Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

ADAMS wil deskundig advies i.v.m. echtscheiding, omgangsrecht, alimentatie, enzomeer verlenen aan mannen in of na een echtscheiding en vechten voor de gelijkberechtiging van man en vrouw in echtscheidingsprocedures. De vereniging verstrekt een informatiepakket over de echtscheidingsproblematiek en over de verschillende procedures die gevoerd kunnen worden.

EB is erg zeldzaam en is niet te genezen. De medische en psychosociale problemen zijn dus erg complex. Debra Belgium werkt rond volgende thema's:

Onder drugsverslaving verstaat men de totale psychische en/of lichamelijke afhankelijkheid van illegale genotmiddelen zoals cocaïne, LSD, heroïne. Wat meestal begon als een experiment, mondt uit in een situatie waarin alles in het teken van de drugs staat: het vaak op illegale wijze zoeken naar voldoende geldmiddelen, de aanschaf van het product, het kortstondige genot... Deze vicieuze cirkel kan slechts zeer moeilijk worden doorbroken omwille van extreme ontwenningsverschijnselen en de marginaliteit waarin de gebruikers zich bevinden.

Deze groep in het Waasland staat open voor CVA-patiënten en hun partners. Er is maandelijks een ontspanningsnamiddag.

Belangenverdediging van Gescheiden Mensen en hun Kinderen vzw is een nationaal verspreide vereniging die als doel heeft mensen in (echt)scheiding te informeren en aldus te helpen met hun problemen. Opgericht in 1980, werden door haar werking meer dan 100.000 mensen direct en persoonlijk bereikt. 

Werking: Federatie van Vlaamse Dove en Slechthorende Jongeren vzw - in het kort Jong-Fevlado - overkoepelt als organisatie de zes jeugdclubs in Vlaanderen en vertegenwoordigt alle Vlaamse jongeren van 15 tot 30 jaar met een auditieve stoornis. Jong-Fevlado werd opgericht in 1988.

Deze groep voor ouders komt éénmaal per maand samen met als doel: het kunnen uiten van emoties, luisteren, het uitwisselen van ideeën. Er wordt aan vorming en preventie gedaan door samenwerking met politie en rijkswacht, dokters en scholen.

De werking van VVMG is opgedeeld naar slechthorenden, mensen die op latere leeftijd gehoorgestoord werden en doofgeborenen die zich al dan niet in de horende samenleving wensen te integreren. Ook horenden die met doven en slechthorenden samenleven of contacten hebben zijn welkom. De werking richt zich op heel Vlaanderen.

Hemofilie duidt op een erfelijk defect in het stollingsmechanisme van het bloed. Bij verwondingen, ongeval of chirurgische ingrepen duren bloedingen langer dan normaal. In bepaalde gevallen kunnen er ook, voornamelijk in de gewrichten, spontane bloedingen optreden.

Deze vereniging richt zich tot gescheiden mannen met kinderen uit de provincie Antwerpen. BGMK staat voor Bond Gescheiden Mannen met Kinderen. Wie (bijna) in een scheiding zit en (al dan niet praktische) raad zoekt i.v.m. echtscheiding, alimentatie, bezoekrecht, boycot oudercontact, onderhoudsplicht, hoederecht, EOT, co-ouderschap, echtscheidingsbemiddeling enz. kan bij de vrijwilligers terecht.

Fevlado vzw, de Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties, vertegenwoordigt de Vlaamse doven en slechthorenden in het algemeen, en de Vlaamse Gebaren-taalgebruikers in het bijzonder. Ook de Vlaamse Doofblinden worden door Fevlado vertegenwoordigd.

Ectodermale Dysplasie België - De bedoeling van deze zelfhulpgroep is om ectodermale dysplasie bekendheid te geven en patiënten of geïnteresseerden te informeren.

Zelfhulpgroep De Bongerd begeleidt reeds 30 jaar mensen met een verslavingsprobleem naar een bevrijd en stabiel leven, zonder verslavingsonderhoudende vervangende middelen en zonder financiële kosten. Er wordt gewerkt vanuit de ervaring dat verslaving geen ziekte is, en dat er dus geen medicament bestaat om een verslaving op te heffen.

Rustpunt vzw is een alternatief, spiritueel gerichte praktijk voor emotionele en mentale ontwikkeling door middel van therapieën gebaseerd op zowel psychische, mentale, emotionele en fysieke waarden.

Wat is Coma?
Coma is een toestand van verlaagd bewustzijn waaruit de persoon niet te wekken is. Er zijn verschillende graden van Coma waarvan de 'diepte' (de mate waarin nog op prikkels gereageerd wordt) en de duur kunnen verschillen. Soms ontwaken mensen uit hun Coma na enkele tientallen minuten; soms echter duurt een Coma dagen, weken, zelfs maanden. Een Coma is steeds het gevolg van een slechte werking van de hersenen.

KLIMOP vzw - Wij zijn een contactgroep ontstaan uit een reële behoefte en opgericht als aanvulling op de professionele hulpverlening. De groep staat open voor mensen met epilepsie, van jong tot oud; ouders van kinderen met epilepsie; alle belangstellenden

Via onder meer de diensten voor gezinspastoraal wil de katholieke kerkgemeenschap alle gezinnen nabij zijn en hen ondersteunen. Hierbij hebben zij oog voor de vele maatschappelijke veranderingen op relationeel vlak, waardoor een waaier aan relatie- en samenlevingsvormen is ontstaan.
De diensten gezinspastoraal willen zorg dragen voor de concrete mens in zijn of haar specifiek levensrelatie. Daarom hebben zij een gevarieerd aanbod voor diverse groepen van mensen: jongeren, kandidaat-trouwers, gehuwden, gezinnen, alleenstaanden, echtgescheidenen, weduwen en weduwnaars, nabestaanden na zelfdoding, ...
De diensten voor Gezinspastoraal engageren zich vanuit een christelijke inspiratie.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.