Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

De plaatselijke vrijwilligerscomités en zelfhulpgroepen voor MS-patiënten worden ondersteund door de provinciale afdelingen van de MS-Liga. Regelmatig worden informatiebijeenkomsten georganiseerd rond bijvoorbeeld medische, psychosociale of juridische aspecten. Info en contact ook via de MS-Liga Vlaanderen of via de sociale diensten per provincie.

De Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden werd opgericht met als bijzonderste aandachtspunten het opvangen, begeleiden en informeren van gelaryngectomeerden. De vrijwilligers van de vriendenkring trachten via bezoeken in het ziekenhuis de pasgeopereerde of de toekomstige patiënt in te lichten over de verschillende mogelijkheden.

Toxan is een zelfhulpgroep waarin de leden (mannen en vrouwen) elkaar helpen om een gemeenschappelijke, vrije en gelukkige levenshouding aan te leren, waarin het streven naar geheelonthouding tegenover alle verslavende middelen, en tegenover medicatieverslaving in het bijzonder, de eerste en belangrijkste regel is.

Vrijdag was de man die Robinson Crusoe's eenzaamheid doorbrak door zijn komst op het onbewoonde eiland. Analoog aan dit verhaal, wil groep 'Vrijdag' (een initiatief van CAW Archipel-Groot Eiland) de eenzaamheid in Brussel doorbreken. Via eenvoudige activiteiten wil 'Vrijdag' Brusselaars met elkaar in contact brengen.

De vereniging wil zoveel mogelijk informatie verzamelen omtrent de verschillende vormverschijnselen van de handicap. De bekomen informatie wordt doorgegeven aan de leden, geneesheren, therapeuten en alle belangstellenden. Naast de informatieverschaffing wil de contactgroep de doorverwijzing in de medische wereld vereenvoudigen en concentreren, patiënten wegwijs maken binnen het voor hen opgerichte interdisciplinair onderzoek, het wetenschappelijk onderzoek stimuleren,

O.V.O.K. - Ouders Van een Overleden Kind - Ouders van een overleden kind is een vereniging van en voor alle ouders die een kind verloren hebben, ongeacht leeftijd of doodsoorzaak. De werking van de vereniging is gebaseerd op zelfhulp. Van daaruit willen wij als vereniging:

Ariane praatgroep vzw - Leukemie is een vorm van bloedkanker waarbij een ongecontroleerde vermeerdering van de witte bloedcellen plaatsvindt. Er zijn verschillende vormen van leukemie bekend en de ziekte kan zowel een chronisch als een acuut verloop kennen. De behandelingen die volgen zijn zwaar om dragen en brengen zowel de patiënt als zijn familie vaak in een isolement.

Interstitiële Cystitis (IC) of blaaspijnsyndroom is een chronische, niet door bacteriën veroorzaakte ontsteking van de urineblaas met vaak invaliderende symptomen. Het lijkt op een gewone blaasontsteking, maar antibiotica helpen niet.

Leuvense Levertransplantanten vzw - De vereniging wil de algemene belangen van de levertransplantatiepatiënten die in het UZ Gasthuisberg te Leuven gevolgd worden behartigen, evenals de belangen van hun familieleden en hun onmiddellijke omgeving, door:

De groep staat open voor mensen met OI en hun familie. Aanvankelijk werd als voornaamste doelstelling geformuleerd: het uitwisselen van ervaringen en het onderlinge contact met lotgenoten. Na enkele informele bijeenkomsten werd de nood aan medische informatie sterk aangevoeld. Daarom werd contact gezocht met een ziekenhuis waar een arts zich bereid verklaarde de nodige informatie bijeen te brengen en de mensen met OI op medisch gebied te adviseren.

Nema vzw oftewel de Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen is een patiëntenvereniging/zelfhulpgroep die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA). In de volksmond wordt vaak naar deze groep aandoeningen verwezen met de term 'spierziekten'.

De vereniging heeft als doel de belangen te behartigen van de slachtoffers van oplosmiddelen en bestrijdingsmiddelen en het voorkomen van nieuwe slachtoffers (in België is OPS een erkende beroepsziekte). De vereniging probeert de doelstelling te bereiken door:

MS Kring de Hoorn - Multiple sclerose, kortweg MS genoemd , is een neurologische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggemerg, noodzakelijk voor het coördineren van allerlei bewuste en onbewuste activiteiten die wij in het dagelijkse leven ondernemen. Voorbeelden hiervan ; bewegen, spreken, denken.

Belgische vereniging voor narcolepsie vzw - Narcolepsie is een aandoening van het centraal zenuwstelsel dat de opeenvolgende fasen van de slaap regelt. De patiënt wordt overvallen door terugkerende, onbedwingbare slaapaanvallen gedurende de dag. Iemand met narcolepsie kan ook gedurende korte tijd verlamd raken zonder het bewustzijn te verliezen, deze toestand wordt kataplexie (spierverlamming) genoemd.

Het is een patiëntenvereniging voor en door mensen die een gedeeltelijke of een totale laryngectomie hebben ondergaan. De vereniging geeft informatie over praktische hulpmiddelen om de gevolgen van de handicap beter te kunnen dragen en heeft ook hulpmiddelen in voorraad. Er kan geassisteerd worden bij contacten met overheidsdiensten en instellingen voor sociale hulpverlening.

De Astma en Allergiekoepel vzw werd in het kader van de actie Levenslijn 2000 opgericht door drie Vlaamse patiëntenverenigingen: Astmafonds vzw, Astma en Allergie vzw (de vroegere Astmastichting België vzw) en Allergiepreventie vzw. De vzw Allergiepreventie is volledig geïntegreerd in de werking van de Astma en Allergiekoepel vzw. Samen willen zij eensluidende informatie verstrekken over astma en allergie, de belangen van astmatische en allergische personen verdedigen en samen met andere organisaties projecten realiseren die het sociale leven van astmatische en allergische personen makkelijker maken.

Uit gesprekken en reacties van Ménière-patiënten kwam naast het probleem "behandeling", ook het zich alleen en geïsoleerd voelen naar voren. De Vereniging wil daaraan verhelpen door:

Hepatotransplant-Gent vzw - Heel wat mensen die voor het eerst met longfibrose geconfronteerd worden, hadden nog nooit van deze aandoening gehoord. Vooral de ernst van de ziekte kan voor de patiënt en zijn omgeving zeer ingrijpend zijn.

Wanneer je plots geconfronteerd wordt met incontinentie of retentie van urine of stoelgang kan dit ernstige gevoelens van onveiligheid oproepen. Medisch gezien wordt alles goed opgevolgd maar psychologisch sta je er meestal alleen voor. Natuurlijk bestaan er nog toegewijde verpleegkundigen en artsen die hun patiënten met liefde en gevoel verzorgen, maar door de veranderde cultuur van de geneeskunde zelf, waar alles steeds sneller moet, is deze zorg steeds moeilijker te vinden.

Werking: Deze groep richt zich tot iedere gelaryngectomeerde en sympathisant. Op verzoek worden nieuwe patiënten bezocht aan huis of in het ziekenhuis, zowel voor als na de ingreep. Ook organiseren zij om de drie maanden een samenkomst.

De Lage Drempel vzw - Door verlies van een job, invaliditeit, ziekte, hoge uitgaven volstaat voor een gezin met kinderen vaak het beschikbare inkomen niet. Men spreekt van een laag inkomen indien de maandelijkse netto-inkomsten lager liggen dan 700 euro en het gezin één of meerdere kinderen telt.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.