Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

De ervaringsdeskundigen van de zelfhulpgroep Samen na Borstoperatie bieden thuis en/of in het ziekenhuis opvang aan iedereen die geconfronteerd wordt met een borstoperatie of een bepaalde behandeling van borstkanker - zowel mannen als vrouwen, preventief of curatief en dit voor, tijdens en na de behandeling.

Omdat blinden en slechtzienden meetellen!

KONTAKTGROEP ALBINISME - Albinisme is een aangeboren aandoening die erfelijk is en aanleiding geeft tot een gestoorde pigmentvorming in huid, haar en ogen.

Borstkanker.net werd gestart in 1999 nadat de oprichtster Nancy Wauters zelf werd geconfronteerd met borstkanker. De website groeide uit een persoonlijke grote behoefte aan informatie op het internet, die in die tijd absoluut niet beschikbaar was in het Nederlands.

Deze kontaktgroep is een initiatief van twee vroedvrouwen. Zij ondersteunen en informeren moeders die borstvoeding willen geven of reeds geven. De steun bestaat uit het geven van een inforeeks: 'Borstvoeding: Hoe en Waarom?'. Hierin komt alles wat met borstvoeding te maken heeft aan bod.

V.Z.W. Houvast is een vereniging die informatie, dienstverlening, communicatie  en ontspanning wil aanbieden. De site van V.Z.W. Houvast is geen datingsite.

De vereniging wil zoveel mogelijk informatie verschaffen aan vrouwen die met een borstoperatie geconfronteerd worden. Daarnaast wil zij ook psychosociale begeleiding bieden op basis van ervaringsdeskundigheid. Na doorverwijzing van de arts, de sociale dienst of op vraag van de patiënte zelf, zal de vrijwilligster een bezoek brengen aan de geopereerde vrouw thuis of in het ziekenhuis.

De vzw Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker (TVDK), werd in 1992 opgericht door dokter Prof. Dr. Paul Beeckman en wijlen Zuster Moniek Vandenberghe met als doel in de regio Tielt initiatieven te nemen om de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te behartigen. De vzw wordt ondersteund door professionele zorgverstrekkers (artsen en verpleegkundigen). Ook ervaringsdeskundigen die de ziekte meemaakten werken mee, dit alles op vrijwillige basis.

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Anonieme Alcoholist...

JONASS ((JONgeren met een Autisme Spectrum Stoornis) is een werking voor jongeren van 13 tot 18 jaar met een normale begaafdheid en autisme. Er zijn maandelijkse activiteiten tijdens dewelke zij met elkaar kunnen praten over hun ervaringen op school, of over andere onderwerpen. De hoofdbedoeling is dat er ontmoetingskansen zijn voor jongeren met min of meer dezelfde problematiek.

Speciaal voor jongeren (tussen 11 en 25 jaar) is er een nieuw project om met een ervaringsdeskundige te spreken over drankgebruik-drankmisbruik-drankprobleem of andere vragen in verband met alcohol. Het project is ontstaan uit het Comité Openbare Informatie van de AA maar is niet gekoppeld aan AA.

De vereniging de Maretak is opgericht voor mensen met chronische pijn of die in contact komen met die patiënten. Ze staat open voor iedereen ongeacht het soort pijn of ziekte, ongeacht tot welke ideologische strekking of mutualistisch lidmaatschap men behoort. Oorspronkelijk waren de activiteiten gericht naar de bewoners van de regio die het CM-gewest Winge omvat, maar vrij snel werd besloten om zich te richten naar de ganse provincie Vlaams-Brabant.

Wie zijn wij?
De ME-Vereniging werd in 1989 als vzw opgestart met als doel de ziekte ME/CVS (Myalgische Encephalomyalitis oftewel het Chronisch Vermoeidheidssyndroom) meer bekendheid te geven en fondsen te werven om het wetenschappelijk onderzoek in België te ondersteunen.

Samen Verder Kempen streeft naar een betere levenskwaliteit voor vrouwen met borstkanker of vrouwen die borstkanker hebben gehad en hun naaste omgeving. Lotgenotencontact staat centraal.

Na de diagnose van CVS of fibromyalgie zit men vaak met veel vragen, vooral in verband met het leven met deze aandoeningen, het aanvaardingsproces en de impact op de toekomst. Deze vereniging bouwt een brug tussen CVS- en fibromyalgiepatiënten want heel wat klachten zijn gelijkaardig. Het doel is om mede door de inzet van vrijwilligers, de patiënt en zijn omgeving te ondersteunen, begeleiden, zelfinzicht te ontwikkelen en in de samenleving meer begrip voor deze problematiek te creëren.

De term verslaving duidt op een lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid van een bepaald genees- of genotmiddel (door herhaaldelijk gebruik). Wanneer het gebruik gestopt wordt, treden er zogenaamde abstinentie-

Alopecia Areata kan zwaar doorwegen, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Mensen met alopecia hebben, ongeacht hun leeftijd, vaak behoefte aan lotgenotencontact. Daarom organiseert de zelfhulpgroep jaarlijks een ontmoetingsavond voor volwassenen en ouders. Er wordt een spreker uitgenodigd en iedereen krijgt de kans om achteraf ervaringen uit te wisselen.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.