dienstverlening aan senioren op het vlak van wetten, reglementen, voorzieningen enz. biedt vzw Komaan de kans tot lotgenotencontact voor senioren met specifieke problemen of een handicap. Er is een informatiebrochure ter beschikking.

Xavier Decremer

Kapelstraat 71/3, 8450 BREDENE

Tel: 059/32.45.42

Afdeling / Regionale contactpersoon

Hélène hoste

Torenstraat 30, 3300 TIENEN

Tel: 016/82.56.31

Aanvullende informatie

  • Extended Classes: grid-double hilite

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.