Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

De vereniging heeft als doel de belangen te behartigen van de slachtoffers van oplosmiddelen en bestrijdingsmiddelen en het voorkomen van nieuwe slachtoffers (in België is OPS een erkende beroepsziekte). De vereniging probeert de doelstelling te bereiken door:

Klippel en Trenaunay beschreven in 1900 voor het eerst een zeldzame aangeboren aandoening, waarbij een combinatie van drie afwijkingen aan één of meerdere ledematen voorkomt, nl. wijnvlek, uitgezette aders en/of spataders en een groeiafwijking van bot- en/of weke delen.

Langerhans-cellen behoren tot een groep van heel speciale cellen(de dendritische cellen of stervormige cellen) die op welbepaalde plaatsen in het lichaam voorkomen en die tot doel hebben om "vreemd materiaal", zoals een virus, in zich op te nemen en zichdaarna te verplaatsen naar de lymfeknopen (de zogenaamde klieren), met als doel daar het "vreemd materiaal" aan te bieden aan de immuuncellen.

Co-Dependents Anonymous is een herstelprogramma voor over-afhankelijkheid van anderen, waar eenieder ervaring, kracht en hoop kan delen aangaande zijn of haar inspanningen om vrijheid te vinden waar er gevangenschap was en vrede waar er chaos was in onze relaties met anderen en met onszelf. De meesten van ons hebben gezocht naar manieren om de conficten in onze kindertijd en in onze relaties op te lossen.

Interstitiële Cystitis (IC) of blaaspijnsyndroom is een chronische, niet door bacteriën veroorzaakte ontsteking van de urineblaas met vaak invaliderende symptomen. Het lijkt op een gewone blaasontsteking, maar antibiotica helpen niet.

Kanker is een aandoening waarbij cellen ongeremd beginnen te groeien en de normale samenhang van de cellen verloren gaat. Dit is wat men noemt een kwaadaardige tumor en veroorzaakt onder andere drukverschijnselen in zijn omgeving, wat leidt tot vernietiging van de weefsels.

Meerlingen.org - Onze leden zijn voornamelijk ouders van meerlingen die op zoek zijn naar informatie over en tips uitwisselen voor de opvoeding en ontwikkeling van meerlingen.

Deze website bestaat uit 3 onderdelen:

1. Het meerlingenforum Dagelijks worden er op het forum nieuwe verhalen, tips, vragen en informatie gepost door onze leden over meerling en gerelateerde thema's. Om deze informatie te bekijken dien je wel geregistreerd te zijn als lid. Dit is geheel gratis en kan trouwens volstrekt anoniem. Als lid hoef je trouwens niet actief deel te nemen aan de discussies, je kan alles passief meevolgen.

Kanker is een verzamelnaam voor verschillende ziektebeelden. Er is sprake van een ongeremde, ongecontroleerde deling van cellen. In alle weefsels treden celdelingen op. Als je gezond bent, stopt de deling op het moment dat er voldoende cellen zijn. Pas als er nieuwe cellen nodig zijn komt de celdeling weer op gang. Bij kanker is er een ongeremde groei.

MS Kring de Hoorn - Multiple sclerose, kortweg MS genoemd , is een neurologische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggemerg, noodzakelijk voor het coördineren van allerlei bewuste en onbewuste activiteiten die wij in het dagelijkse leven ondernemen. Voorbeelden hiervan ; bewegen, spreken, denken.

Belgische Vereniging Nefrologie - NBVN is een acronym dat staat voor 'Nederlandstalige Belgische Vereniging Nefrologie'. Wij vormen sedert 1991 een unieke structuur voor en door nefrologen met als doel de nefrologie in Vlaanderen zo breed mogelijk te bevorderen. Als dusdanig speelt de vereniging een tweevoudige rol: enerzijds ervoor zorgen dat haar leden wetenschappelijk op de hoogte blijven en geneeskunde uitoefenen volgens de hoogste normen ten voordele van de patiënten, anderzijds de beroepsbelangen van haar effectieve leden behartigen.

vzw Ichthyosis België - Ichthyosis is een erfelijke stoornis waarbij gaandeweg het gehele huidoppervlak wordt aangedaan. De aandoening uit zich door een toenemende verdikking van de hoornlaag in de vorm van plakken of schubben.

OK staat voor Ontmoeting & Onstpanning Kanker en is het initiatief van een ex-kankerpatiënt uit Roeselare. Hij besliste om de vereniging op te richten na een bezoek aan het Franse bedevaartsoord Lourdes samen met 5.000 andere kankerpatiënten. De reis liet een diepe indruk op hem na. Hij is ervan overtuigd dat kankerpatiënten en hun familie en verzorgers heel wat energie kunnen putten uit ontspanning, relaxatie en uistappen.

Hof van Heden is een steun- en zelfhulpgroep onder professionele begeleiding voor iedereen die kanker heeft of had. De groep richt zich tot alle mensen met kanker en komt een keer per maand samen. Het doel is mekaar steunen en helpen, emoties verwerken, de draagkracht vergroten, de druk op partner en de familie verlichten.

Fenier-Fabir vzw - Als nationale nierorganisatie trachten wij het totale welzijnspakket van patiënten met nierfalen te behartigen. Chronisch terminaal nierfalen is een sluipende ziekte: de evolutie verloopt vaak zonder al te veel symptomen. Indien vroegtijdig vastgesteld kan het verloop van de ziekte gestabiliseerd of vertraagd worden. In een aantal gevallen kan nierfalen zelfs vermeden worden.
In de voorbije 25 jaar hebben we getracht een antwoord te geven op de vele vragen van patiënten die met terminaal chronisch nierfalen geconfronteerd worden.

Nema vzw oftewel de Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen is een patiëntenvereniging/zelfhulpgroep die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA). In de volksmond wordt vaak naar deze groep aandoeningen verwezen met de term 'spierziekten'.

De Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden werd opgericht met als bijzonderste aandachtspunten het opvangen, begeleiden en informeren van gelaryngectomeerden. De vrijwilligers van de vriendenkring trachten via bezoeken in het ziekenhuis de pasgeopereerde of de toekomstige patiënt in te lichten over de verschillende mogelijkheden.

Toxan is een zelfhulpgroep waarin de leden (mannen en vrouwen) elkaar helpen om een gemeenschappelijke, vrije en gelukkige levenshouding aan te leren, waarin het streven naar geheelonthouding tegenover alle verslavende middelen, en tegenover medicatieverslaving in het bijzonder, de eerste en belangrijkste regel is.

Een laryngectomie duidt op het heelkundig verwijderen van het strottenhoofd, samen met de stembanden. Hierdoor ondervinden patiënten heel wat hinder om zich verstaanbaar te maken. Ze mijden daarom vaak alle contact met de buitenwereld. Het aanleren van de slokdarmspraak, knoopspraak of de Servoxspraak is moeilijk en dient gestimuleerd te worden.

NF KONTAKT vzw wil een efficiënte ruggesteun bieden waar patiënten, familieleden en begeleiders kunnen op terugvallen  bij om het even welk probleem dat werd veroorzaakt door NF.

Welkom bij Gewenst Kind dienst voor binnenlandse adoptie. Op deze site vind je info voor ongewenst zwangere vrouwen die meer willen weten over adoptie, voor mensen die willen adopteren, voor geadopteerden en afstandsouders. Gewenst kind bemiddelt in adoptie en verleent nazorg aan alle betrokken partijen van het adoptiegebeuren.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.