Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Fevlado vzw, de Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties, vertegenwoordigt de Vlaamse doven en slechthorenden in het algemeen, en de Vlaamse Gebaren-taalgebruikers in het bijzonder. Ook de Vlaamse Doofblinden worden door Fevlado vertegenwoordigd.

Wie zijn wij?
Kompas is een opvangcentrum dat 24h op 24h open staat voor iedereen die problemen heeft door het gebruik van drugs. Wij bieden ambulante begeleiding van mannen en vrouwen. Ook zijn wij erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering ( RIZIV ).

Je wilt je gokgewoontes veranderen?

Hersentumoren zijn een vorm van kanker die meestal uitgaat van het ondersteunende weefsel in de hersenen of van de hersenvliezen. In een eerste fase treden slechts vage symptomen op die niet altijd wijzen op de aanwezigheid van een hersentumor. Misselijkheid of hoofdpijn zijn de meest voorkomende symptomen, maar gelukkig heeft niet iedereen die zich onwel voelt of hoofdpijn heeft een hersentumor.

Via onder meer de diensten voor gezinspastoraal wil de katholieke kerkgemeenschap alle gezinnen nabij zijn en hen ondersteunen. Hierbij hebben zij oog voor de vele maatschappelijke veranderingen op relationeel vlak, waardoor een waaier aan relatie- en samenlevingsvormen is ontstaan.
De diensten gezinspastoraal willen zorg dragen voor de concrete mens in zijn of haar specifiek levensrelatie. Daarom hebben zij een gevarieerd aanbod voor diverse groepen van mensen: jongeren, kandidaat-trouwers, gehuwden, gezinnen, alleenstaanden, echtgescheidenen, weduwen en weduwnaars, nabestaanden na zelfdoding, ...
De diensten voor Gezinspastoraal engageren zich vanuit een christelijke inspiratie.

Erfelijke hemochromatose of ijzerstapelingsziekte is een stofwisselingsziekte, waarbij de opname van ijzer in de darm niet goed kan worden gereguleerd en er vanaf de geboorte door het lichaam meer ijzer uit de voeding wordt opgenomen dan nodig is. Dit kan leiden tot ijzerstapeling in diverse organen, wat na lange tijd (soms ernstige ) symptomen kan veroorzaken.

Anders Horen door SpraakAfzien vzw (AHOSA vzw) … Een hele mondvol! Wie zijn we? Wat doen we? We zijn een vereniging voor mensen die in de loop van hun leven met een blijvend gehoorprobleem geconfronteerd worden. De vereniging werd opgericht in 1993 op vraag van en mede door mensen met gehoorverlies.

Bij aanmaak van geslachtscellen kan er wel eens een fout optreden. De geslachtscel krijgt dan niet 23 chromosomen, maar bijvoorbeeld 22 of 24 chromosomen. Als dan de foute geslachtscel samensmelt met de andere geslachtscel, ontstaan er meer of minder chromosomen. Een voorbeeld van een vermeerdering van deze chomosomen is het syndroom van Down.

Belangenverdediging van Gescheiden Mensen en hun Kinderen vzw is een nationaal verspreide vereniging die als doel heeft mensen in (echt)scheiding te informeren en aldus te helpen met hun problemen. Opgericht in 1980, werden door haar werking meer dan 100.000 mensen direct en persoonlijk bereikt. 

Wat is Coma?
Coma is een toestand van verlaagd bewustzijn waaruit de persoon niet te wekken is. Er zijn verschillende graden van Coma waarvan de 'diepte' (de mate waarin nog op prikkels gereageerd wordt) en de duur kunnen verschillen. Soms ontwaken mensen uit hun Coma na enkele tientallen minuten; soms echter duurt een Coma dagen, weken, zelfs maanden. Een Coma is steeds het gevolg van een slechte werking van de hersenen.

Wat is NAH?
Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening.

Wie zijn wij?
Altis is een zelfhulpgroep voor mensen die te kampen hebben met een depressie. Aangezien depressie tegenwoordig nog steeds een onbesproken en onbegrepen ziekte is, zoeken lotgenoten die dagelijkse hun leidensweg af te leggen hebben soms tevergeefs in hun nabije omgeving naar hulp. Dankzij de zelfhulpgroep, vinden medemensen die te kampen hebben met dezelfde aandoening hun weg naar elkaar, medemensen, die begrijpen wat je doormaakt, en waarmee je je eigen ervaringen kan delen.

Werking: Federatie van Vlaamse Dove en Slechthorende Jongeren vzw - in het kort Jong-Fevlado - overkoepelt als organisatie de zes jeugdclubs in Vlaanderen en vertegenwoordigt alle Vlaamse jongeren van 15 tot 30 jaar met een auditieve stoornis. Jong-Fevlado werd opgericht in 1988.

Harva vzw - Hartpatiënten helpen naar LICHAAM en GEEST - Bij de behandeling van hartziekten en zeker in geval van ischemisch hartlijden (angina pectoris, hartinfarct) heeft revalidatie, bij grootschalige bevolkingsonderzoekingen, naast het effect van sommige medicamenten, ballondilatatie en coronaire heelkunde een gunstig resultaat aangetoond en dit zowel op gebied van overleving als ter preventie van een eventueel herval.

Rustpunt vzw is een alternatief, spiritueel gerichte praktijk voor emotionele en mentale ontwikkeling door middel van therapieën gebaseerd op zowel psychische, mentale, emotionele en fysieke waarden.

Commissie diabetische kinderen en ouders - De Commissie DK&O is een werkgroep binnen de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw. De diagnose diabetes, op welk moment ook gesteld, heeft een impact op het leven. Diabetes betekent het verlies van een stuk gezondheid, het verlies van controle en misschien ook wel het verlies van een stukje van zichzelf. Voor kinderen en jongeren met diabetes is het belangrijk dat er op termijn een evenwicht is tussen hun 'diabetes' en het zich verder ontplooien en ontwikkelen.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.