Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Limen/IANDS Flanders - Limen (Latijn voor drempel) werd opgericht in 1997 en vormt de Vlaamse afdeling van de in de VS gevestigde International Association for Near-Death Studies (IANDS). Het is een vrijwilligersvereniging die de belangen van de BDE'er zelf centraal stelt en waar BDE'ers en belangstellenden terecht kunnen met alle aspecten die aan het fenomeen verbonden kunnen zijn.

Waarom een oudervereniging?
Waarom een vereniging voor ouders van couveusekinderen? (Prof. Dr. Em. E. Eggermont)

Dagperdag zelfhulpgroep - Dit is een e-mail groep voor mensen die deel uitmaken van de anonieme alcoholisten en samen over hun drankprobleem wensen te spreken. Ze proberen gelukkig nuchter te blijven door het toepassen van de twaalf stappen en de twaalf tradities van AA. Het doel van de groep is een aanvulling te vormen op de gewone AA-vergaderingen . Dit is geen officiële AA-groep .

Wie zijn wij?
De ME-Vereniging werd in 1989 als vzw opgestart met als doel de ziekte ME/CVS (Myalgische Encephalomyalitis oftewel het Chronisch Vermoeidheidssyndroom) meer bekendheid te geven en fondsen te werven om het wetenschappelijk onderzoek in België te ondersteunen.

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

UPS & DOWNS vzw richt zich tot mensen die te maken hebben met de manisch-depressieve (bipolaire) stoornis of mensen die lijden aan frequente en langdurige depressies. Ook familie of vrienden met interesse, en in het bijzonder jongeren zijn welkom.

Na de diagnose van CVS of fibromyalgie zit men vaak met veel vragen, vooral in verband met het leven met deze aandoeningen, het aanvaardingsproces en de impact op de toekomst. Deze vereniging bouwt een brug tussen CVS- en fibromyalgiepatiënten want heel wat klachten zijn gelijkaardig. Het doel is om mede door de inzet van vrijwilligers, de patiënt en zijn omgeving te ondersteunen, begeleiden, zelfinzicht te ontwikkelen en in de samenleving meer begrip voor deze problematiek te creëren.

Er bestaan reeds verschillende verenigingen voor mensen die lijden aan een bipolaire stemmingsstoornis. Een probleem dat zich echter vaak stelt is de frequentie van bijeenkomsten en de verplaatsing ernaar. Manisch depressief! biedt een platform aan patiënten, familie en betrokkenen.

AAzondergod vzw - Alcoholisme is een ziekte, daar heb je niet om gevraagd, je draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Je bent wel verantwoordelijk voor de mate waarin je er iets aan doet. Een zelfhulpgroep kan je drankmisbruik stoppen en helpen nuchter te worden.

De behandeling van borstkanker is voor velen een moeilijke periode, waar heelkundige ingrepen, chemotherapie en/of hormonale therapie en radiotherapie elkaar opvolgen. Deze behandelingen zijn meestal ingrijpend en hebben zowel lichamelijk als psychologisch een grote impact. Omwille van vermoeidheid, angst, emotionele ontreddering en gebrek aan fut worden fysieke inspanningen vermeden.

SOS Nuchterheid® is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, pillen enz.... SOS Nuchterheid is een lidvereniging van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) - deMens.nu en van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

't Lichtpuntje is een vereniging van chronische pijnpatiënten en hun levensgezel. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten in het Janssen Ontmoetingscentrum Stationstraat 60-62 in Turnhout. Deskundigen belichten er thema's i.v.m. de problematiek en er is vooral veel lotgenotencontact.

In februari 1995 ( Belgisch Staatsblad 15.06.1995) werd de VZW ALS Liga België officieel opgericht door een groep van patiënten en hun familieleden. Deze mensen hadden het jaar voordien gereageerd op een oproep van Hugo Mees, de vader van een jonge ALS-patiënt. Allen hadden nood aan goede informatie, hulp en coördinatie van de zorg bij ALS.

De zelfhulpgroep wil mensen met chronische pancreatitis met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen en informatie te verschaffen. Er kunnen adviezen gegeven worden in verband met de aanpak van pijnaanvallen, tips rond vetarme voeding en voorlichting in verband met factoren die de aandoening verergeren.

De term verslaving duidt op een lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid van een bepaald genees- of genotmiddel (door herhaaldelijk gebruik). Wanneer het gebruik gestopt wordt, treden er zogenaamde abstinentie-

Hoe is CCV vzw ontstaan?
De oorsprong ervan ligt in het leven zelf. Vanuit de ervaring van onmacht, isolement en eenzaamheid ging een gezin op zoek naar anderen die met dezelfde problemen worstelden. Zoals het leven wordt gedeeld moet ook de ziekte gedeeld worden. Het antwoord daarop bleek de oprichting van een vereniging voor Crohnpatiënten, nadien uitgebreid tot patiënten met colitis ulcerosa en alle inflammatoire darmziekten.

RAVAL - Recreatie en Activiteiten - Vereniging voor Alleenstaanden

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.