Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Zelfhulpgroep wijnvlek en hemangiomen - De zelfhulpgroep voor mensen met wijnvlekken en hemangiomen is een Limburgse vereniging die zich tot doel stelt de publieke opinie bewust te maken over wijnvlekken, hemangiomen en het syndroom van Sturge-Weber. We trachten een luisterend oor te bieden aan lotgenoten en hen te helpen met alle problemen die erbij komen kijken: administratieve en sociale begeleiding, het doorverwijzen naar de gepaste medische diensten,... Verder onderhouden we contacten met buitenlandse organisaties en medici en worden er regelmatig studiedagen en evenementen georganiseerd. Leden ontvangen onze nieuwsbrieven. Heb je vragen of wil je lid worden, dan kan je ons hier contacteren.

vzw Incest Misbruik Limburg - De groep is er voor moeders van incestslachtoffers én de slachtoffers zelf. Er is voorzien in telefonische opvang en er is een praatgroep die samenkomt elke tweede dinsdag van de maand van 10 tot 14 uur. De groep bestaat uit ervaringsdeskundigen en daar voelt iedereen zich goed bij omdat ieder hetzelfde heeft meegemaakt. De groepsleden steunen mekaar en delen bruikbare ervaring en informatie.

Het misverstand vzw - Het Mis Verstand is een kleine onafhankelijke VZW met als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen en ondersteunen van projecten om de beeldvorming omtrent psychiatrische stoornissen te verbeteren, met een focus op psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen.

Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) is een nationale lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers.

Hemangioom Support Groep - Van harte welkom bij onze Nederlands/Vlaamse Hemangioom Support Groep een supportgroep voor ouders van kindjes met een hemangioom. Onze supportgroep staat ook open voor ouders van kinderen dan wel patienten met een andere vasculaire afwijking zoals VM, AVM, wijnvlek e.d. Sinds juni 2004 is het (besloten) forum actief en we hebben sindsdien een snelle groei van het aantal leden gezien.

Wij willen pleegouders samenbrengen. Mogelijk kunnen op die manier groepjes van pleegouders ontstaan, waar zowel de volwassenen als de kinderen zich thuisvoelen. Door deze ‘dichtbij-huis’ contacten kunnen pleegouders mekaar ook praktisch steunen. Een vriendenkring is dan nooit ver weg. 

Lotgenotengroep veroorzakers verkeersongeval: Sinds haar oprichting komen regelmatig veroorzakers van een verkeersongeval of hun gezinsleden met hun vragen terecht bij Rondpunt. Veroorzakers van een verkeersongeval hebben vrij gelijkaardige behoeften als slachtoffers, en daarnaast ook specifieke noden.

Stoma-Ilco v.z.w. - Er zijn plaatselijke afdelingen verspreid over het ganse land, vooral in het Nederlandstalige gedeelte. De plaatselijke afdelingen worden ook stoma-clubs genoemd en werken onder de koepel van Stoma-Ilco vzw. De plaatselijke afdelingen hebben een eigen bestuur dat vertegenwoordigd is in Stoma-Ilco vzw Nationaal.

Elcker-Ik centrum - Er leven in Antwerpen 175 verschillende nationaliteiten. Met of zonder papieren. Sommigen zijn over de grens gezet en teruggekeerd. Ze willen leven, ver weg van de vuile miserie in hun thuisland. Ons land is voor hen een kans op een nieuwe toekomst. Ze willen hier een thuis opbouwen voor hun kinderen en kleinkinderen.

Andante is een term uit de muziekwereld en betekent: ‘langzaam en rustig voortgaande’. Deze term is een metafoor voor onze opdracht en visie: 'herstel en verbetering realiseren op het ritme van de cliënt'.

Stomaverenigingen Brugge - Om de soms wat moeilijke periode in het leven van de stomapatiënt wat draaglijker te maken is op 18 september 1978 de Stomaclub Brugge opgericht door Oswald Sigmans en Josephine Celis uit Zedelgem.

Stomaclub Boechout is er voor u in de hele provincie Antwerpen. Vragen over stoma: wij zijn er voor u!

“Rouwzorg Vlaanderen vzw “ is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’ en wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. Momenteel zijn er dertien vaste rouwbegeleiders en daarbij nog vier andere medewerkers die mede de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering uitmaken.

Het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP) ijvert voor de verbreiding van de psychoanalyse en voor het overbrengen van het analytisch weten, volgens de krachtlijnen die Lacan aanbracht in het veld dat door Freud werd geopend met de ontdekking van het onbewuste.

Ouders van Wiegedoodkinderen - Deze website is ingericht door en voor ouders die hun baby door wiegendood hebben verloren en voor anderen voor wie het overleden kind dierbaar was: grootouders, broertjes, zusjes en andere familieleden. Natuurlijk ook voor de verdere kring van betrokkenen die door het plotselinge verlies zijn geraakt: vrienden, buren, leidsters uit de kinderopvang, babysitters, de mensen van het consultatiebureau en vele anderen.

In 1987 hebben enkele ouders de Prader-Willi vereniging opgericht. De vereniging stelt zich tot doel informatie te verzamelen en die te verspreiden aan de hand van folders, boeken, dvd's en de Nieuwsbrief.

De vereniging werd eind '96 opgericht voor alle ex-poliopatiënten. De groep wil de noden en belangen behartigen van de postpolio's en het uitwisselen van ervaringen stimuleren. Speciale aandacht wordt besteed aan postpolio's die dertig à veertig jaren na de virusinfectie allerhande klachten ondervinden. De stuurgroep komt meerdere malen per jaar samen en jaarlijks wordt een bijeenkomst belegd voor iedere polio met of zonder het postpoliosyndroom.

Inclusie Vlaanderen vzw - Een verstandelijke handicap brengt een mentale achterstand met zich mee. Ernstige (IQ lager dan 50) en matige (IQ 50-70) achterstand komen bij ongeveer 0,4% van de schooljeugd voor. Bij ongeveer 55% van personen met een ernstige achterstand stelt men prenatale oorzaken vast. Bij 45% van mensen met een matige achterstand kan men geen oorzaken aanduiden.

Onze Nieuwe Toekomst is een beweging van en voor mensen met een verstandelijke beperking.

We willen met onze beweging vooral laten zien dat we mensen zijn met eigen mogelijkheden.

We willen het onrecht bestrijden en onze mensenrechten verdedigen.

Boks VZW is een parapluorganisatie voor alle stofwisselingsziekten, welke individueel te zeldzaam zijn om belangstelling en steun van het grote publiek te krijgen.

De Elisabeth Kübler-Ross Werking Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die in 1988 werd opgericht. EKR is een vereniging van goed opgeleide vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die met een verlieservaring worden geconfronteerd. De vrijwilligers bieden steun in het omgaan met emoties, gevoelens en situaties die bij het rouwproces horen. Ze hebben ook zelf te maken gehad met verlies, afscheid en rouw. Ze hebben ook zelf ervaren hoe verlies een plaats kan krijgen in het leven en zelfs tot persoonlijke groei kan leiden.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.