Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

In deze vereniging kunnen mensen met chronische pijn (ongeacht de oorzaak van deze pijn, ongeacht de leeftijd), familieleden en alle geïnteresseerden onder lotgenoten praten over emoties, onzekerheden, vragen, angsten. De vereniging wil een steun zijn in moeilijke periodes en mensen helpen terug zin in hun leven te krijgen.

Deze vereniging richt zich vooral tot borstkankerpatiënten (vrouwen en mannen) in Klein Brabant (Puurs, Bornem, Sint-Amands) maar iedereen die aanklopt is welkom. De zelfhulpgroep staat met al zijn leden, kennis en ervaring klaar om altijd en onder alle omstandigheden te helpen en te steunen.

Christelijke groep voor alleenstaanden - Het doel van deze organisatie is het opbouwen van vriendschap met God en je naaste. Alle alleengaanden vanaf 25 jaar zijn bij ons welkom. We werken interkerkelijk en zijn ondertussen uitgegroeid tot een jonge organisatie die over heel Vlaanderen haar deelnemers kent. U bent van harte welkom op onze activiteiten, jong en oud, gescheiden en/of weduwen. We organiseren opbouwweekenden, wandeldagen, vakanties, praatavonden, enz. Indien verplaatsingsproblemen of geen wagen, dan zien we uit naar vervoer.

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Anonieme Alcoholist...

De CIB-Liga vzw, opgericht in 1981, is een patiëntenvereniging die tot doel heeft informatie te verstrekken over Chronisch Inflammatoire Bindweefselziekten (CIB). Daarnaast worden middels bijeenkomsten, een tijdschrift voor de leden, een publiek forum, een facebook pagina en een nieuwsbrief, lotgenoten met elkaar in contact gebracht en patiënteninformatie uitgewisseld.

AA-Schoten even voorstellen:
De AA-club Bevrijding is gevestigd in Schoten, maar ook van elders is iedereen bij ons even hard welkom! 

Borstkanker.net werd gestart in 1999 nadat de oprichtster Nancy Wauters zelf werd geconfronteerd met borstkanker. De website groeide uit een persoonlijke grote behoefte aan informatie op het internet, die in die tijd absoluut niet beschikbaar was in het Nederlands.

De vereniging wil een inventaris maken van het aantal slachtoffers en hen juridische bijstand geven. Daarnaast willen ze alle problemen bestuderen die met asbest verband houden. Samen met verenigingen in andere landen streven ze naar een wereldwijd verbod op het aanmaken van asbest.

UPS & DOWNS vzw richt zich tot mensen die te maken hebben met de manisch-depressieve (bipolaire) stoornis of mensen die lijden aan frequente en langdurige depressies. Ook familie of vrienden met interesse, en in het bijzonder jongeren zijn welkom.

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

De behandeling van borstkanker is voor velen een moeilijke periode, waar heelkundige ingrepen, chemotherapie en/of hormonale therapie en radiotherapie elkaar opvolgen. Deze behandelingen zijn meestal ingrijpend en hebben zowel lichamelijk als psychologisch een grote impact. Omwille van vermoeidheid, angst, emotionele ontreddering en gebrek aan fut worden fysieke inspanningen vermeden.

Intro online zelfhulp
Je wilt je drinkgewoontes veranderen?

Wie zijn wij?
In 1992 besloten 2 vriendinnen, samen met de medewerking van het "Trefpunt" om een zelfhulpgroep op te richten voor patiënten met een neurostimulator of een medicatiepomp. Zij werden gedreven door eigen ervaringen van onbegrip, eenzaamheid, problemen op professioneel en relationeel vlak, enz. Onze zelfhulpgroep is er voor mensen die een neurostimulator of een medicatiepomp geïmplanteert hebben gekregen, hun familieleden en voor mensen die vragen hebben omtrent deze ingrepen.

Oever vzw is een niet-commerciële vereniging voor Singles...

Zelfhulpgroep De Bongerd begeleidt reeds 30 jaar mensen met een verslavingsprobleem naar een bevrijd en stabiel leven, zonder verslavingsonderhoudende vervangende middelen en zonder financiële kosten. Er wordt gewerkt vanuit de ervaring dat verslaving geen ziekte is, en dat er dus geen medicament bestaat om een verslaving op te heffen.

Deze kontaktgroep is een initiatief van twee vroedvrouwen. Zij ondersteunen en informeren moeders die borstvoeding willen geven of reeds geven. De steun bestaat uit het geven van een inforeeks: 'Borstvoeding: Hoe en Waarom?'. Hierin komt alles wat met borstvoeding te maken heeft aan bod.

CVS CONTACTGROEP vzw - De vereniging heeft tot doel het algemeen welzijn behartigen van de CVS/ME patiënten, zowel volwassenen en kinderen en hun directe omgeving, door informatie te verstrekken, ondersteuning te bieden, het organiseren van activiteiten, zoals het organiseren van studiedagen, congressen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.