Dysmelia vzw

De vereniging zonder winstoogmerk Dysmelia heeft tot doel de integratie van dysmelische personen, vooral de kinderen, te bevorderen.

Door het organiseren van bijeenkomsten, haalt zij de gezinnen uit hun isolement en zet hen ertoe aan een belangrijke plaats in te nemen als tussenpersoon van het gehandicapte kind enerzijds en de samenleving anderzijds.

Een eerste doelstelling is het kind voorbereiden op de samenleving door:

  • de ouders met raad en daad bij te staan in hun opvoedende opdracht.
  • een inlichtingendienst ter beschikking te stellen aangaande de therapeutische begeleiding van het kind.
  • zich op de hoogte te houden betreffende de werking en opzoekingen door gelijkaardige ouderverenigingen in het buitenland (Dysmelia is medestichter van de Europese vereniging voor dysmelische jongeren).

Tweede doelstelling is de samenleving voorbereiden op het gehandicapte kind door:

  • de belangen van haar leden te verdedigen bij de overheid.
  • het onderwijzend personeel te informeren betreffende de pedagogische noden van de kinderen.
  • samen te werken met zusterverenigingen om het publiek vertrouwd te maken met het probleem van de gehandicapten.

Opgericht in 1963 door ouders van de Softenonslachtoffers, organiseert de vereniging in het hele land ontmoetingen met de gezinnen, een dag, een weekend, of van langere duur tijdens de zomermaanden; zo ontstond een hechte vriendschap tussen de kinderen die grotendeels in het gewoon onderwijs school liepen, en zich zowel op sociaal als professioneel gebied integreerden. Zij werden advocaat, priester, vertaler, psycholoog, modeontwerper, functionaris; zij zijn gehuwd, vader en moeders van kinderen waarvan zij houden en die van hen houden.

Door de rijkdom aan ervaringen van mensen die zelf met dysmelie geconfronteerd werden, blijft Dysmelia in eerste instantie een contactplaats die openstaat om nieuwe gezinnen te verwelkomen; over de handicap spreken betekent daarom nog niet moedeloos of negatief zijn; Dysmelia probeert een vertrouwenssfeer te scheppen door allerhande activiteiten die het gemakkelijker moeten maken om de gevoelens te uiten en het oor te luisteren leggen bij het uitwisselen van ervaringen, nu eens positief, dan weer eens problematisch.

Deze contacten hebben tot doel de handicap te leren kennen, erkennen en aanvaarden door psychologische activiteiten (rollenspel, discussie, toneel, …) en fysieke, opbouwende activiteiten (sport, knutselen, varen, …).

Deze contacten laten ook toe om informatie door te spelen aan de leden (informatie over andere verenigingen en openbare instellingen).

Dysmelia streeft ernaar een positief beeld te brengen over de gehandicapte, buiten de vereniging (pers, TV) door de problemen te bespreken. Door een positief beeld te brengen van de gehandicapte, wordt het publiek niet afgeschrikt en wordt er de nadruk op gelegd dat de gehandicapte in wezen niet verschilt van de validen.

Voor wat betreft de dienstverlening aan de leden, is het belangrijk te weten dat deze wordt verzorgd door vrijwilligers die de plaats van professionelen niet kunnen of mogen innemen. De vereniging reikt een helpende hand bij het oriënteren en helpt druk uit te oefenen bij individuele verzoeken, maar moet voldoende zelfstandig en onafhankelijk blijven ten aanzien van dienstverlenende instanties, wat niet meer het geval zou zijn indien beroep zou gedaan worden op bezoldigd personeel.

http://www.dysmelia.org

Nicole Vuylsteke – Kortrijk
tel: 056/22 52 28

e-mail: nicole.vuylsteke@skynet.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.