Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

SOS Nuchterheid® is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, pillen enz.... SOS Nuchterheid is een lidvereniging van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) - deMens.nu en van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

AA-Schoten even voorstellen:
De AA-club Bevrijding is gevestigd in Schoten, maar ook van elders is iedereen bij ons even hard welkom! 

Samen Verder Kempen streeft naar een betere levenskwaliteit voor vrouwen met borstkanker of vrouwen die borstkanker hebben gehad en hun naaste omgeving. Lotgenotencontact staat centraal.

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

Wij zijn een vrijetijdsgroep voor alleenstaanden tussen ongeveer 30 en 55 jaar en wie zich in deze leeftijdsgroep thuisvoelt.

De PAS(S)-groepen zijn zelfhulpgroepen voor en door (jong-)volwassenen met autisme. Ook wie vermoedt dat hij of zij autisme heeft, is welkom bij PAS(S). De afkorting staat voor Personen in het AutismeSpectrum of Personen met een Autisme Spectrum Stoornis.

De Vlaamse Vereniging van Cushing-Addison-AGS werd opgericht te Berchem in 1998 door SAINTFIET Simonne, die ook voorzitster is van de vereniging en zelf Cushing-patiënte hypofyse.

Borstkanker.net werd gestart in 1999 nadat de oprichtster Nancy Wauters zelf werd geconfronteerd met borstkanker. De website groeide uit een persoonlijke grote behoefte aan informatie op het internet, die in die tijd absoluut niet beschikbaar was in het Nederlands.

Hoe is CCV vzw ontstaan?
De oorsprong ervan ligt in het leven zelf. Vanuit de ervaring van onmacht, isolement en eenzaamheid ging een gezin op zoek naar anderen die met dezelfde problemen worstelden. Zoals het leven wordt gedeeld moet ook de ziekte gedeeld worden. Het antwoord daarop bleek de oprichting van een vereniging voor Crohnpatiënten, nadien uitgebreid tot patiënten met colitis ulcerosa en alle inflammatoire darmziekten.

Allegro is een koepelorganisatie van niet-commerciële groepen voor alleenstaanden (zowel voor ongehuwden, echtgescheidenen, weduwen en weduwnaars) en verenigt deze groepen met behoud van hun eigen identiteit en doelstellingen. De voornaamste doelstellingen zijn:

Omdat blinden en slechtzienden meetellen!

De vereniging wil een inventaris maken van het aantal slachtoffers en hen juridische bijstand geven. Daarnaast willen ze alle problemen bestuderen die met asbest verband houden. Samen met verenigingen in andere landen streven ze naar een wereldwijd verbod op het aanmaken van asbest.

CVS CONTACTGROEP vzw - De vereniging heeft tot doel het algemeen welzijn behartigen van de CVS/ME patiënten, zowel volwassenen en kinderen en hun directe omgeving, door informatie te verstrekken, ondersteuning te bieden, het organiseren van activiteiten, zoals het organiseren van studiedagen, congressen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

De Belgische Brandwondenstichting
De Belgische Brandwondenstichting is op zich geen zelfhulpgroep, maar steunt brandwondenpatiënten in gans België financieel en juridisch. Dit gebeurt zowel door rechtstreekse hulp als door het ondersteunen van patiëntgerichte initiatieven van andere organisaties. Daarnaast besteedt de Stichting heel wat aandacht aan het voorkomen van persoonlijke ongevallen met brandwonden tot gevolg.

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

Deze kontaktgroep is een initiatief van twee vroedvrouwen. Zij ondersteunen en informeren moeders die borstvoeding willen geven of reeds geven. De steun bestaat uit het geven van een inforeeks: 'Borstvoeding: Hoe en Waarom?'. Hierin komt alles wat met borstvoeding te maken heeft aan bod.

De term verslaving duidt op een lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid van een bepaald genees- of genotmiddel (door herhaaldelijk gebruik). Wanneer het gebruik gestopt wordt, treden er zogenaamde abstinentie-

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.