Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Inclusie Vlaanderen vzw - Een verstandelijke handicap brengt een mentale achterstand met zich mee. Ernstige (IQ lager dan 50) en matige (IQ 50-70) achterstand komen bij ongeveer 0,4% van de schooljeugd voor. Bij ongeveer 55% van personen met een ernstige achterstand stelt men prenatale oorzaken vast. Bij 45% van mensen met een matige achterstand kan men geen oorzaken aanduiden.

De Psychose- en Schizofreniegroep Limburg - De meeste van ons zijn (ex-) psychose- en schizofreniepatiënten en ook ervaringsdeskundigen. Wij worden niet gedomineerd door:

De Vlaamse Stotter Unie (VSU) werd in 2001 opgericht door 'founding father' Geert Baeyens. Als zware stotteraar was hij bij de Franse IEB (“Institut International d’Elimination du Bégaiement”: zie onder) van Ivan Impoco een stage in Brussel gaan volgen om beter te kunnen spreken. Deze vierdaagse stage had zijn leven compleet veranderd, want als zware stotteraar kon hij voortaan vloeiend spreken !

Elcker-Ik centrum - Er leven in Antwerpen 175 verschillende nationaliteiten. Met of zonder papieren. Sommigen zijn over de grens gezet en teruggekeerd. Ze willen leven, ver weg van de vuile miserie in hun thuisland. Ons land is voor hen een kans op een nieuwe toekomst. Ze willen hier een thuis opbouwen voor hun kinderen en kleinkinderen.

Boks VZW is een parapluorganisatie voor alle stofwisselingsziekten, welke individueel te zeldzaam zijn om belangstelling en steun van het grote publiek te krijgen.

De vereniging Weduwen en Weduwnaars wil vrijwillig en belangeloos weduwen en weduwnaars (geen gescheidenen of ongehuwden) uit het Vlaamse landsgedeelte samenbrengen, hun belangen verdedigen en steun verschaffen. De vereniging wil aan weduwen en weduwnaars de kans geven elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zich te ontspannen.

Whiplash, ook 'nekslag', 'konijnenslag' of 'zweepslag' genoemd, komt vaak voor bij slachtoffers van een verkeersongeval, maar kan ook veroorzaakt worden door sport en andere ongevallen. Het hoofd maakt heftige slingerbewegingen ten opzichte van de romp en er kunnen beschadigingen ontstaan aan de weke delen, spieren en gewrichten in de nekstreek, maar ook in het gebied van de nek- en hersenbasis.

Stomavereniging regio Antwerpen v.z.w. - Stomavereniging Regio Antwerpen is een vereniging en zelfhulpgroep van en voor stomapatiënten. Ons voornaamste doel is het helpen en opvangen van stomadragers, zowel voor als na de operatie, om hen zo snel mogelijk een normaal mogelijk leven te laten hernemen.

Andante is een term uit de muziekwereld en betekent: ‘langzaam en rustig voortgaande’. Deze term is een metafoor voor onze opdracht en visie: 'herstel en verbetering realiseren op het ritme van de cliënt'.

VZW Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend,… verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten.

Reumatoïde Artritis Liga, opgericht in 2007, is een patiëntenvereniging die tot doel heeft informatie te verstrekken over zowel het medische aspect rond de ziekte Reumatoïde Artritis (RA), als de sociale impact voor de patiënt en zijn omgeving. Daarnaast organiseert de liga naast maandelijkse bijeenkomsten door provinciale arfdelingen, een jaarlijkse algemene bijeenkomst. Verder is er het tijdschrift RAAM voor de leden, en een facebook pagina. Op die manier worden lotgenoten met elkaar in contact gebracht en wordt patiënteninformatie uitgewisseld.

Ouders van Wiegedoodkinderen - Deze website is ingericht door en voor ouders die hun baby door wiegendood hebben verloren en voor anderen voor wie het overleden kind dierbaar was: grootouders, broertjes, zusjes en andere familieleden. Natuurlijk ook voor de verdere kring van betrokkenen die door het plotselinge verlies zijn geraakt: vrienden, buren, leidsters uit de kinderopvang, babysitters, de mensen van het consultatiebureau en vele anderen.

CHILDCRYBen je het slachtoffer van enige vorm van misbruik, in welke mate ook, dan is het enorm belangrijk om dit niet in je eentje te proberen verwerken of op te lossen. Steeds meer kan men rekenen op hulp, maar om hiervoor bereikbaar te zijn, is de eerste stap dikwijls de belangrijkste. Doorbreek de stilte, praat erover.

Stoma-Ilco v.z.w. - Er zijn plaatselijke afdelingen verspreid over het ganse land, vooral in het Nederlandstalige gedeelte. De plaatselijke afdelingen worden ook stoma-clubs genoemd en werken onder de koepel van Stoma-Ilco vzw. De plaatselijke afdelingen hebben een eigen bestuur dat vertegenwoordigd is in Stoma-Ilco vzw Nationaal.

Wij willen pleegouders samenbrengen. Mogelijk kunnen op die manier groepjes van pleegouders ontstaan, waar zowel de volwassenen als de kinderen zich thuisvoelen. Door deze ‘dichtbij-huis’ contacten kunnen pleegouders mekaar ook praktisch steunen. Een vriendenkring is dan nooit ver weg. 

Werkgroep Verder, nabestaanden na zelfdoding - Werkgroep Verder is een project binnen CGG PassAnt vzw en een samenwerkingsverband tussen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG – VVI), Centrum ter Preventie van Zelfdoding, CAW - Slachtofferhulp, Huis van de Mens, Tele-Onthaal en tal van nabestaanden - ervaringsdeskundigen.

UilenSpiegel vzw zet zich in voor de cliënten van de GGZ, vertegenwoordigt de stem van de patiënt bij de overheid, in het Vlaams Patiëntenplatform, de regionale zorgnetwerken en in sommige instellingen. Een groepje vrijwilligers neemt die taken op zich. Momenteel fungeert Wouter als coördinator die de intervisiemomenten animeert. Een aantal nieuwe vertegenwoordigers wordt klaargestoomd in een opleidingstraject. 

UilenSpiegel krijgt op jaarlijkse basis een betoelaging’ van  het Ministerie van Volksgezondheid waardoor  wij kunnen beschikken wij over 1,3 VTE personeelsleden. We kunnen ook rekenen op de enthousiaste inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Na het definitieve afscheid van de echtgenoot/echtgenote kan bij de achterblijvende partner een grote emotionele nood ontstaan, aan het doorbreken van de stilte en de eenzaamheid, aan affectie, aan begrip vooral. De vereniging "Weduwen en Weduwnaars Gent" wil hieraan tegemoetkomen, verwerking van het groot verdriet en gemis ondersteunen, eventuele sporen van depressie aldus ombuigen.

Het 'alleenstaan' in een gezin, met of zonder kinderen valt niet mee. Samen met verdriet dat men te verwerken krijgt, wordt men soms geconfronteerd met een gevoel van "niet begrepen worden" door familie of omgeving. Dit kan tot gevolg hebben dat men zich opsluit tussen de muren waar men zich veilig voelt. Het gevolg hiervan is het totale isolement.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.