Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

De vereniging werd eind '96 opgericht voor alle ex-poliopatiënten. De groep wil de noden en belangen behartigen van de postpolio's en het uitwisselen van ervaringen stimuleren. Speciale aandacht wordt besteed aan postpolio's die dertig à veertig jaren na de virusinfectie allerhande klachten ondervinden. De stuurgroep komt meerdere malen per jaar samen en jaarlijks wordt een bijeenkomst belegd voor iedere polio met of zonder het postpoliosyndroom.

Ruggensteun vzw bereikt zijn leden met een driemaandelijks tijdschrift. In dit tijdschrift kan men de activiteitenkalender raadplegen. Verder besteden we heel veel aandacht aan medische, maatschappelijke, psycho-sociale en alternatieve artikels.

Werkgroep Verder, nabestaanden na zelfdoding - Werkgroep Verder is een project binnen CGG PassAnt vzw en een samenwerkingsverband tussen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG – VVI), Centrum ter Preventie van Zelfdoding, CAW - Slachtofferhulp, Huis van de Mens, Tele-Onthaal en tal van nabestaanden - ervaringsdeskundigen.

Stomavereniging regio Antwerpen v.z.w. - Stomavereniging Regio Antwerpen is een vereniging en zelfhulpgroep van en voor stomapatiënten. Ons voornaamste doel is het helpen en opvangen van stomadragers, zowel voor als na de operatie, om hen zo snel mogelijk een normaal mogelijk leven te laten hernemen.

vzw Incest Misbruik Limburg - De groep is er voor moeders van incestslachtoffers én de slachtoffers zelf. Er is voorzien in telefonische opvang en er is een praatgroep die samenkomt elke tweede dinsdag van de maand van 10 tot 14 uur. De groep bestaat uit ervaringsdeskundigen en daar voelt iedereen zich goed bij omdat ieder hetzelfde heeft meegemaakt. De groepsleden steunen mekaar en delen bruikbare ervaring en informatie.

Naar schatting 20% Vlamingen gaat gebukt onder het verschijnsel verlegenheid. Verlegenheid is soms een sociale angst; angst om contacten te leggen in het openbaar, angst om te blozen, angst om vergaderingen bij te wonen. Verlegen mensen raken in dergelijke situaties het noorden kwijt en trachten deze confrontaties uit de weg te gaan. Eenzaamheid, onzekerheid en verlies aan zelfvertrouwen zijn hier gevolgen van.

Whiplash, ook 'nekslag', 'konijnenslag' of 'zweepslag' genoemd, komt vaak voor bij slachtoffers van een verkeersongeval, maar kan ook veroorzaakt worden door sport en andere ongevallen. Het hoofd maakt heftige slingerbewegingen ten opzichte van de romp en er kunnen beschadigingen ontstaan aan de weke delen, spieren en gewrichten in de nekstreek, maar ook in het gebied van de nek- en hersenbasis.

Bij opname van een patiënt in een psychiatrische instelling of op een psychiatrische dienst concentreert de zorg zich hoofdzakelijk op de patiënt. Er wordt voorzien in diens opvang en begeleiding. De familieleden blijven echter met veel vragen en emoties achter waarmee ze geen blijf weten. Meer en meer verblijft de persoon met psychische problemen gewoon thuis en hebben de gezinsleden heel wat vragen over hoe omgaan met iemand die psychisch ziek is.

Stoma - Actief stelt zich tot doel middels inzet van vrijwilligers, zowel medische, financiele als wettelijke informatie te bezorgen.

De vereniging zonder winstoogmerk Dysmelia heeft tot doel de integratie van dysmelische personen, vooral de kinderen, te bevorderen.

" Sow Hé! " is een zelfhulpgroep van/voor lotgenoten van seksueel misbruik op welke wijze en door wie dan ook. Of het nu gaat om een bekende of een onbekende, over een familielid of iemand buiten de familie. Iedereen die wil werken, in alle veiligheid, aan herstel is welkom.     

CHILDCRYBen je het slachtoffer van enige vorm van misbruik, in welke mate ook, dan is het enorm belangrijk om dit niet in je eentje te proberen verwerken of op te lossen. Steeds meer kan men rekenen op hulp, maar om hiervoor bereikbaar te zijn, is de eerste stap dikwijls de belangrijkste. Doorbreek de stilte, praat erover.

Inclusie Vlaanderen vzw - Een verstandelijke handicap brengt een mentale achterstand met zich mee. Ernstige (IQ lager dan 50) en matige (IQ 50-70) achterstand komen bij ongeveer 0,4% van de schooljeugd voor. Bij ongeveer 55% van personen met een ernstige achterstand stelt men prenatale oorzaken vast. Bij 45% van mensen met een matige achterstand kan men geen oorzaken aanduiden.

Stomaverenigingen Brugge - Om de soms wat moeilijke periode in het leven van de stomapatiënt wat draaglijker te maken is op 18 september 1978 de Stomaclub Brugge opgericht door Oswald Sigmans en Josephine Celis uit Zedelgem.

DE GRIJZE PANTERS vzw - Door de vergrijzing neemt het aandeel ouderen in de totale Vlaamse bevolking steeds toe. Oud worden betekent echter niet langer noodzakelijk hulpbehoevend en eenzaam worden. Meer 65+'ers dan vroeger voelen zich vitaal en een stijgende groep heeft de financiële middelen om een leuke oude dag te beleven. Uit onderzoek bij Vlaamse senioren blijkt dat 50 % tevreden is met zijn leven.

Reumatoïde Artritis Liga, opgericht in 2007, is een patiëntenvereniging die tot doel heeft informatie te verstrekken over zowel het medische aspect rond de ziekte Reumatoïde Artritis (RA), als de sociale impact voor de patiënt en zijn omgeving. Daarnaast organiseert de liga naast maandelijkse bijeenkomsten door provinciale arfdelingen, een jaarlijkse algemene bijeenkomst. Verder is er het tijdschrift RAAM voor de leden, en een facebook pagina. Op die manier worden lotgenoten met elkaar in contact gebracht en wordt patiënteninformatie uitgewisseld.

De Sarahbeweging is een unieke beweging van mensen,

De vzw incest en seksueel geweld is een zelfhulpgroep die zich richt naar slachtoffers van incest en/of seksueel misbruik. Onze organisatie ondersteunt al 25 jaar mensen die misbruikt zijn binnen of buiten de familiale sfeer en staat open voor:

De Psychose- en Schizofreniegroep Limburg - De meeste van ons zijn (ex-) psychose- en schizofreniepatiënten en ook ervaringsdeskundigen. Wij worden niet gedomineerd door:

Boks VZW is een parapluorganisatie voor alle stofwisselingsziekten, welke individueel te zeldzaam zijn om belangstelling en steun van het grote publiek te krijgen.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.