De Vlaamse Stotter Unie (VSU) werd in 2001 opgericht door 'founding father' Geert Baeyens. Als zware stotteraar was hij bij de Franse IEB (“Institut International d’Elimination du Bégaiement”: zie onder) van Ivan Impoco een stage in Brussel gaan volgen om beter te kunnen spreken. Deze vierdaagse stage had zijn leven compleet veranderd, want als zware stotteraar kon hij voortaan vloeiend spreken !

Het succes van de Impoco-techniek groeide, en al gauw drong zich een vaste structuur op die voor nazorg instond. Aanvankelijk werd deze nazorg nog in het Frans georganiseerd, maar onder impuls van Geert Baeyens werd in 2001 de Vlaamse Stotter Unie opgericht om in te staan voor Nederlandstalige nazorg.

Anno 2009 hebben reeds zo’n 75-tal Vlamingen een stage gevolgd bij de IEB en hun aantal groeit nog steeds !

De kernactiviteiten van de VSU zijn eigenlijk tweeledig: enerzijds verstrekken we nazorg door maandelijks werkvergaderingen te organiseren voor Vlaamse oud-stagiairs, en anderzijds staan we in voor de praktische organisatie van Impoco-stages in Vlaanderen (b.v. het vertalen van de uitleg van Ivan Impoco naar het Nederlands).

Als dusdanig is de VSU een zustervereniging van de Franse UIBEB (“Union Internationale des Bègues Eliminant leur Bégaiement”): de vriendenvereniging van alle oud-stagiairs overal ter wereld!

Geert Baeyens

Hoogsteenveld 27, 9473 WELLE

Tel: 0485/95.35.33

Bereikbaarheid: na 18 uur

e-mail: info@impoco.be

Website: www.impoco.be

Vzw BeSt werd officieel boven de doopvont gehouden op 21 april 1995. Dit hebben we te danken aan Marcel De Wever (ere-voorzitter) die twee jaar daarvoor in het programma van ZEKER WETEN van Jan Van Rompay op de VRT (vroeger BRTN) zijn stotterverhaal deed.

Een stotter-basisweekend te Nederland had zijn leven compleet veranderd. Vroeger zou hij immers nooit openlijk op de televisie over zijn stotteren gesproken hebben...Dit veroorzaakte een onmiddellijk sneeuwbaleffect; meerdere stotterende mensen gingen richting Nederland hun heil zoeken in een ‘nieuwe’ therapie. Al vlug werd er, in navolging van Nederland, een zelfhulpgroep opgericht te Brussel. Deze groep groeide uit en een structuur drong zich op. De grondlegger van de vzw was Gert Reunes  die ook zijn heil had gezocht in Nederland. Zijn geestdrift en charisma brachten een 10-koppig bestuur samen die aan de weg begonnen te timmeren, zelfhulpgroepen, zelfhulpweekenden en informatiedagen werden georganiseerd.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.