Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Tenzij men duidelijke lichamelijke beperkingen kan vaststellen, wordt ziek zijn in onze maatschappij moeilijk aanvaard. Fibromyalgie is een niet zichtbare chronische aandoening van het bewegingsapparaat, waarbij pijn en vermoeidheid een voorname rol spelen.

Dementie is geen toestand, maar iets dat steeds in wording is: een dement persoon is niet zomaar bepaalde - overwegend verstandelijke - vermogens kwijt, maar is ze voortdurend -zij het zeer langzaam - aan het verliezen. Het begrip "dementen", "dementerenden" wordt steeds minder gebruikt. Wij leggen graag de nadruk op de persoon en spreken bijgevolg over de persoon met dementie.

Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa is een zelfhulporganisatie voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Omdat een eetstoornis ook de omgeving treft, kunnen ook ouders, broers/zussen, kinderen en partners bij AN-BN terecht. De werking van de vereniging richt zich op vijf domeinen: voor mensen met een eetstoornis wil AN-BN een laagdrempelige eerste opvang zijn en een vangnet tijdens moeilijke perioden; voor de omgeving biedt AN-BN een luisterend oor en een plaats waar mensen informatie en advies kunnen inwinnen bij ervaringsdeskundigen;

Hiv staat voor humaan immunodeficiëntievirus. Het is een virus dat het afweersysteem aantast. Aids of het verworven immunodeficiëntiesyndroom is het laatste stadium van een hiv-infectie. Hiv is nog steeds niet te genezen. Zonder behandeling met hiv-remmers evolueert iemand met hiv na verloop van tijd naar een aidsstadium.

Werking: Federatie van Vlaamse Dove en Slechthorende Jongeren vzw - in het kort Jong-Fevlado - overkoepelt als organisatie de zes jeugdclubs in Vlaanderen en vertegenwoordigt alle Vlaamse jongeren van 15 tot 30 jaar met een auditieve stoornis. Jong-Fevlado werd opgericht in 1988.

EB is erg zeldzaam en is niet te genezen. De medische en psychosociale problemen zijn dus erg complex. Debra Belgium werkt rond volgende thema's:

De CVS Contactgroep vzw richt zich tot CVS- en fibromyalgiepatiënten om hen te helpen in hun zoektocht en onderling contact mogelijk te maken.

Rustpunt vzw is een alternatief, spiritueel gerichte praktijk voor emotionele en mentale ontwikkeling door middel van therapieën gebaseerd op zowel psychische, mentale, emotionele en fysieke waarden.

PAE is een vereniging voor en door echtgescheidenen, weduwen/weduwnaars en alleenstaanden. De organisatie staat open voor mensen die te maken hebben met relatieproblemen of zij die zoals zo velen gewoon nood hebben aan een nieuwe vriendenkring. Op een ongedwongen manier kan men er kennis maken met gelijkgestemden of misschien een nieuwe relatie opbouwen.

Kontakt biedt mensen de gelegenheid om over hun gevoelens en moeilijkheden te praten. Zelfbewustwording is het doel, door contact te maken met de eigen gevoelens en van daaruit te zien hoe men in de wereld staat. Vanuit de visie dat het lichaam erg belangrijk is om tot dit inzicht te komen, werkt de groep vooral met expressie (dans, ademhalingsoefeningen, stem, ontspanningsoefeningen, tekenen ...).

Wat is een NAH?
Een verworven hersenletsel is een letsel dat wordt opgelopen in de loop van het leven, bij een persoon die voordien lichamelijk en geestelijk behoorlijk functioneerde. Dit letsel kan veroorzaakt worden door een schedeltrauma, een hersenbloeding of trombose of een herseninfectie (encefalitis). Gevolgen: psycho-organische stoornissen.

Zelfhulpgroep De Bongerd begeleidt reeds 30 jaar mensen met een verslavingsprobleem naar een bevrijd en stabiel leven, zonder verslavingsonderhoudende vervangende middelen en zonder financiële kosten. Er wordt gewerkt vanuit de ervaring dat verslaving geen ziekte is, en dat er dus geen medicament bestaat om een verslaving op te heffen.

Wat is Coma?
Coma is een toestand van verlaagd bewustzijn waaruit de persoon niet te wekken is. Er zijn verschillende graden van Coma waarvan de 'diepte' (de mate waarin nog op prikkels gereageerd wordt) en de duur kunnen verschillen. Soms ontwaken mensen uit hun Coma na enkele tientallen minuten; soms echter duurt een Coma dagen, weken, zelfs maanden. Een Coma is steeds het gevolg van een slechte werking van de hersenen.

Ons doel
- zo snel mogelijk de nieuwe gevallen diagnosticeren (de symptomen treden vooral op tussen de eerste en tweede levensdecade).
- dat elke patiënt in staat is om actief met zijn symptomen om te gaan en aldus zijn eigen veiligheid te garanderen. Zo worden zijn gezondheid en zijn professioneel leven zo min mogelijk verstoord.
- dat elke patiënt voldoende Inhibiteur C1 esterase in huis heeft voor een acute aanval.
- dat elke patiënt overal toegang heeft tot een efficiënte behandeling voor zijn aandoening.
- vermijden van fouten in het stellen van de diagnose, vermijden van niet geschikte behandelingen en nutteloze heelkundige ingrepen (vooral exploratieve laparotomies).

De Werkgroep biedt de hoogste kwaliteit van (zelfhulpgroep / diensten) vandaag. Daardoor, geven we een superieure service aan onze leden, en staan hen bij in het verwezenlijken van hun doelstellingen. Onze ervaring en toewijding aan kwaliteit hebben ons verdiend de reputatie als de beste in ons domein opgeleverd.

Belangenverdediging van Gescheiden Mensen en hun Kinderen vzw is een nationaal verspreide vereniging die als doel heeft mensen in (echt)scheiding te informeren en aldus te helpen met hun problemen. Opgericht in 1980, werden door haar werking meer dan 100.000 mensen direct en persoonlijk bereikt. 

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.