Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Je kindje voeden met de borst is voor jou als mama een zeer unieke ervaring en bovendien een intens gebaar van onvoorwaardelijke liefde. Voor je baby is borstvoeding van onschatbare waarde, zowel op voedingskundig, immunologisch als psychologisch vlak. Het is een natuurlijke cocktail van voedingsstoffen, vitamines, mineralen, antistoffen,… en heel veel liefde.

Na de diagnose van CVS of fibromyalgie zit men vaak met veel vragen, vooral in verband met het leven met deze aandoeningen, het aanvaardingsproces en de impact op de toekomst. Deze vereniging bouwt een brug tussen CVS- en fibromyalgiepatiënten want heel wat klachten zijn gelijkaardig. Het doel is om mede door de inzet van vrijwilligers, de patiënt en zijn omgeving te ondersteunen, begeleiden, zelfinzicht te ontwikkelen en in de samenleving meer begrip voor deze problematiek te creëren.

De zelfhulpgroep wil mensen met chronische pancreatitis met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen en informatie te verschaffen. Er kunnen adviezen gegeven worden in verband met de aanpak van pijnaanvallen, tips rond vetarme voeding en voorlichting in verband met factoren die de aandoening verergeren.

NABORAM is een zelfhulpgroep opgericht in april 1978 en actief op gebied van psychische en praktische begeleiding van vrouwen die een borstamputatie of een borstsparende ingreep hebben ondergaan. Ook vrouwen met interesse voor borstreconstructie kunnen bij de groep terecht. Vrijwilligsters die zelf een borstoperatie hebben ondergaan en dit voldoende verwerkt hebben zorgen voor de begeleiding.

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Anonieme Alcoholist...

De Belgische Brandwondenstichting
De Belgische Brandwondenstichting is op zich geen zelfhulpgroep, maar steunt brandwondenpatiënten in gans België financieel en juridisch. Dit gebeurt zowel door rechtstreekse hulp als door het ondersteunen van patiëntgerichte initiatieven van andere organisaties. Daarnaast besteedt de Stichting heel wat aandacht aan het voorkomen van persoonlijke ongevallen met brandwonden tot gevolg.

Vzw Anna Timmerman - In 1983 werd de Vereniging Anna Timmerman VZW opgericht. Onze vereniging is genoemd naar de eerste Belgische doofblinde persoon die aangepaste begeleiding en onderwijs genoot. Anna Timmerman werd geboren te Oostende in 1816. Op twintigjarige leeftijd werd ze door Charles Louis Carton ontdekt en in het doven- en blindeninstituut Spermalie te Brugge (gesticht in 1836) opgenomen.

Intro online zelfhulp
Je wilt je drinkgewoontes veranderen?

Vereniging apneu patiënten vzw (VAPA) - VAPA heeft als doel de leden te informeren over slaap-apneu en de verschillende behandelingsmogelijkheden. Dit gebeurt door voordrachten van experten en het verspreiden van informatiebrochures. Zij willen deze informatie ook op punt stellen voor de huisarts(en) en andere geïnteresseerde leden van het medisch korps.

CVS CONTACTGROEP vzw - De vereniging heeft tot doel het algemeen welzijn behartigen van de CVS/ME patiënten, zowel volwassenen en kinderen en hun directe omgeving, door informatie te verstrekken, ondersteuning te bieden, het organiseren van activiteiten, zoals het organiseren van studiedagen, congressen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

't Lichtpuntje is een vereniging van chronische pijnpatiënten en hun levensgezel. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten in het Janssen Ontmoetingscentrum Stationstraat 60-62 in Turnhout. Deskundigen belichten er thema's i.v.m. de problematiek en er is vooral veel lotgenotencontact.

'Vrouwen helpen elkaar' is een vereniging van vrouwen die een borstamputatie of borstsparende operatie hebben ondergaan en die zich vrijwillig inzetten om morele steun te verlenen aan andere vrouwen die geopereerd werden of nog geopereerd moeten worden van deze ingreep die toch zo moeilijk is om te aanvaarden.

Het Bardet-Biedl en Laurence-Moon syndroom zijn twee zeldzame aandoeningen. Beide zijn erfelijk en vertonen opvallend gelijklopende kenmerken. Als je kind geboren wordt met meer dan vijf tenen en/of vingers en de arts verwijst je kind door naar een oogarts rijzen de eerste vragen bij de ouders. Wat heeft dat extra teentje/vingertje met het zicht van mijn kind te maken? Een netvliesafwijking wordt vastgesteld.

AMAZONE wil vrouwen voor en na een borstoperatie helpen om deze moeilijke periode goed door te komen. Hulp van vrouw tot vrouw, van ex-patiënte tot patiënte is vooral van onschatbare waarde bij praktische struikelblokken, bij aanvaardingsproblemen en bij familiale en relationele moeilijkheden. AMAZONE is overwegend actief in het Waasland.

De Vlaamse Vereniging voor Bechterew-patiënten v.z.w. (VVB v.z.w.) is een zelfhulpgroep van en voor patiënten met Spondylitis Ankylosans (ziekte van Bechterew, in literatuur afgekort SA, AS of SpA, ) en hun gezinsleden. Deze vereniging wil beweging brengen in het leven van de SA-patiënt zodat spondylitis ankylosans, een reumatische aandoening vooral ter hoogte van de wervelzuil, een beheersbare auto-immuunziekte wordt.

Vzw benjamin - Op 7 juni 2004 werd Benjamin, het zoontje van Nathalie door de vader ontvoerd naar Maleisië. Maandenlang ging Nathalie op zoek naar informatie en lotgenoten. Uiteindelijk leidde dit tot de oprichting van vzw Benjamin; een vereniging voor bijstand aan slachtoffers van parentale ontvoeringen.

Speciaal voor jongeren (tussen 11 en 25 jaar) is er een nieuw project om met een ervaringsdeskundige te spreken over drankgebruik-drankmisbruik-drankprobleem of andere vragen in verband met alcohol. Het project is ontstaan uit het Comité Openbare Informatie van de AA maar is niet gekoppeld aan AA.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.