Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

JONASS ((JONgeren met een Autisme Spectrum Stoornis) is een werking voor jongeren van 13 tot 18 jaar met een normale begaafdheid en autisme. Er zijn maandelijkse activiteiten tijdens dewelke zij met elkaar kunnen praten over hun ervaringen op school, of over andere onderwerpen. De hoofdbedoeling is dat er ontmoetingskansen zijn voor jongeren met min of meer dezelfde problematiek.

Al-Anon is een zelfhulpgroep voor familieleden en vrienden van mensen met drankproblemen. Iedereen die lijdt of geleden heeft onder het buitensporig drankgebruik van een familielid of vriend kan lid worden. Het lidmaatschap is gratis. Op de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, wordt inzicht verworven in de verziekte levenssituatie, wordt kracht ontvangen om het alcoholprobleem een minder belangrijke rol in het leven te laten innemen. Anonimiteit is een waarborg. De doelstelling van Al-Anon is familieleden en vrienden van alcoholisten helpen groeien naar een gezond en evenwichtig leven.

UPS & DOWNS vzw richt zich tot mensen die te maken hebben met de manisch-depressieve (bipolaire) stoornis of mensen die lijden aan frequente en langdurige depressies. Ook familie of vrienden met interesse, en in het bijzonder jongeren zijn welkom.

We zijn een eigentijdse en eigenzinnige vrouwenorganisatie met een duidelijke visie op mens en samenleving. Dus willen we meepraten over wat vrouwen vandaag denken, voelen en beleven. Met een alerte en scherpe blik waken we over vrouwenrechten.

We verdedigen daarbij vooral de belangen van vrouwen met minder kansen en in het bijzonder van alleenstaande vrouwen. We ijveren voor de emancipatie van vrouwen en voor gendergelijkheid.

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

CVS CONTACTGROEP vzw - De vereniging heeft tot doel het algemeen welzijn behartigen van de CVS/ME patiënten, zowel volwassenen en kinderen en hun directe omgeving, door informatie te verstrekken, ondersteuning te bieden, het organiseren van activiteiten, zoals het organiseren van studiedagen, congressen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

't Lichtpuntje is een vereniging van chronische pijnpatiënten en hun levensgezel. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten in het Janssen Ontmoetingscentrum Stationstraat 60-62 in Turnhout. Deskundigen belichten er thema's i.v.m. de problematiek en er is vooral veel lotgenotencontact.

Alateen is een zelfhulpgroep voor kinderen vanaf tien jaar, die ernstig lijden of geleden hebben onder het drankmisbruik van iemand uit hun omgeving (ouder, familielid, vriend). Alateen maakt deel uit van de Al-Anon Familiegroepen en heeft als doelstelling de moeilijkheden te bespreken waarmee kinderen en tieners te kampen hebben en waarin alcoholisme zijn vernietigende rol speelt.

Intro online zelfhulp
Je wilt je drinkgewoontes veranderen?

De Vlaamse Vereniging voor Bechterew-patiënten v.z.w. (VVB v.z.w.) is een zelfhulpgroep van en voor patiënten met Spondylitis Ankylosans (ziekte van Bechterew, in literatuur afgekort SA, AS of SpA, ) en hun gezinsleden. Deze vereniging wil beweging brengen in het leven van de SA-patiënt zodat spondylitis ankylosans, een reumatische aandoening vooral ter hoogte van de wervelzuil, een beheersbare auto-immuunziekte wordt.

Wie zijn wij?
In 1992 besloten 2 vriendinnen, samen met de medewerking van het "Trefpunt" om een zelfhulpgroep op te richten voor patiënten met een neurostimulator of een medicatiepomp. Zij werden gedreven door eigen ervaringen van onbegrip, eenzaamheid, problemen op professioneel en relationeel vlak, enz. Onze zelfhulpgroep is er voor mensen die een neurostimulator of een medicatiepomp geïmplanteert hebben gekregen, hun familieleden en voor mensen die vragen hebben omtrent deze ingrepen.

V.Z.W. Houvast is een vereniging die informatie, dienstverlening, communicatie  en ontspanning wil aanbieden. De site van V.Z.W. Houvast is geen datingsite.

BORATIE wil praktische informatie verschaffen aan vrouwen geconfronteerd met borstkanker. Daarnaast wil BORATIE luisteren naar de noden van de vrouw en haar de ervaringen doorspelen van vrouwen die een en ander reeds verwerkten. BORATIE hecht veel belang aan kankerpreventie en aan een goede relatie met professionele hulpverleners.

Je kindje voeden met de borst is voor jou als mama een zeer unieke ervaring en bovendien een intens gebaar van onvoorwaardelijke liefde. Voor je baby is borstvoeding van onschatbare waarde, zowel op voedingskundig, immunologisch als psychologisch vlak. Het is een natuurlijke cocktail van voedingsstoffen, vitamines, mineralen, antistoffen,… en heel veel liefde.

Alopecia Areata kan zwaar doorwegen, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Mensen met alopecia hebben, ongeacht hun leeftijd, vaak behoefte aan lotgenotencontact. Daarom organiseert de zelfhulpgroep jaarlijks een ontmoetingsavond voor volwassenen en ouders. Er wordt een spreker uitgenodigd en iedereen krijgt de kans om achteraf ervaringen uit te wisselen.

Wie zijn wij?
De ME-Vereniging werd in 1989 als vzw opgestart met als doel de ziekte ME/CVS (Myalgische Encephalomyalitis oftewel het Chronisch Vermoeidheidssyndroom) meer bekendheid te geven en fondsen te werven om het wetenschappelijk onderzoek in België te ondersteunen.

AMAZONE wil vrouwen voor en na een borstoperatie helpen om deze moeilijke periode goed door te komen. Hulp van vrouw tot vrouw, van ex-patiënte tot patiënte is vooral van onschatbare waarde bij praktische struikelblokken, bij aanvaardingsproblemen en bij familiale en relationele moeilijkheden. AMAZONE is overwegend actief in het Waasland.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.