ADHD Monitor

De ADHD-monitor is een volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB-team in samenwerking met de school bij een vermoeden van ADHD. Het systeem laat toe om op cruciale momenten in de basisschool informatie te verzamelen over het functioneren van de leerling thuis en op school en zo voeding te geven aan vraagverheldering en hypothesevorming in aanloop naar een eventuele diagnose. Tegelijk biedt het systeem handvatten voor onmiddellijk handelen, aan de hand van suggestiefiches per onderzocht functiegebied.

De ADHD-monitor werd in 2007-2008 ontwikkeld door Tom Walgraeve en Lotte Van Dyck (VCLB Meetjesland) in het kader van een project van de Koning Boudewijnstichting. De voorbije maanden kreeg de ADHD-monitor een inhoudelijke update, wat resulteerde in een tweede herziene uitgave.

Wat is ADHD?

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis die voorkomt in alle culturen en in alle lagen van de bevolking. Het verschil in prevalentie van ADHD, dat men studies in verschillende culturen vindt, heeft eerder te maken met de gehanteerde definitie bij het onderzoek.
Zo stellen we vast dat ongeveer 16% van alle kinderen op lagere schoolleeftijd druk gedrag vertoont dat beantwoordt aan de criteria voor ADHD. Echter slechts 4 à 5% hiervan ondervindt door hun gedrag ook echt problemen (school, sociaal, emotioneel,...) die de diagnose ADHD verantwoorden.
Het wereldwijde voorkomen van ADHD wordt geschat op ± 5%. Jongens hebben 4 keer zoveel kans om de diagnose ADHD te krijgen dan meisjes. ADHD wordt gekenmerkt door drie centrale karakteristieken: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Aandachtstekort:

Kinderen met ADHD hebben moeite om hun aandacht te richten of hun aandacht voldoende vol te houden. Ze worden zeer vlug afgeleid door dingen die om hen heen gebeuren. Voor zaken die hen echter boeien, kunnen ze zich wel goed concentreren. Ze zijn vaak vergeetachtig. Het organiseren van taken en activiteiten is moeilijk.

Hyperactiviteit:

Kinderen die ADHD hebben, zijn overbeweeglijk. Ze draven maar door, hebben moeilijkheden om stil te zitten, lopen heen en weer. Ze bewegen vaak met hun handen, voeten, vingers ... ook als ze op hun stoel zitten. De overbeweeglijkheid komt zowel tot uiting in grove als fijne bewegingen. Dit heeft tot gevolg dat mensen in de omgeving van kinderen met ADHD er vaak zenuwachtig van worden. Impulsiviteit: Kinderen met ADHD handelen zonder te denken. Ze sturen hun gedrag weinig of niet. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties zoals de straat oversteken zonder te kijken. De impulsiviteit leidt er ook toe dat deze kinderen hun beurt niet kunnen afwachten, in de klas antwoorden voor de vraag is gesteld, commentaar geven zonder na te denken ... Dit kan vervelend zijn voor de omgeving.

e-mail: info@adhd-monitor.be

Twitter zelfhulpgroepen

My Twitter Updates


Follow Zelfhulpgroepen on Twitter

Evenementen

loader

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.