VWVJ - Jeugdgezondheidszorg

De VWVJ is een ledenvereniging en stelt zich als doel 'de kwaliteit van de preventieve jeugdgezondheidszorg te bevorderen'.

Daarom wil de VWVJ:

 • initiatief nemen tot of steun verlenen aan vormingsinitiatieven in het domein van de jeugdgezondheidszorg
 • elke vorm van wetenschappelijk onderzoek in het domein van de jeugdgezondheidszorg bevorderen en steunen
 • een bijdrage leveren tot een adequate en kwaliteitsvolle opleiding van werkers in de jeugdgezondheidszorg
 • haar leden informeren over publicaties en lopende initiatieven in verband met de jeugdgezondheidszorg
 • de contacten bevorderen tussen haar leden onderling, en van haar leden met andere personen werkzaam in de jeugdzorg, met universitaire centra, met andere wetenschappelijke verenigingen en instellingen en betrokken overheidsinstanties, en dit zowel in binnen- als buitenland
 • ijveren voor het bevorderen van de materiële en statutaire omstandigheden waarin de jeugdgezondheidszorg wordt uitgeoefend

Concreet:

 • organiseert de VWVJ vormingsaktiviteiten (studiedagen, trainingssessies) worden 'Standaarden' **ontwikkeld (Vaccinaties, Visus, Groei en Puberteit, Gewicht, Gehoor, Mondgezondheid, Infectieziekten)
 • is er deelname aan onderzoeksprojecten (Eetstoornissen, Kind met chronische aandoening op school)
 • wil de website een infokanaal zijn voor lopende initiatieven, mededelingen van belang voor de sector en een middel om de expertise ter beschikking te stellen
 • zet de VWVJ zich in voor het proces van 'visieontwikkeling over jeugdgezondheidszorg' (Conceptnota dec. 2008 ***, State of the art ****)
 • ...

Web: www.vwvj.be

Twitter zelfhulpgroepen

My Twitter Updates


Follow Zelfhulpgroepen on Twitter

Evenementen

loader

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.