Stoma-Ilco v.z.w.Er zijn plaatselijke afdelingen verspreid over het ganse land, vooral in het Nederlandstalige gedeelte. De plaatselijke afdelingen worden ook stoma-clubs genoemd en werken onder de koepel van Stoma-Ilco vzw. De plaatselijke afdelingen hebben een eigen bestuur dat vertegenwoordigd is in Stoma-Ilco vzw Nationaal.

U ontvangt als lid ons driemaandelijks ons tijdschrift “Stoma-Nieuws” en het tijdschrift “Leven” uitgegeven door de Vlaamse Liga tegen Kanker. U zal op de hoogte gehouden worden van alle internationale, nationale en regionale activiteiten die plaats vinden.

Stomavereniging regio Antwerpen v.z.w. - Stomavereniging Regio Antwerpen is een vereniging en zelfhulpgroep van en voor stomapatiënten. Ons voornaamste doel is het helpen en opvangen van stomadragers, zowel voor als na de operatie, om hen zo snel mogelijk een normaal mogelijk leven te laten hernemen.

Stomaclub Boechout is er voor u in de hele provincie Antwerpen. Vragen over stoma: wij zijn er voor u!

Wat?    

U hoeft geen lid te zijn van onze vereniging om een bezoek of gesprek met een lotgenoot vast te leggen, zowel in het ziekenhuis als thuis. We doen dit wel enkel op vraag van de patiënt, zijn familie, arts of verpleging.

Stoma - Actief stelt zich tot doel middels inzet van vrijwilligers, zowel medische, financiele als wettelijke informatie te bezorgen.

Verder willen wij personen die op één of andere manier met stoma en/of abdominale problematiek te maken hebben, de mogelijkheid geven om onderling in contact te komen met lotgenoten.

Wij trachten tevens hun belangen te behartigen en emotionele steun te geven indien mogelijk.

Wij zijn lotgenoten en vrijwilligers, die de problematiek die er heerst rond stoma nauw aan het hart ligt .

Stomaverenigingen Brugge - Om de soms wat moeilijke periode in het leven van de stomapatiënt wat draaglijker te maken is op 18 september 1978 de Stomaclub Brugge opgericht door Oswald Sigmans en Josephine Celis uit Zedelgem.

Eind 2003 bij het 25-jarig bestaan werd de naam gewijzigd in Stomavereniging Brugge en werd een nieuw logo ingevoerd.

De Stomavereniging Brugge staat open voor allen die stomapatiënt zijn en voor allen die, op één of andere wijze, met stomapatiënten geconfronteerd worden.

De Stomavereniging Brugge is een zelfhulpgroep die tot doel heeft de leden op de hoogte te houden van alle vorderingen op het gebied van stomatechnieken. Daartoe worden regelmatig informatie-avonden georganiseerd met sprekers uit de medische sector, die bepaalde aspecten toelichten of met vertegenwoordigers van de verschillende firma's, die stomamateriaal produceren.

Een tweede belangrijke doelstelling is de stomadrager uit zijn isolement halen en hem met lotgenoten in contact brengen om ervaringen te kunnen uitwisselen en eventueel samen naar een oplossing te zoeken voor bepaalde problemen.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.