Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Deze kontaktgroep is een initiatief van twee vroedvrouwen. Zij ondersteunen en informeren moeders die borstvoeding willen geven of reeds geven. De steun bestaat uit het geven van een inforeeks: 'Borstvoeding: Hoe en Waarom?'. Hierin komt alles wat met borstvoeding te maken heeft aan bod.

Alopecia Areata kan zwaar doorwegen, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Mensen met alopecia hebben, ongeacht hun leeftijd, vaak behoefte aan lotgenotencontact. Daarom organiseert de zelfhulpgroep jaarlijks een ontmoetingsavond voor volwassenen en ouders. Er wordt een spreker uitgenodigd en iedereen krijgt de kans om achteraf ervaringen uit te wisselen.

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

Alateen is een zelfhulpgroep voor kinderen vanaf tien jaar, die ernstig lijden of geleden hebben onder het drankmisbruik van iemand uit hun omgeving (ouder, familielid, vriend). Alateen maakt deel uit van de Al-Anon Familiegroepen en heeft als doelstelling de moeilijkheden te bespreken waarmee kinderen en tieners te kampen hebben en waarin alcoholisme zijn vernietigende rol speelt.

Vzw Anna Timmerman - In 1983 werd de Vereniging Anna Timmerman VZW opgericht. Onze vereniging is genoemd naar de eerste Belgische doofblinde persoon die aangepaste begeleiding en onderwijs genoot. Anna Timmerman werd geboren te Oostende in 1816. Op twintigjarige leeftijd werd ze door Charles Louis Carton ontdekt en in het doven- en blindeninstituut Spermalie te Brugge (gesticht in 1836) opgenomen.

Het Vertrek vzw - Het Vertrek startte in 1989, op vraag van een aantal singels, met het organiseren van enkele weekends voor alleenstaanden. Er ontwikkelde zich een formule die op een steeds groeiende belangstelling mocht rekenen. In 1993 werd besloten de werking een steviger structuur te geven in de vorm van een vzw. Vanaf 1997 ging Het Vertrek ook nauwer samenwerken met een aantal regionale groepen (zie regionale groepen).

De PAS(S)-groepen zijn zelfhulpgroepen voor en door (jong-)volwassenen met autisme. Ook wie vermoedt dat hij of zij autisme heeft, is welkom bij PAS(S). De afkorting staat voor Personen in het AutismeSpectrum of Personen met een Autisme Spectrum Stoornis.

De ervaringsdeskundigen van de zelfhulpgroep Samen na Borstoperatie bieden thuis en/of in het ziekenhuis opvang aan iedereen die geconfronteerd wordt met een borstoperatie of een bepaalde behandeling van borstkanker - zowel mannen als vrouwen, preventief of curatief en dit voor, tijdens en na de behandeling.

Leven Zoals Voorheen, een door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende vrijwilligersorganisatie, wil vrouwen en mannen geconfronteerd met borstkanker helpen om zo vlug mogelijk weer te leven zoals voorheen, door middel van emotionele steun en praktische hulp.

Christelijke groep voor alleenstaanden - Het doel van deze organisatie is het opbouwen van vriendschap met God en je naaste. Alle alleengaanden vanaf 25 jaar zijn bij ons welkom. We werken interkerkelijk en zijn ondertussen uitgegroeid tot een jonge organisatie die over heel Vlaanderen haar deelnemers kent. U bent van harte welkom op onze activiteiten, jong en oud, gescheiden en/of weduwen. We organiseren opbouwweekenden, wandeldagen, vakanties, praatavonden, enz. Indien verplaatsingsproblemen of geen wagen, dan zien we uit naar vervoer.

RAVAL - Recreatie en Activiteiten - Vereniging voor Alleenstaanden

AA-Schoten even voorstellen:
De AA-club Bevrijding is gevestigd in Schoten, maar ook van elders is iedereen bij ons even hard welkom! 

Er bestaan reeds verschillende verenigingen voor mensen die lijden aan een bipolaire stemmingsstoornis. Een probleem dat zich echter vaak stelt is de frequentie van bijeenkomsten en de verplaatsing ernaar. Manisch depressief! biedt een platform aan patiënten, familie en betrokkenen.

Heel wat mensen voelen zich op de een of andere manier alleen, bijvoorbeeld door een mislukte relatie, verlies van de partner, contactprobleem, niet gehuwd zijn. Sommige alleenstaanden kiezen bewust voor deze situatie en ervaren dit alleen-zijn helemaal niet als problematisch. Anderen daarentegen kunnen er erg onder lijden en geraken in een isolement. Op feestjes, reizen, uitstapjes voelen ze zich soms te veel. Daardoor trekken velen zich terug van het sociale leven.

NABORAM is een zelfhulpgroep opgericht in april 1978 en actief op gebied van psychische en praktische begeleiding van vrouwen die een borstamputatie of een borstsparende ingreep hebben ondergaan. Ook vrouwen met interesse voor borstreconstructie kunnen bij de groep terecht. Vrijwilligsters die zelf een borstoperatie hebben ondergaan en dit voldoende verwerkt hebben zorgen voor de begeleiding.

Vzw benjamin - Op 7 juni 2004 werd Benjamin, het zoontje van Nathalie door de vader ontvoerd naar Maleisië. Maandenlang ging Nathalie op zoek naar informatie en lotgenoten. Uiteindelijk leidde dit tot de oprichting van vzw Benjamin; een vereniging voor bijstand aan slachtoffers van parentale ontvoeringen.

De Belgische Brandwondenstichting
De Belgische Brandwondenstichting is op zich geen zelfhulpgroep, maar steunt brandwondenpatiënten in gans België financieel en juridisch. Dit gebeurt zowel door rechtstreekse hulp als door het ondersteunen van patiëntgerichte initiatieven van andere organisaties. Daarnaast besteedt de Stichting heel wat aandacht aan het voorkomen van persoonlijke ongevallen met brandwonden tot gevolg.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.