De VWVJ is een ledenvereniging en stelt zich als doel 'de kwaliteit van de preventieve jeugdgezondheidszorg te bevorderen'.

Daarom wil de VWVJ:

  • initiatief nemen tot of steun verlenen aan vormingsinitiatieven in het domein van de jeugdgezondheidszorg
  • elke vorm van wetenschappelijk onderzoek in het domein van de jeugdgezondheidszorg bevorderen en steunen
  • een bijdrage leveren tot een adequate en kwaliteitsvolle opleiding van werkers in de jeugdgezondheidszorg
  • haar leden informeren over publicaties en lopende initiatieven in verband met de jeugdgezondheidszorg
  • de contacten bevorderen tussen haar leden onderling, en van haar leden met andere personen werkzaam in de jeugdzorg, met universitaire centra, met andere wetenschappelijke verenigingen en instellingen en betrokken overheidsinstanties, en dit zowel in binnen- als buitenland
  • ijveren voor het bevorderen van de materiële en statutaire omstandigheden waarin de jeugdgezondheidszorg wordt uitgeoefend

Deze site richt zich naar professionelen en wordt regelmatig bijgewerkt. NEUROCOM is een initiatief van het postgraduaat Neurologische Taal- en SpraakStoornissen (NTSS), een organisatie van de Arteveldehogeschool en het AZ Maria Middelares (Gent, België). Gelieve ontbrekende of foutieve links te melden. Contacteer hier de webmaster Frank Paemeleire.

http://www.neurocom.be/

De ADHD-monitor is een volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB-team in samenwerking met de school bij een vermoeden van ADHD. Het systeem laat toe om op cruciale momenten in de basisschool informatie te verzamelen over het functioneren van de leerling thuis en op school en zo voeding te geven aan vraagverheldering en hypothesevorming in aanloop naar een eventuele diagnose. Tegelijk biedt het systeem handvatten voor onmiddellijk handelen, aan de hand van suggestiefiches per onderzocht functiegebied.

Autisme Centraal is een kennis- en ondersteuningscentrum dat autisme ziet als een uitdaging voor onze samenleving.

We verzamelen theoretische en praktische expertise omtrent autisme. Via studiedagen, een ruim aanbod van workshops en cursussen, een tijdschrift en heel wat publicaties dragen we deze kennis uit.

Twitter zelfhulpgroepen

My Twitter Updates


Follow Zelfhulpgroepen on Twitter

Evenementen

loader

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.