Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Pleegouders Vlaanderen is een onafhankelijke vzw van en voor pleegouders. We zijn een Vlaamse belangenvereniging die zich bekommert om de noden en wensen van alle pleegouders.

Pleegouders zijn vrijwilligers die de tijdelijke zorg hebben over kinderen die door bepaalde omstandigheden een periode niet bij hun ouders kunnen wonen. De taak van een pleegouder is een heuse uitdaging; het is niet altijd vanzelfsprekend om pleegzorg te combineren met een gewoon gezinsleven. Dit vraagt een hele aanpassing, maar kan heel verrijkend zijn.

Stoma - Actief stelt zich tot doel middels inzet van vrijwilligers, zowel medische, financiele als wettelijke informatie te bezorgen.

Ouders van Wiegedoodkinderen - Deze website is ingericht door en voor ouders die hun baby door wiegendood hebben verloren en voor anderen voor wie het overleden kind dierbaar was: grootouders, broertjes, zusjes en andere familieleden. Natuurlijk ook voor de verdere kring van betrokkenen die door het plotselinge verlies zijn geraakt: vrienden, buren, leidsters uit de kinderopvang, babysitters, de mensen van het consultatiebureau en vele anderen.

De Zelfhulpgroep Schuldoverlast, Sociale en Juridische Begeleiding, opgericht in 1998, is een totaal onafhankelijke, niet gesubsidieerde, werkende vereniging met uitsluitend onbezoldigde vrijwilliger.

HuisvandeMens Maasland - Er zijn meer vrouwen dan mannen in Vlaanderen. De hogere levensverwachting van vrouwen speelt hierbij een rol. Onderzoek wijst echter uit dat de globale gezondheidstoestand van vrouwen minder goed is en dat zij ook meer met psychische problemen te maken hebben.

Het 'alleenstaan' in een gezin, met of zonder kinderen valt niet mee. Samen met verdriet dat men te verwerken krijgt, wordt men soms geconfronteerd met een gevoel van "niet begrepen worden" door familie of omgeving. Dit kan tot gevolg hebben dat men zich opsluit tussen de muren waar men zich veilig voelt. Het gevolg hiervan is het totale isolement.

Hemangioom Support Groep - Van harte welkom bij onze Nederlands/Vlaamse Hemangioom Support Groep een supportgroep voor ouders van kindjes met een hemangioom. Onze supportgroep staat ook open voor ouders van kinderen dan wel patienten met een andere vasculaire afwijking zoals VM, AVM, wijnvlek e.d. Sinds juni 2004 is het (besloten) forum actief en we hebben sindsdien een snelle groei van het aantal leden gezien.

Stomaverenigingen Brugge - Om de soms wat moeilijke periode in het leven van de stomapatiënt wat draaglijker te maken is op 18 september 1978 de Stomaclub Brugge opgericht door Oswald Sigmans en Josephine Celis uit Zedelgem.

X-FRAGIEL - Een verstandelijke handicap brengt een mentale achterstand met zich mee. Ernstige (IQ lager dan 50) en matige (IQ 50-70) achterstand komen bij ongeveer 0,4% van de schooljeugd voor. Bij ongeveer 55% van personen met een ernstige achterstand stelt men prenatale oorzaken vast. Bij 45% van mensen met een matige achterstand kan men geen oorzaken aanduiden.

De zelfhulpgroep wil lotgenoten (ouders met ernstige vragen omtrent het vaccinatieschema bij hun kind) met elkaar in contact brengen en hun een eerste opvang bieden. De groep wil vooral informatie verschaffen aan ouders om hen toe te laten zelf te bepalen of zij hun kind al dan niet laten vaccineren. Ze trachten druk uit te oefenen op bepaalde instanties om de vaccinatieplicht af te schaffen en om een zo volledig mogelijke informatie te verschaffen.

Deze groep wenst in de eerste plaats een vriendenkring te zijn voor weduwen en weduwnaars. Dit houdt in dat ze zich slechts openstellen voor mensen uit de regio Groot-Antwerpen, vanaf 55 tot de leeftijd van 70 jaar. Zij wensen ook de groep klein te houden om zodoende een hechte kennissenkring te vormen, wat niet inhoudt dat de groep nieuwe leden schuwt.

Vzw BeSt werd officieel boven de doopvont gehouden op 21 april 1995. Dit hebben we te danken aan Marcel De Wever (ere-voorzitter) die twee jaar daarvoor in het programma van ZEKER WETEN van Jan Van Rompay op de VRT (vroeger BRTN) zijn stotterverhaal deed.

Elcker-Ik centrum - Er leven in Antwerpen 175 verschillende nationaliteiten. Met of zonder papieren. Sommigen zijn over de grens gezet en teruggekeerd. Ze willen leven, ver weg van de vuile miserie in hun thuisland. Ons land is voor hen een kans op een nieuwe toekomst. Ze willen hier een thuis opbouwen voor hun kinderen en kleinkinderen.

Stomavereniging regio Antwerpen v.z.w. - Stomavereniging Regio Antwerpen is een vereniging en zelfhulpgroep van en voor stomapatiënten. Ons voornaamste doel is het helpen en opvangen van stomadragers, zowel voor als na de operatie, om hen zo snel mogelijk een normaal mogelijk leven te laten hernemen.

Aandacht voor Rouw!
Ieder mens wordt op een bepaald moment in zijn leven geconfronteerd met het overlijden en het afscheid van een geliefde,

Tubereuze sclerose in vlaanderen (TSIV) - In mei 2003 kwamen we met enkelen samen in Turnhout, een stadje in het noorden van België. Het opzet was een regionale bijeenkomst met ondersteuning van STSN (Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland). We maakten daar al snel andere plannen. Na heel wat mailtjes onderling en een tweede bijeenkomst aan de zee, bestaat er nu ook een zelfhulpgroep voor TSC  in Vlaanderen. Onze naam is TSIV dat staat voor Tubereuze Sclerosis in Vlaanderen. Frans is niet onze moedertaal, we kunnen ons wel uitdrukken en behelpen als het moet, maar moeilijke of emotionele gesprekken, dat is iets heel anders. Als Nederlands sprekenden zijn en blijven we welkom bij de Nederlandse organisatie. We vonden het toch zinvol in Vlaanderen iets te organiseren vooral uit praktische overwegingen: scholen, begeleiding, opvang, toelagen enz. zijn in ons land nu eenmaal anders.

Lotgenotengroep veroorzakers verkeersongeval: Sinds haar oprichting komen regelmatig veroorzakers van een verkeersongeval of hun gezinsleden met hun vragen terecht bij Rondpunt. Veroorzakers van een verkeersongeval hebben vrij gelijkaardige behoeften als slachtoffers, en daarnaast ook specifieke noden.

Het misverstand vzw - Het Mis Verstand is een kleine onafhankelijke VZW met als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen en ondersteunen van projecten om de beeldvorming omtrent psychiatrische stoornissen te verbeteren, met een focus op psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen.

Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) is een nationale lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers.

Het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP) ijvert voor de verbreiding van de psychoanalyse en voor het overbrengen van het analytisch weten, volgens de krachtlijnen die Lacan aanbracht in het veld dat door Freud werd geopend met de ontdekking van het onbewuste.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.