Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal gestoord is. 

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Anonieme Alcoholist...

De zelfhulpgroep wil mensen met chronische pancreatitis met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen en informatie te verschaffen. Er kunnen adviezen gegeven worden in verband met de aanpak van pijnaanvallen, tips rond vetarme voeding en voorlichting in verband met factoren die de aandoening verergeren.

Als pijn een deel wordt van je leven en je wereld op zijn kop komt te staan, heeft dit invloed op jezelf en op je omgeving. Als chronische pijnpatiënt kom je daardoor vaak in de kou te staan. Steun en begrip vinden bij elkaar kan hierbij een verschil maken. Dit is het doel van 'Hart voor Pijn', een praat- en meditatiegroep voor chronische pijnpatiënten.

Zelfhulpgroep De Bongerd begeleidt reeds 30 jaar mensen met een verslavingsprobleem naar een bevrijd en stabiel leven, zonder verslavingsonderhoudende vervangende middelen en zonder financiële kosten. Er wordt gewerkt vanuit de ervaring dat verslaving geen ziekte is, en dat er dus geen medicament bestaat om een verslaving op te heffen.

Deze kontaktgroep is een initiatief van twee vroedvrouwen. Zij ondersteunen en informeren moeders die borstvoeding willen geven of reeds geven. De steun bestaat uit het geven van een inforeeks: 'Borstvoeding: Hoe en Waarom?'. Hierin komt alles wat met borstvoeding te maken heeft aan bod.

Heel wat mensen voelen zich op de een of andere manier alleen, bijvoorbeeld door een mislukte relatie, verlies van de partner, contactprobleem, niet gehuwd zijn. Sommige alleenstaanden kiezen bewust voor deze situatie en ervaren dit alleen-zijn helemaal niet als problematisch. Anderen daarentegen kunnen er erg onder lijden en geraken in een isolement. Op feestjes, reizen, uitstapjes voelen ze zich soms te veel. Daardoor trekken velen zich terug van het sociale leven.

Samen Verder Kempen streeft naar een betere levenskwaliteit voor vrouwen met borstkanker of vrouwen die borstkanker hebben gehad en hun naaste omgeving. Lotgenotencontact staat centraal.

De behandeling van borstkanker is voor velen een moeilijke periode, waar heelkundige ingrepen, chemotherapie en/of hormonale therapie en radiotherapie elkaar opvolgen. Deze behandelingen zijn meestal ingrijpend en hebben zowel lichamelijk als psychologisch een grote impact. Omwille van vermoeidheid, angst, emotionele ontreddering en gebrek aan fut worden fysieke inspanningen vermeden.

UPS & DOWNS vzw richt zich tot mensen die te maken hebben met de manisch-depressieve (bipolaire) stoornis of mensen die lijden aan frequente en langdurige depressies. Ook familie of vrienden met interesse, en in het bijzonder jongeren zijn welkom.

'Vrouwen helpen elkaar' is een vereniging van vrouwen die een borstamputatie of borstsparende operatie hebben ondergaan en die zich vrijwillig inzetten om morele steun te verlenen aan andere vrouwen die geopereerd werden of nog geopereerd moeten worden van deze ingreep die toch zo moeilijk is om te aanvaarden.

MamAditi vzw - Enkele jaren geleden was "onthaasten" nog een modewoord, intussen is het voor veel mama's een noodzaak gebleken. Het goed doen op het werk, een huis bouwen, een huishouden runnen, een stabiele relatie onderhouden, ... waar blijft er in dit kluwen nog plaats over voor de opvoeding van je kindjes? De mama's die elkaar gevonden hebben in MamAditi gaan samen op zoek naar een antwoord op die vraag. Het is zo veel makkelijk als je eens kan gluren bij de buren, je hart kan luchten bij iemand die in dezelfde levensfase zit, eens kan luisteren naar soortgelijke verhalen.

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

Dagperdag zelfhulpgroep - Dit is een e-mail groep voor mensen die deel uitmaken van de anonieme alcoholisten en samen over hun drankprobleem wensen te spreken. Ze proberen gelukkig nuchter te blijven door het toepassen van de twaalf stappen en de twaalf tradities van AA. Het doel van de groep is een aanvulling te vormen op de gewone AA-vergaderingen . Dit is geen officiële AA-groep .

Centrum zitstil is er voor iedereen die met adhd/add te maken heeft!

Christelijke groep voor alleenstaanden - Het doel van deze organisatie is het opbouwen van vriendschap met God en je naaste. Alle alleengaanden vanaf 25 jaar zijn bij ons welkom. We werken interkerkelijk en zijn ondertussen uitgegroeid tot een jonge organisatie die over heel Vlaanderen haar deelnemers kent. U bent van harte welkom op onze activiteiten, jong en oud, gescheiden en/of weduwen. We organiseren opbouwweekenden, wandeldagen, vakanties, praatavonden, enz. Indien verplaatsingsproblemen of geen wagen, dan zien we uit naar vervoer.

Vzw Anna Timmerman - In 1983 werd de Vereniging Anna Timmerman VZW opgericht. Onze vereniging is genoemd naar de eerste Belgische doofblinde persoon die aangepaste begeleiding en onderwijs genoot. Anna Timmerman werd geboren te Oostende in 1816. Op twintigjarige leeftijd werd ze door Charles Louis Carton ontdekt en in het doven- en blindeninstituut Spermalie te Brugge (gesticht in 1836) opgenomen.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.