Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Nabestaanden Van Donoren vzw - Op het moeilijkste moment in het leven – bij het overlijden van de partner, kind, broer, zus of een ander dierbaar familielid - kan men geconfronteerd worden met de vraag om orgaandonatie. Hoewel elke Belg, tenzij er verzet werd aangetekend, automatisch in aanmerking komt als donor, wordt toch nog steeds de vraag gesteld aan de nabestaanden van de pas gestorvene.

Wistik vzw - Sommige kankerpatiënten ervaren dat ze naast of na de medische behandeling ook behoefte hebben aan aanvullende hulp en/of psychische begeleiding om terug gezond of 'heel' te worden. Meestal weten ze niet waar ze die kunnen vinden. Om ze te helpen en te ondersteunen in hun zoektocht naar informatie over deze aanvullende hulp is in 1990 de vzw Wistik opgericht door Gerd Koyen, die in haar eigen verwerking van borstkanker (1987) had ervaren hoe belangrijk deze hulp kan zijn.

De Astma en Allergiekoepel vzw werd in het kader van de actie Levenslijn 2000 opgericht door drie Vlaamse patiëntenverenigingen: Astmafonds vzw, Astma en Allergie vzw (de vroegere Astmastichting België vzw) en Allergiepreventie vzw. De vzw Allergiepreventie is volledig geïntegreerd in de werking van de Astma en Allergiekoepel vzw. Samen willen zij eensluidende informatie verstrekken over astma en allergie, de belangen van astmatische en allergische personen verdedigen en samen met andere organisaties projecten realiseren die het sociale leven van astmatische en allergische personen makkelijker maken.

Noonan-oudercontactgroep vzw - De Noonan-oudercontactgroep is een Vlaamse groepering van ouders met een kind met het syndroom Van Noonan. Het syndroom van Noonan is een erfelijke aandoening die tot uiting kan komen in een grote verscheidenheid aan symptomen. De ernst van die symptomen kan heel erg verschillen per persoon.

BELGISCHE VERENIGING VOOR STRIJD TEGEN MUCOVISCIDOSE vzw (Mucovereniging vzw)

Toxan is een zelfhulpgroep waarin de leden (mannen en vrouwen) elkaar helpen om een gemeenschappelijke, vrije en gelukkige levenshouding aan te leren, waarin het streven naar geheelonthouding tegenover alle verslavende middelen, en tegenover medicatieverslaving in het bijzonder, de eerste en belangrijkste regel is.

Welkom bij Gewenst Kind dienst voor binnenlandse adoptie. Op deze site vind je info voor ongewenst zwangere vrouwen die meer willen weten over adoptie, voor mensen die willen adopteren, voor geadopteerden en afstandsouders. Gewenst kind bemiddelt in adoptie en verleent nazorg aan alle betrokken partijen van het adoptiegebeuren.

Het doel van de groep is het verstrekken van recente informatie over de aspecten van lymfoedeem en de behandelingsmogelijkheden en het uitwisselen van ervaringen. De groep wil een informatiebron zijn voor patiënten met de betreffende aandoening en richt infodagen in om lotgenoten samen te brengen.

Er wordt voorlichting gegeven over preventie- en behandelingsmogelijkheden en betrouwbare hulpverlening. Een folder is beschikbaar.

KKOL vzw - Kinderkanker Leuven Oudervereniging vzw is een team van vrijwilligers van ouders met kinderen die momenteel behandeld worden of vroeger in behandeling zijn geweest op de afdeling kinderoncologie van UZ Gasthuisberg te Leuven.

Men besluit tot een transplantatie van de lever wanneer de lever zijn functie niet meer vervult. Bij volwassenen is dit voornamelijk ten gevolge van een ongeval, levercirrose of -tumoren. Bij kinderen gaat het vooral om misvormingen van de galwegen en metabolische stoornissen.

