Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Wie zijn wij?
Kompas is een opvangcentrum dat 24h op 24h open staat voor iedereen die problemen heeft door het gebruik van drugs. Wij bieden ambulante begeleiding van mannen en vrouwen. Ook zijn wij erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering ( RIZIV ).

Bindweefsel.be is een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen. De site handelt voornamelijk over het Ehlers-Danlos syndroom en het Marfan syndroom, twee erfelijke bindweefselaandoeningen. Bindweefsel.be verschaft actuele info over beide ziekten. We richten ons tot zowel patiënten en hun omgeving als professionele hulpverleners. De Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen wil:

Vzw "Wat Nu?" werd in 1990 opgericht en stelde zich tot doel het probleem van hechtingsgestoordheid bekend te maken, de ouders te begeleiden en te bemoedigen, de professionele hulpverlening te stimuleren en het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

Werking: Begin 1992 werd deze groep in Bornem opgericht met als belangrijkste doel lotgenoten te steunen en te helpen. Tijdens de bijeenkomsten (om de twee maanden) komen uiteenlopende aspecten aan bod zoals vragen rond herstel, sociale voorzieningen, arbeidsongeschiktheid, aanpassing van de wagen.

Harpa vzw - In de late jaren ‘70 was de medische wereld nog niet onverdeeld overtuigd van het nut en zelfs de noodzaak van revalidatie door beweging en conditietraining, na problemen met het hart. Toen was de boodschap nog : stil blijven, uit schrik dat er de hartpatiënt iets zou overkomen.

Er zijn aangeboren hersenletsels en verworven hersenletstels. Een aangeboren hersenletsel is bvb. infantiele encefalopathie. Dit is een hersenfunctiestoornis bij het zeer jonge kind. Een algemene omschrijving is: een blijvende stoornis van houding en beweging, veroorzaakt door een niet-progressief defect of letsel van de jonge hersenen.

Diabetes of suikerziekte is een chronische stofwisselingsziekte. De lichaamscellen kunnen de suikers of koolhydraten uit het voedsel niet meer opnemen, doordat de pancreas geen of te weinig insuline (een hormoon) aanmaakt. Het suikergehalte in het bloed stijgt abnormaal. De eerste tekenen zijn: vermoeidheid, vermageren, frequent urineren en, indien geen behandeling wordt gestart, coma.

Wie zijn wij?
Altis is een zelfhulpgroep voor mensen die te kampen hebben met een depressie. Aangezien depressie tegenwoordig nog steeds een onbesproken en onbegrepen ziekte is, zoeken lotgenoten die dagelijkse hun leidensweg af te leggen hebben soms tevergeefs in hun nabije omgeving naar hulp. Dankzij de zelfhulpgroep, vinden medemensen die te kampen hebben met dezelfde aandoening hun weg naar elkaar, medemensen, die begrijpen wat je doormaakt, en waarmee je je eigen ervaringen kan delen.

Wie zijn wij?
Verder-Leven is een lotgenotengroep voor mensen die op één of andere manier in aanraking komen met een NaH. Verder-Leven is een vereniging van personen met gelijkaardige ervaringen, vragen en wensen die steun en ontmoetingsmogelijkheden biedt aan personen met een NaH en hun naasten.

Deze zelfhulpgroep ontstond eind 2010 onder impuls van het O.L.Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem en het AZ Groeninge te Kortrijk en wil patiënten en hun familie verenigen die geconfronteerd zijn met een CVA. De groep komt tweemaandelijks samen om binnen een ontspannen sfeer ervaringen uit te wisselen, steun te zoeken bij elkaar, leuke activiteiten te ondernemen, en kan daarbij rekenen op de professionelesteun van twee psychologen uit beide ziekenhuizen.

Werking: Een belangrijke stap na de lichamelijke recuperatie en revalidatie na een beroerte is het zich opnieuw tussen de mensen "wagen". Bij het verwerken van die blijvende handicap kan het ontmoeten van mensen met gelijke ervaringen een grote steun zijn. Een vriendelijk woord of een luisterend oor kunnen wonderen verrichten. Bij "Hou moed" bent u welkom, wie u ook bent en hoe u zich ook voelt na uw beroerte.

Wat is NAH?
Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening.

Hemofilie duidt op een erfelijk defect in het stollingsmechanisme van het bloed. Bij verwondingen, ongeval of chirurgische ingrepen duren bloedingen langer dan normaal. In bepaalde gevallen kunnen er ook, voornamelijk in de gewrichten, spontane bloedingen optreden.

Tenzij men duidelijke lichamelijke beperkingen kan vaststellen, wordt ziek zijn in onze maatschappij moeilijk aanvaard. Fibromyalgie is een niet zichtbare chronische aandoening van het bewegingsapparaat, waarbij pijn en vermoeidheid een voorname rol spelen.

FAPA is een vzw die werd opgericht op 25 mei 1993. De stichtende leden vertegenwoordigen de 7 universiteiten van ons land en de verschillende medische disciplines die rechtstreeks met polypose te maken hebben. Ondertussen werken ook vele andere, niet-universitaire ziekenhuizen mee aan het nationale register.

Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa is een zelfhulporganisatie voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Omdat een eetstoornis ook de omgeving treft, kunnen ook ouders, broers/zussen, kinderen en partners bij AN-BN terecht. De werking van de vereniging richt zich op vijf domeinen: voor mensen met een eetstoornis wil AN-BN een laagdrempelige eerste opvang zijn en een vangnet tijdens moeilijke perioden; voor de omgeving biedt AN-BN een luisterend oor en een plaats waar mensen informatie en advies kunnen inwinnen bij ervaringsdeskundigen;

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.