Vereniging voor Verlegen Mensen vzw (VVM)

Naar schatting 20% Vlamingen gaat gebukt onder het verschijnsel verlegenheid. Verlegenheid is soms een sociale angst; angst om contacten te leggen in het openbaar, angst om te blozen, angst om vergaderingen bij te wonen. Verlegen mensen raken in dergelijke situaties het noorden kwijt en trachten deze confrontaties uit de weg te gaan. Eenzaamheid, onzekerheid en verlies aan zelfvertrouwen zijn hier gevolgen van.

Want ook jij mag er zijn!

Van harte welkom op de site van de vereniging voor verlegen mensen (VVM).

  • Voel je je ongemakkelijk in een groep mensen?
  • Leg je moeilijk nieuwe contacten?
  • Durf je niet op te komen voor je eigen mening?
  • Neem je kritiek van anderen snel persoonlijk?

… En bovenal, ervaar je deze situaties als storend?

Zet dan de eerste stap: bouw bij de VVM samen met lotgenoten aan je zelfvertrouwen en verminder je verlegenheid.

Je kan vrijblijvend kennis maken met onze werking via de praatcafé’s die georganiseerd worden in verschillende steden in Vlaanderen.

VERENIGING VOOR VERLEGEN MENSEN vzw (VVM)

Werking: De Vereniging voor Verlegen Mensen heeft als uitgangspunt dat verlegenheid vaak spectaculair kan verminderen en zelfs verdwijnen door zelfredzaamheid. Zij wil verlegen mensen een basis geven om aan hun verlegenheid te werken in een 'beschermde' omgeving. Iedereen die ouder is dan achttien jaar en last heeft van verlegenheid is welkom. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar bestaat sinds 2007 een onderafdeling; meer informatie is te bekomen op hetzelfde adres en via de website.

De VVM biedt cursussen aan waarin de deelnemers leren hoe ze gemakkelijker contacten kunnen leggen, hoe ze zich weerbaarder kunnen opstellen en vooral hoe ze meer zelfvertrouwen kunnen krijgen. De bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch en een praktijkgericht deel. Er wordt informatie gegeven over verlegenheid, het denken, gesprekstechnieken, assertieve vaardigheden en de lichaamstaal. De deelnemers werken via oefeningen die na uitvoering in de groep geëvalueerd worden. Tevens verspreiden ze informatie over verlegenheid, zodat er meer begrip voor verlegen mensen komt. Er worden praatavonden, vormingsmomenten, uitstappen en andere activiteiten georganiseerd. Tweemaandelijks verschijnt een tijdschrift.

VERENIGING VOOR VERLEGEN MENSEN vzw (VVM)

Postbus 187

2200 HERENTALS

Tel: 03/322.83.80

Tel: 0478/05.41.29

Bereikbaarheid: liefst 's avonds

e-mail: info@vvm-vzw.be

Website: www.vvm-vzw.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.