Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Hiv staat voor humaan immunodeficiëntievirus. Het is een virus dat het afweersysteem aantast. Aids of het verworven immunodeficiëntiesyndroom is het laatste stadium van een hiv-infectie. Hiv is nog steeds niet te genezen. Zonder behandeling met hiv-remmers evolueert iemand met hiv na verloop van tijd naar een aidsstadium.

Hoe kijken we binnen onze organisatie naar de persoon die kampt met een verslaving? Hoe helpen we die persoon naar zichzelf te kijken? Hoe spreken we over hem / haar met onze partners? Welke behandeltraject zetten we samen uit? Hierna leest u de gebalde visie waarin we duidelijk maken waar we binnen De Sleutel voor (willen) staan. Via bijgaande links onderaan kan u meer lezen over de diverse bouwstenen van deze visie.

Sommige mensen worden door ongeval of ziekte plots geconfronteerd met een 'geschonden' gelaat. Anderen hebben reeds sedert hun geboorte te maken met een gelaatsafwijking: hazenlip, misvormingen van de schedel of afwijkingen die deel uitmaken van een syndroom. In zo'n gevallen kan een medische ingreep, een orthodontische behandeling of een kaakcorrectie wonderen verrichten, niet in het minst voor het zelfvertrouwen van de persoon met een gelaatsafwijking.

Werking: Een belangrijke stap na de lichamelijke recuperatie en revalidatie na een beroerte is het zich opnieuw tussen de mensen "wagen". Bij het verwerken van die blijvende handicap kan het ontmoeten van mensen met gelijke ervaringen een grote steun zijn. Een vriendelijk woord of een luisterend oor kunnen wonderen verrichten. Bij "Hou moed" bent u welkom, wie u ook bent en hoe u zich ook voelt na uw beroerte.

Elan Kortrijk - zelfhulpgroep voor vrouwen in echtscheiding - Elan is een feitelijke vereniging gebaseerd op christelijke basis maar openstaand voor andere overtuigingen. Elan wil opvang en begeleiding geven, aan vrouwen verwikkeld in een moeilijke partnerrelatie, met morele en juridische steun.

Hodgkinaandoeningen zijn gezwelziekten van het lymfestelsel. Hierbij zijn de ziekte van Hodgkin en de ziekte Non-Hodgkin veruit de meest voorkomende. In vergelijking met andere gezwelziekten zijn deze van het lymfestelsel over het algemeen goed te behandelen. Na een medicijnkuur of bestralingstherapie zijn de genezingskansen relatief hoog.


Mijn verhaal is er één van vallen en opstaan... Sinds meer dan 10 jaar probeer ik telkens opnieuw om terug de oude te worden, de Magda van weleer. Geveld door depressie, onzekerheid, CVS, taboes maar telkens naar mezelf op zoek.

Iedereen die met één of meerdere van deze ziekten worstelt kan bij de groep terecht, zowel 'fysisch als psychisch'. Er zijn tweemaandelijkse bijeenkomsten, informele praatsessies waar iedereen terechtkan met vragen, problemen en ervaringen; afgewisseld met informatieve sessies met mensen uit de medische wereld (chirurgie, farmacie, huisartsen, enz.). De groep wil medepatiënten de mogelijkheid bieden de draaglast van hun ziekte te verlichten of er alternatieve oplossingen voor te vinden.

De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders, partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap en professionelen die personen met een handicap begeleiden.

Hartvriendenkring vzw - Revalidatie-oefeningen en sport als onderhoudstherapie met toezicht en deskundige leiding van Kinesitherapeuten.

Coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD), vroeger ook wel 'ontwikkelingsdyspraxie' genoemd, is een stoornis waarbij de ontwikkeling van de motorische coördinatie niet verloopt zoals verwacht. De motorische uitvoerende taken - en dat zijn er veel - verlopen niet vlot, trager, houterig en worden veel minder vlot geautomatiseerd en gegeneraliseerd.

Anders Horen door SpraakAfzien vzw (AHOSA vzw) … Een hele mondvol! Wie zijn we? Wat doen we? We zijn een vereniging voor mensen die in de loop van hun leven met een blijvend gehoorprobleem geconfronteerd worden. De vereniging werd opgericht in 1993 op vraag van en mede door mensen met gehoorverlies.

NA is een non-profitgemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. In NA komen herstellende verslaafden geregeld bij elkaar om elkaar te helpen clean te blijven. De enige vereiste voor lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met gebruiken. Men moet niet clean zijn om deel te nemen, maar na de eerste bijeenkomst wordt aangeraden terug te blijven komen en clean te worden.

PAE is een vereniging voor en door echtgescheidenen, weduwen/weduwnaars en alleenstaanden. De organisatie staat open voor mensen die te maken hebben met relatieproblemen of zij die zoals zo velen gewoon nood hebben aan een nieuwe vriendenkring. Op een ongedwongen manier kan men er kennis maken met gelijkgestemden of misschien een nieuwe relatie opbouwen.

Via onder meer de diensten voor gezinspastoraal wil de katholieke kerkgemeenschap alle gezinnen nabij zijn en hen ondersteunen. Hierbij hebben zij oog voor de vele maatschappelijke veranderingen op relationeel vlak, waardoor een waaier aan relatie- en samenlevingsvormen is ontstaan.
De diensten gezinspastoraal willen zorg dragen voor de concrete mens in zijn of haar specifiek levensrelatie. Daarom hebben zij een gevarieerd aanbod voor diverse groepen van mensen: jongeren, kandidaat-trouwers, gehuwden, gezinnen, alleenstaanden, echtgescheidenen, weduwen en weduwnaars, nabestaanden na zelfdoding, ...
De diensten voor Gezinspastoraal engageren zich vanuit een christelijke inspiratie.

De CVS Contactgroep vzw richt zich tot CVS- en fibromyalgiepatiënten om hen te helpen in hun zoektocht en onderling contact mogelijk te maken.

EB is erg zeldzaam en is niet te genezen. De medische en psychosociale problemen zijn dus erg complex. Debra Belgium werkt rond volgende thema's:

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.