Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Elcker-Ik centrum - Er leven in Antwerpen 175 verschillende nationaliteiten. Met of zonder papieren. Sommigen zijn over de grens gezet en teruggekeerd. Ze willen leven, ver weg van de vuile miserie in hun thuisland. Ons land is voor hen een kans op een nieuwe toekomst. Ze willen hier een thuis opbouwen voor hun kinderen en kleinkinderen.

UilenSpiegel vzw zet zich in voor de cliënten van de GGZ, vertegenwoordigt de stem van de patiënt bij de overheid, in het Vlaams Patiëntenplatform, de regionale zorgnetwerken en in sommige instellingen. Een groepje vrijwilligers neemt die taken op zich. Momenteel fungeert Wouter als coördinator die de intervisiemomenten animeert. Een aantal nieuwe vertegenwoordigers wordt klaargestoomd in een opleidingstraject. 

UilenSpiegel krijgt op jaarlijkse basis een betoelaging’ van  het Ministerie van Volksgezondheid waardoor  wij kunnen beschikken wij over 1,3 VTE personeelsleden. We kunnen ook rekenen op de enthousiaste inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Wij willen pleegouders samenbrengen. Mogelijk kunnen op die manier groepjes van pleegouders ontstaan, waar zowel de volwassenen als de kinderen zich thuisvoelen. Door deze ‘dichtbij-huis’ contacten kunnen pleegouders mekaar ook praktisch steunen. Een vriendenkring is dan nooit ver weg. 

vzw Moeders tegen Incest adj is een ongebonden vereniging van en voor moeders van incestslachtoffers. Alle leden van een getroffen gezin zijn slachtoffers en hebben hulp nodig. Wij bieden een veilige plaats waar zij terecht kunnen zonder de dader tegen te komen. Wij hebben de laagste drempel: ook zij die geen aanklacht wensen te doen kunnen bij ons terecht.

Vzw BeSt werd officieel boven de doopvont gehouden op 21 april 1995. Dit hebben we te danken aan Marcel De Wever (ere-voorzitter) die twee jaar daarvoor in het programma van ZEKER WETEN van Jan Van Rompay op de VRT (vroeger BRTN) zijn stotterverhaal deed.

" Sow Hé! " is een zelfhulpgroep van/voor lotgenoten van seksueel misbruik op welke wijze en door wie dan ook. Of het nu gaat om een bekende of een onbekende, over een familielid of iemand buiten de familie. Iedereen die wil werken, in alle veiligheid, aan herstel is welkom.     

De Zelfhulpgroep Schuldoverlast, Sociale en Juridische Begeleiding, opgericht in 1998, is een totaal onafhankelijke, niet gesubsidieerde, werkende vereniging met uitsluitend onbezoldigde vrijwilliger.

Stomavereniging regio Antwerpen v.z.w. - Stomavereniging Regio Antwerpen is een vereniging en zelfhulpgroep van en voor stomapatiënten. Ons voornaamste doel is het helpen en opvangen van stomadragers, zowel voor als na de operatie, om hen zo snel mogelijk een normaal mogelijk leven te laten hernemen.

“Rouwzorg Vlaanderen vzw “ is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’ en wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. Momenteel zijn er dertien vaste rouwbegeleiders en daarbij nog vier andere medewerkers die mede de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering uitmaken.

Aandacht voor Rouw!
Ieder mens wordt op een bepaald moment in zijn leven geconfronteerd met het overlijden en het afscheid van een geliefde,

Turnerkontakt vzw - Het moment dat ze je vertellen dat je het syndroom van Turner hebt, of dat je kind het syndroom van Turner heeft, ben je totaal ontredderd door de duizend en één vragen. Zelfs je naaste familie is dan niet in staat te vatten wat je allemaal meemaakt.

In 1987 hebben enkele ouders de Prader-Willi vereniging opgericht. De vereniging stelt zich tot doel informatie te verzamelen en die te verspreiden aan de hand van folders, boeken, dvd's en de Nieuwsbrief.

De Psychose- en Schizofreniegroep Limburg - De meeste van ons zijn (ex-) psychose- en schizofreniepatiënten en ook ervaringsdeskundigen. Wij worden niet gedomineerd door:

Stomaclub Boechout is er voor u in de hele provincie Antwerpen. Vragen over stoma: wij zijn er voor u!

Benen die nooit rusten en ons geen rust gunnen

Na het overlijden van de partner, plots of na een ziekteperiode, volgt er een moeilijke tijd. Het leven is overhoop gehaald en het is vaak moeilijk met het alleen zijn te leren leven. Men zoekt naar een nieuwe inhoud en weet niet altijd hoe. Als sociaal-culturele vereniging heeft ConTempo een aanbod voor iedereen die een partner verloor, uit welke vaste relatie ook. In die tussentijd, de rouwtijd, is het aanbod van ConTempo een kans om samen met lotgenoten een eind op weg te gaan, met respect voor ieders tempo in het rouwproces.

Similes vzw - Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden...kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont.

“Von Hippel-Lindau Familie Alliantie”, of kortweg VHLFA, is de hoopvolle naam voor een nieuwe belangengroep, opgericht sinds 1998. Een vereniging die bedoeld is voor iedereen die op één of andere manier betrokken is bij het VHL-syndroom. Dat kan zijn als patiënt, partner, ouder, familielid, … medisch specialist.

CHILDCRYBen je het slachtoffer van enige vorm van misbruik, in welke mate ook, dan is het enorm belangrijk om dit niet in je eentje te proberen verwerken of op te lossen. Steeds meer kan men rekenen op hulp, maar om hiervoor bereikbaar te zijn, is de eerste stap dikwijls de belangrijkste. Doorbreek de stilte, praat erover.

Ruggensteun vzw bereikt zijn leden met een driemaandelijks tijdschrift. In dit tijdschrift kan men de activiteitenkalender raadplegen. Verder besteden we heel veel aandacht aan medische, maatschappelijke, psycho-sociale en alternatieve artikels.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.