Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Vlaamse Liga tegen Epilepsie
In het algemeen stelt de Vlaamse Liga tegen Epilepsie zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.

Gezin en Handicap vzw wil een aanspreekpunt zijn voor al wie te maken krijgt met handicap. Personen met een handicap, hun ouders, broers en zussen, ... kunnen bij Gezin en Handicap terecht met hun vragen en ervaringen. Bij Gezin en Handicap komen de belangen van personen met een handicap en hun directe omgeving op de eerste plaats.

Fibroveerke richt zich tot iedereen, zowel jongere als volwassene, die met CVS of fibromyalgie te maken krijgt. Velen beleven door de invloed van de ervaringsdeskundigen, door middel van onder andere praatuurtjes, een “nieuw” leven.

Tenzij men duidelijke lichamelijke beperkingen kan vaststellen, wordt ziek zijn in onze maatschappij moeilijk aanvaard. Fibromyalgie is een niet zichtbare chronische aandoening van het bewegingsapparaat, waarbij pijn en vermoeidheid een voorname rol spelen.

Hartekinderen vzw - Onze vereniging brengt ouders met kinderen of jongeren met een aangeboren en/of verworven hartafwijking bij elkaar.

Via onder meer de diensten voor gezinspastoraal wil de katholieke kerkgemeenschap alle gezinnen nabij zijn en hen ondersteunen. Hierbij hebben zij oog voor de vele maatschappelijke veranderingen op relationeel vlak, waardoor een waaier aan relatie- en samenlevingsvormen is ontstaan.
De diensten gezinspastoraal willen zorg dragen voor de concrete mens in zijn of haar specifiek levensrelatie. Daarom hebben zij een gevarieerd aanbod voor diverse groepen van mensen: jongeren, kandidaat-trouwers, gehuwden, gezinnen, alleenstaanden, echtgescheidenen, weduwen en weduwnaars, nabestaanden na zelfdoding, ...
De diensten voor Gezinspastoraal engageren zich vanuit een christelijke inspiratie.

Wie zijn wij?
Altis is een zelfhulpgroep voor mensen die te kampen hebben met een depressie. Aangezien depressie tegenwoordig nog steeds een onbesproken en onbegrepen ziekte is, zoeken lotgenoten die dagelijkse hun leidensweg af te leggen hebben soms tevergeefs in hun nabije omgeving naar hulp. Dankzij de zelfhulpgroep, vinden medemensen die te kampen hebben met dezelfde aandoening hun weg naar elkaar, medemensen, die begrijpen wat je doormaakt, en waarmee je je eigen ervaringen kan delen.

SUST vzw - Als je na een ingreep voor hart- en vaatziekten het ziekenhuis verlaat, krijg je een hoop goede raad mee over de noodzaak om veel en gezond te bewegen en je te ontspannen enz.

In het algemeen spreekt men van handicap indien een lichamelijke of geestelijke functie tengevolge van ziekte, ongeval, gebrek of ouderdom tekort schiet. Sommige handicaps zijn duidelijk zichtbaar, andere niet of minder. De maatschappelijke aanpassing zal in sterke mate de graad van handicap bepalen.

Hersentumoren zijn een vorm van kanker die meestal uitgaat van het ondersteunende weefsel in de hersenen of van de hersenvliezen. In een eerste fase treden slechts vage symptomen op die niet altijd wijzen op de aanwezigheid van een hersentumor. Misselijkheid of hoofdpijn zijn de meest voorkomende symptomen, maar gelukkig heeft niet iedereen die zich onwel voelt of hoofdpijn heeft een hersentumor.

Wie zijn wij?
Kompas is een opvangcentrum dat 24h op 24h open staat voor iedereen die problemen heeft door het gebruik van drugs. Wij bieden ambulante begeleiding van mannen en vrouwen. Ook zijn wij erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering ( RIZIV ).

Harva vzw - Hartpatiënten helpen naar LICHAAM en GEEST - Bij de behandeling van hartziekten en zeker in geval van ischemisch hartlijden (angina pectoris, hartinfarct) heeft revalidatie, bij grootschalige bevolkingsonderzoekingen, naast het effect van sommige medicamenten, ballondilatatie en coronaire heelkunde een gunstig resultaat aangetoond en dit zowel op gebied van overleving als ter preventie van een eventueel herval.

De CVS Contactgroep vzw richt zich tot CVS- en fibromyalgiepatiënten om hen te helpen in hun zoektocht en onderling contact mogelijk te maken.

Wat is NAH ?
Definitie Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH): Niet-Aangeboren Hersenletsel is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening. De oorzaken zijn dus veelvuldig: een verkeersongeval, een tumor, een hersenbloeding, een operatie, een hartinfarct…

De Maretak
De Maretak wil epilepsie beter gekend en sociaal meer aanvaard maken door informatie te verstrekken via het organiseren van voordrachten en infonamiddagen en via het inrichten van contactvergaderingen. De vereniging wil epilepsiepatiënten met elkaar in contact brengen, onderlinge steun en hulp stimuleren en mogelijkheden creëren tot het uitwisselen van ervaringen.

Bij aanmaak van geslachtscellen kan er wel eens een fout optreden. De geslachtscel krijgt dan niet 23 chromosomen, maar bijvoorbeeld 22 of 24 chromosomen. Als dan de foute geslachtscel samensmelt met de andere geslachtscel, ontstaan er meer of minder chromosomen. Een voorbeeld van een vermeerdering van deze chomosomen is het syndroom van Down.

Deze vereniging richt zich tot gescheiden mannen met kinderen uit de provincie Antwerpen. BGMK staat voor Bond Gescheiden Mannen met Kinderen. Wie (bijna) in een scheiding zit en (al dan niet praktische) raad zoekt i.v.m. echtscheiding, alimentatie, bezoekrecht, boycot oudercontact, onderhoudsplicht, hoederecht, EOT, co-ouderschap, echtscheidingsbemiddeling enz. kan bij de vrijwilligers terecht.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.