Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Deze zelfhulpgroep ontstond eind 2010 onder impuls van het O.L.Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem en het AZ Groeninge te Kortrijk en wil patiënten en hun familie verenigen die geconfronteerd zijn met een CVA. De groep komt tweemaandelijks samen om binnen een ontspannen sfeer ervaringen uit te wisselen, steun te zoeken bij elkaar, leuke activiteiten te ondernemen, en kan daarbij rekenen op de professionelesteun van twee psychologen uit beide ziekenhuizen.

Er zijn verschillende vormen van hoofdpijn. Migraine of schele hoofdpijn is een verlammende vorm. Meestal beperkt de pijn zich tot een zijde van het hoofd, maar een derde van alle migraineaanvallen strekt zich over beide zijden uit. De hevige pijn gaat in regel gepaard met misselijkheid, braken en wazig zien.

De Werkgroep biedt de hoogste kwaliteit van (zelfhulpgroep / diensten) vandaag. Daardoor, geven we een superieure service aan onze leden, en staan hen bij in het verwezenlijken van hun doelstellingen. Onze ervaring en toewijding aan kwaliteit hebben ons verdiend de reputatie als de beste in ons domein opgeleverd.

Ons doel
- zo snel mogelijk de nieuwe gevallen diagnosticeren (de symptomen treden vooral op tussen de eerste en tweede levensdecade).
- dat elke patiënt in staat is om actief met zijn symptomen om te gaan en aldus zijn eigen veiligheid te garanderen. Zo worden zijn gezondheid en zijn professioneel leven zo min mogelijk verstoord.
- dat elke patiënt voldoende Inhibiteur C1 esterase in huis heeft voor een acute aanval.
- dat elke patiënt overal toegang heeft tot een efficiënte behandeling voor zijn aandoening.
- vermijden van fouten in het stellen van de diagnose, vermijden van niet geschikte behandelingen en nutteloze heelkundige ingrepen (vooral exploratieve laparotomies).

Epilepsie is een aandoening waar niet vaak over geschreven of gesproken wordt. De statistieken vertellen ons echter, dat er naar schatting ongeveer in ons land 50.000 mensen (1 op 200) één of andere vorm van epilepsie hebben. De onbekendheid van het verschijnsel epilepsie hangt voor een deel samen met vooroordelen en misverstanden.

Fibroveerke richt zich tot iedereen, zowel jongere als volwassene, die met CVS of fibromyalgie te maken krijgt. Velen beleven door de invloed van de ervaringsdeskundigen, door middel van onder andere praatuurtjes, een “nieuw” leven.

Wat is Coma?
Coma is een toestand van verlaagd bewustzijn waaruit de persoon niet te wekken is. Er zijn verschillende graden van Coma waarvan de 'diepte' (de mate waarin nog op prikkels gereageerd wordt) en de duur kunnen verschillen. Soms ontwaken mensen uit hun Coma na enkele tientallen minuten; soms echter duurt een Coma dagen, weken, zelfs maanden. Een Coma is steeds het gevolg van een slechte werking van de hersenen.

Het “Vlaams Hepatitis Contactpunt” is vanaf 15/1/2012 de nieuwe naam van de “Vereniging voor Hepatitis C patiënten” die al actief is sinds begin 1999. De vzw werd bekrachtigd in het staatsblad van 2 september 1999. De “Vereniging voor Hepatitis C patiënten” groeide uit van een kleine vereniging, die hepatitis C-patiënten in het middelpunt zette, tot de vereniging die ze vandaag wil zijn: een Vlaams Hepatitis Contactpunt.

Wie zijn wij?
Altis is een zelfhulpgroep voor mensen die te kampen hebben met een depressie. Aangezien depressie tegenwoordig nog steeds een onbesproken en onbegrepen ziekte is, zoeken lotgenoten die dagelijkse hun leidensweg af te leggen hebben soms tevergeefs in hun nabije omgeving naar hulp. Dankzij de zelfhulpgroep, vinden medemensen die te kampen hebben met dezelfde aandoening hun weg naar elkaar, medemensen, die begrijpen wat je doormaakt, en waarmee je je eigen ervaringen kan delen.

Rustpunt vzw is een alternatief, spiritueel gerichte praktijk voor emotionele en mentale ontwikkeling door middel van therapieën gebaseerd op zowel psychische, mentale, emotionele en fysieke waarden.

Anders Horen door SpraakAfzien vzw (AHOSA vzw) … Een hele mondvol! Wie zijn we? Wat doen we? We zijn een vereniging voor mensen die in de loop van hun leven met een blijvend gehoorprobleem geconfronteerd worden. De vereniging werd opgericht in 1993 op vraag van en mede door mensen met gehoorverlies.

Bindweefsel.be is een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen. De site handelt voornamelijk over het Ehlers-Danlos syndroom en het Marfan syndroom, twee erfelijke bindweefselaandoeningen. Bindweefsel.be verschaft actuele info over beide ziekten. We richten ons tot zowel patiënten en hun omgeving als professionele hulpverleners. De Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen wil:

Sommige mensen worden door ongeval of ziekte plots geconfronteerd met een 'geschonden' gelaat. Anderen hebben reeds sedert hun geboorte te maken met een gelaatsafwijking: hazenlip, misvormingen van de schedel of afwijkingen die deel uitmaken van een syndroom. In zo'n gevallen kan een medische ingreep, een orthodontische behandeling of een kaakcorrectie wonderen verrichten, niet in het minst voor het zelfvertrouwen van de persoon met een gelaatsafwijking.

Vzw "Wat Nu?" werd in 1990 opgericht en stelde zich tot doel het probleem van hechtingsgestoordheid bekend te maken, de ouders te begeleiden en te bemoedigen, de professionele hulpverlening te stimuleren en het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

Wat is NAH ?
Definitie Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH): Niet-Aangeboren Hersenletsel is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening. De oorzaken zijn dus veelvuldig: een verkeersongeval, een tumor, een hersenbloeding, een operatie, een hartinfarct…

De Anonieme Overeters is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gezamenlijk probleem, namelijk dwangmatig omgaan met voedsel, op te lossen en anderen te helpen bij hun herstel.

Ectodermale Dysplasie België - De bedoeling van deze zelfhulpgroep is om ectodermale dysplasie bekendheid te geven en patiënten of geïnteresseerden te informeren.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.