Vereniging gelaryngectomeerden Leuven - Laryngectomie is een operatie waarbij de chirurg het gehele strottenhoofd (larynx), de stembanden inbegrepen, wegneemt. In de larynx kunnen zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen voorkomen, hetzij op de stembanden hetzij op de slijmvliezen rond de stembanden. Aanhoudende heesheid, ademnood, slepende hoest of een knobbeltje in de hals vormen alarmsignalen. Naarmate het gezwel groeit en zich uitbreidt kan strottenhoofdkanker ademhalingsmoeilijkheden, slokproblemen en gewichtsverlies uitlokken.

Klippel en Trenaunay beschreven in 1900 voor het eerst een zeldzame aangeboren aandoening, waarbij een combinatie van drie afwijkingen aan één of meerdere ledematen voorkomt, nl. wijnvlek, uitgezette aders en/of spataders en een groeiafwijking van bot- en/of weke delen.

FAPA is een vzw die werd opgericht op 25 mei 1993. De stichtende leden vertegenwoordigen de 7 universiteiten van ons land en de verschillende medische disciplines die rechtstreeks met polypose te maken hebben. Ondertussen werken ook vele andere, niet-universitaire ziekenhuizen mee aan het nationale register.

Uit gesprekken en reacties van Ménière-patiënten kwam naast het probleem "behandeling", ook het zich alleen en geïsoleerd voelen naar voren. De Vereniging wil daaraan verhelpen door:

Vrijdag was de man die Robinson Crusoe's eenzaamheid doorbrak door zijn komst op het onbewoonde eiland. Analoog aan dit verhaal, wil groep 'Vrijdag' (een initiatief van CAW Archipel-Groot Eiland) de eenzaamheid in Brussel doorbreken. Via eenvoudige activiteiten wil 'Vrijdag' Brusselaars met elkaar in contact brengen.

De Verdwaalde Ooievaar – Netwerk Fertiliteit, is gegroeid uit een groep mensen die op 1 of andere manier iets te maken hebben met fertiliteit. Hetzij professioneel, hetzij empathisch, hetzij “uit ondervinding”. Zelf hebben we verschillende watertjes doorzwommen, de één al meer dan de ander, en verschillende hemelruimtes doorkliefd om al dan niet het gezin van onze dromen te vormen.

Meerlingen.org - Onze leden zijn voornamelijk ouders van meerlingen die op zoek zijn naar informatie over en tips uitwisselen voor de opvoeding en ontwikkeling van meerlingen.

Deze website bestaat uit 3 onderdelen:

1. Het meerlingenforum Dagelijks worden er op het forum nieuwe verhalen, tips, vragen en informatie gepost door onze leden over meerling en gerelateerde thema's. Om deze informatie te bekijken dien je wel geregistreerd te zijn als lid. Dit is geheel gratis en kan trouwens volstrekt anoniem. Als lid hoef je trouwens niet actief deel te nemen aan de discussies, je kan alles passief meevolgen.

Het is een patiëntenvereniging voor en door mensen die een gedeeltelijke of een totale laryngectomie hebben ondergaan. De vereniging geeft informatie over praktische hulpmiddelen om de gevolgen van de handicap beter te kunnen dragen en heeft ook hulpmiddelen in voorraad. Er kan geassisteerd worden bij contacten met overheidsdiensten en instellingen voor sociale hulpverlening.

Doelstelling zelfhulpgroep
Dikwijls voelen ouders zich onbegrepen of worden ze genegeerd door anderen, meestal uit onbegrip of omdat men niet weet wat het is om een kind te verliezen omdat men het zelf niet meegemaakt heeft.

OK staat voor Ontmoeting & Onstpanning Kanker en is het initiatief van een ex-kankerpatiënt uit Roeselare. Hij besliste om de vereniging op te richten na een bezoek aan het Franse bedevaartsoord Lourdes samen met 5.000 andere kankerpatiënten. De reis liet een diepe indruk op hem na. Hij is ervan overtuigd dat kankerpatiënten en hun familie en verzorgers heel wat energie kunnen putten uit ontspanning, relaxatie en uistappen.

Interstitiële Cystitis (IC) of blaaspijnsyndroom is een chronische, niet door bacteriën veroorzaakte ontsteking van de urineblaas met vaak invaliderende symptomen. Het lijkt op een gewone blaasontsteking, maar antibiotica helpen niet.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.