Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Vzw Anna Timmerman - In 1983 werd de Vereniging Anna Timmerman VZW opgericht. Onze vereniging is genoemd naar de eerste Belgische doofblinde persoon die aangepaste begeleiding en onderwijs genoot. Anna Timmerman werd geboren te Oostende in 1816. Op twintigjarige leeftijd werd ze door Charles Louis Carton ontdekt en in het doven- en blindeninstituut Spermalie te Brugge (gesticht in 1836) opgenomen.

V.Z.W. Houvast is een vereniging die informatie, dienstverlening, communicatie  en ontspanning wil aanbieden. De site van V.Z.W. Houvast is geen datingsite.

De zelfhulpgroep “Vlaamse Coeliakievereniging” werd gesticht in 1979 op initiatief van ouders die zelf een kind met coeliakie hebben. Het doel van de vereniging is de bevordering van het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van lijders aan coeliakie en direct daarmee samenhangende ziektebeelden.

BORATIE wil praktische informatie verschaffen aan vrouwen geconfronteerd met borstkanker. Daarnaast wil BORATIE luisteren naar de noden van de vrouw en haar de ervaringen doorspelen van vrouwen die een en ander reeds verwerkten. BORATIE hecht veel belang aan kankerpreventie en aan een goede relatie met professionele hulpverleners.

Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal gestoord is. 

Wie zijn wij?
In 1992 werd de patiëntenvereniging VZW “Vriendenkring van brandwondenpatiënten van het UZ Gent” opgericht op vrijwillige basis, met als uitgangsstandpunt de ex-patiënten te steunen. Enkele ex-brandwondenpatiënten, familieleden en medewerkers van het brandwondenteam bundelden hun optimisme en solidariteit wat leidde tot het ontstaan van de vereniging.

Tot op vandaag is allergie in al zijn uitingsvormen een ziekte die nog altijd NIET te genezen is. Tevens stijgt het aantal patiënten bij iedere generatie spectaculair. Wat kunnen we doen?

Leven met een chronische ziekte zoals allergie is voor vele mensen een dagelijkse realiteit. In ons soms toch al druk en hectisch bestaan waar tijd een kostbaar goed is geworden gaan mensen met allergie met een extra zware last door het leven.

Borstkanker.net werd gestart in 1999 nadat de oprichtster Nancy Wauters zelf werd geconfronteerd met borstkanker. De website groeide uit een persoonlijke grote behoefte aan informatie op het internet, die in die tijd absoluut niet beschikbaar was in het Nederlands.

Na de diagnose van CVS of fibromyalgie zit men vaak met veel vragen, vooral in verband met het leven met deze aandoeningen, het aanvaardingsproces en de impact op de toekomst. Deze vereniging bouwt een brug tussen CVS- en fibromyalgiepatiënten want heel wat klachten zijn gelijkaardig. Het doel is om mede door de inzet van vrijwilligers, de patiënt en zijn omgeving te ondersteunen, begeleiden, zelfinzicht te ontwikkelen en in de samenleving meer begrip voor deze problematiek te creëren.

Centrum zitstil is er voor iedereen die met adhd/add te maken heeft!

JONASS ((JONgeren met een Autisme Spectrum Stoornis) is een werking voor jongeren van 13 tot 18 jaar met een normale begaafdheid en autisme. Er zijn maandelijkse activiteiten tijdens dewelke zij met elkaar kunnen praten over hun ervaringen op school, of over andere onderwerpen. De hoofdbedoeling is dat er ontmoetingskansen zijn voor jongeren met min of meer dezelfde problematiek.

Oever vzw is een niet-commerciële vereniging voor Singles...

Waarom een oudervereniging?
Waarom een vereniging voor ouders van couveusekinderen? (Prof. Dr. Em. E. Eggermont)

Alcohol is, in onze samenleving althans, het prototype van de maatschappelijk aanvaarde drugs. Het gebruik van alcohol kan in bepaalde omstandigheden een bijdrage leveren tot het bevorderen van de kwaliteit van leven, een overmatig gebruik ervan kan echter lichte tot zeer ernstige risico's inhouden. Verschillende zaken kunnen de oorzaak zijn van alcoholproblemen. Voor oplossingen zijn de persoon, het middel en de omgang zeer belangrijk.

De Vlaamse Vereniging van Cushing-Addison-AGS werd opgericht te Berchem in 1998 door SAINTFIET Simonne, die ook voorzitster is van de vereniging en zelf Cushing-patiënte hypofyse.

Als pijn een deel wordt van je leven en je wereld op zijn kop komt te staan, heeft dit invloed op jezelf en op je omgeving. Als chronische pijnpatiënt kom je daardoor vaak in de kou te staan. Steun en begrip vinden bij elkaar kan hierbij een verschil maken. Dit is het doel van 'Hart voor Pijn', een praat- en meditatiegroep voor chronische pijnpatiënten.

Er bestaan reeds verschillende verenigingen voor mensen die lijden aan een bipolaire stemmingsstoornis. Een probleem dat zich echter vaak stelt is de frequentie van bijeenkomsten en de verplaatsing ernaar. Manisch depressief! biedt een platform aan patiënten, familie en betrokkenen.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.