Vzw Anna Timmerman

Vzw Anna Timmerman - In 1983 werd de Vereniging Anna Timmerman VZW opgericht. Onze vereniging is genoemd naar de eerste Belgische doofblinde persoon die aangepaste begeleiding en onderwijs genoot. Anna Timmerman werd geboren te Oostende in 1816. Op twintigjarige leeftijd werd ze door Charles Louis Carton ontdekt en in het doven- en blindeninstituut Spermalie te Brugge (gesticht in 1836) opgenomen.

Ze verbleef er tot haar overlijden in 1859. Samen met Laura Bridgman (Boston, USA) was zij één van de eerste doofblinde personen in de geschiedenis die een speciaal voor haar handicap bedachte opvoeding en onderwijs kreeg.

Het doel van de vereniging is de belangen te behartigen van doofblinde en slechthorend-slechtziende kinderen en volwassenen. De vereniging bestaat uit personen met een auditief-visuele beperking en personen die op één of andere wijze betrokken zijn bij doofblindheid (familie, vrijwilligers, tolken, persoonlijke assistenten, professionele zorgverleners),..

Als belangenvereniging organiseert de vereniging geen ontspanningsactiviteiten voor de doelgroep. Van tijd tot tijd is er wel een studiedag, een training of een vormingsmoment.

Voor ontspanning en ontmoeting kunnen mensen met een auditief-visuele beperking terecht bij de Helen Keller Club en t’Brugske waarover je meer kan vinden op www.ushersyndroom.be

De vereniging wil:

- doofblindheid en de noden van doofblinde personen maatschappelijk bekendmaken;

- in samenwerking met professionelen een informatie- en contactpunt zijn i.v.m. doofblindheid;

- doofblinde personen en hun verwanten en begeleiders met elkaar in contact brengen;

- doofblinden vertegenwoordigen;

- de ontwikkeling van kwaliteitsvolle en aangepaste begeleidingsvormen en netwerken stimuleren.

De vereniging werkt nauw samen met belangenorganisaties van doven, slechthorenden en personen met een visuele beperking alsook met professionele hulpverleners. De vereniging verspreidt een informatieblad en staat in nauw contact met gelijkaardige verenigingen in Europa.

Paul Bulckaert   Snaggaardstraat 9, 8000 BRUGGE   Tel: 050/34.03.41   Fax: 050/33.73.06   e-mail: info@annatimmerman.be

Website: www.annatimmerman.be

Regionale contactpersonen

Marlene Daelman   Snaggaardstraat 9, 8000 BRUGGE    Tel: 050/340.341   e-mail: marlene.daelman@mpi-spermalie.be

Memo: contactpersoon doofblinde kinderen

Peter Vanhoutte    

R. Sabbestraat 15

8790 WAREGEM     

e-mail: peter.vanhoutte@base.be

 

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.