Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Vereniging apneu patiënten vzw (VAPA) - VAPA heeft als doel de leden te informeren over slaap-apneu en de verschillende behandelingsmogelijkheden. Dit gebeurt door voordrachten van experten en het verspreiden van informatiebrochures. Zij willen deze informatie ook op punt stellen voor de huisarts(en) en andere geïnteresseerde leden van het medisch korps.

Zelfhulpgroep De Bongerd begeleidt reeds 30 jaar mensen met een verslavingsprobleem naar een bevrijd en stabiel leven, zonder verslavingsonderhoudende vervangende middelen en zonder financiële kosten. Er wordt gewerkt vanuit de ervaring dat verslaving geen ziekte is, en dat er dus geen medicament bestaat om een verslaving op te heffen.

BORATIE wil praktische informatie verschaffen aan vrouwen geconfronteerd met borstkanker. Daarnaast wil BORATIE luisteren naar de noden van de vrouw en haar de ervaringen doorspelen van vrouwen die een en ander reeds verwerkten. BORATIE hecht veel belang aan kankerpreventie en aan een goede relatie met professionele hulpverleners.

NABORAM is een zelfhulpgroep opgericht in april 1978 en actief op gebied van psychische en praktische begeleiding van vrouwen die een borstamputatie of een borstsparende ingreep hebben ondergaan. Ook vrouwen met interesse voor borstreconstructie kunnen bij de groep terecht. Vrijwilligsters die zelf een borstoperatie hebben ondergaan en dit voldoende verwerkt hebben zorgen voor de begeleiding.

Te vroeg geboren
Baby’tjes die geboren worden voor 37 weken zwangerschap (ongeveer 8 maanden) noemen we prematuur. Ongeveer 7 procent van alle pasgeborenen in België wordt te vroeg geboren. Daarvan is een minderheid extreem prematuur: dat betekent dat ze geboren zijn voor 32 weken zwangerschap en/of met een geboortegewicht kleiner dan 1500 gram: zij worden opgevangen in NIC-afdelingen (neonatal intensive care).

Borstkanker.net werd gestart in 1999 nadat de oprichtster Nancy Wauters zelf werd geconfronteerd met borstkanker. De website groeide uit een persoonlijke grote behoefte aan informatie op het internet, die in die tijd absoluut niet beschikbaar was in het Nederlands.

Na de diagnose van CVS of fibromyalgie zit men vaak met veel vragen, vooral in verband met het leven met deze aandoeningen, het aanvaardingsproces en de impact op de toekomst. Deze vereniging bouwt een brug tussen CVS- en fibromyalgiepatiënten want heel wat klachten zijn gelijkaardig. Het doel is om mede door de inzet van vrijwilligers, de patiënt en zijn omgeving te ondersteunen, begeleiden, zelfinzicht te ontwikkelen en in de samenleving meer begrip voor deze problematiek te creëren.

CMT-Vlaanderen - Charcot-Marie-Tooth - Onze vereniging is een erkende V.Z.W. gesticht in 1991.Het bestuur wordt gevormd door personen met CMT en laat zich bijstaan door een adviesraad.  De adviesraad bestaat uit personen die professioneel betrokken zijn bij CMT en wordt gevormd door o.a. een neuroloog, een orthopedisch chirurg, een sociaal verpleegkundige en verscheidene moleculaire genetici. 

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

De ervaringsdeskundigen van de zelfhulpgroep Samen na Borstoperatie bieden thuis en/of in het ziekenhuis opvang aan iedereen die geconfronteerd wordt met een borstoperatie of een bepaalde behandeling van borstkanker - zowel mannen als vrouwen, preventief of curatief en dit voor, tijdens en na de behandeling.

Intro online zelfhulp
Je wilt je drinkgewoontes veranderen?

Speciaal voor jongeren (tussen 11 en 25 jaar) is er een nieuw project om met een ervaringsdeskundige te spreken over drankgebruik-drankmisbruik-drankprobleem of andere vragen in verband met alcohol. Het project is ontstaan uit het Comité Openbare Informatie van de AA maar is niet gekoppeld aan AA.

JONASS ((JONgeren met een Autisme Spectrum Stoornis) is een werking voor jongeren van 13 tot 18 jaar met een normale begaafdheid en autisme. Er zijn maandelijkse activiteiten tijdens dewelke zij met elkaar kunnen praten over hun ervaringen op school, of over andere onderwerpen. De hoofdbedoeling is dat er ontmoetingskansen zijn voor jongeren met min of meer dezelfde problematiek.

JAG vzw is een Limburgse activiteiten vereniging die is opgericht in 1992 en zich richt op jonge singles tussen 23 en 50 jaar.

De CIB-Liga vzw, opgericht in 1981, is een patiëntenvereniging die tot doel heeft informatie te verstrekken over Chronisch Inflammatoire Bindweefselziekten (CIB). Daarnaast worden middels bijeenkomsten, een tijdschrift voor de leden, een publiek forum, een facebook pagina en een nieuwsbrief, lotgenoten met elkaar in contact gebracht en patiënteninformatie uitgewisseld.

Alateen is een zelfhulpgroep voor kinderen vanaf tien jaar, die ernstig lijden of geleden hebben onder het drankmisbruik van iemand uit hun omgeving (ouder, familielid, vriend). Alateen maakt deel uit van de Al-Anon Familiegroepen en heeft als doelstelling de moeilijkheden te bespreken waarmee kinderen en tieners te kampen hebben en waarin alcoholisme zijn vernietigende rol speelt.

Wie zijn wij?
De ME-Vereniging werd in 1989 als vzw opgestart met als doel de ziekte ME/CVS (Myalgische Encephalomyalitis oftewel het Chronisch Vermoeidheidssyndroom) meer bekendheid te geven en fondsen te werven om het wetenschappelijk onderzoek in België te ondersteunen.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.