Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Al-Anon is een zelfhulpgroep voor familieleden en vrienden van mensen met drankproblemen. Iedereen die lijdt of geleden heeft onder het buitensporig drankgebruik van een familielid of vriend kan lid worden. Het lidmaatschap is gratis. Op de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, wordt inzicht verworven in de verziekte levenssituatie, wordt kracht ontvangen om het alcoholprobleem een minder belangrijke rol in het leven te laten innemen. Anonimiteit is een waarborg. De doelstelling van Al-Anon is familieleden en vrienden van alcoholisten helpen groeien naar een gezond en evenwichtig leven.

Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal gestoord is. 

't Lichtpuntje is een vereniging van chronische pijnpatiënten en hun levensgezel. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten in het Janssen Ontmoetingscentrum Stationstraat 60-62 in Turnhout. Deskundigen belichten er thema's i.v.m. de problematiek en er is vooral veel lotgenotencontact.

Waarom een oudervereniging?
Waarom een vereniging voor ouders van couveusekinderen? (Prof. Dr. Em. E. Eggermont)

AAzondergod vzw - Alcoholisme is een ziekte, daar heb je niet om gevraagd, je draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Je bent wel verantwoordelijk voor de mate waarin je er iets aan doet. Een zelfhulpgroep kan je drankmisbruik stoppen en helpen nuchter te worden.

Hoe is CCV vzw ontstaan?
De oorsprong ervan ligt in het leven zelf. Vanuit de ervaring van onmacht, isolement en eenzaamheid ging een gezin op zoek naar anderen die met dezelfde problemen worstelden. Zoals het leven wordt gedeeld moet ook de ziekte gedeeld worden. Het antwoord daarop bleek de oprichting van een vereniging voor Crohnpatiënten, nadien uitgebreid tot patiënten met colitis ulcerosa en alle inflammatoire darmziekten.

We zijn een eigentijdse en eigenzinnige vrouwenorganisatie met een duidelijke visie op mens en samenleving. Dus willen we meepraten over wat vrouwen vandaag denken, voelen en beleven. Met een alerte en scherpe blik waken we over vrouwenrechten.

We verdedigen daarbij vooral de belangen van vrouwen met minder kansen en in het bijzonder van alleenstaande vrouwen. We ijveren voor de emancipatie van vrouwen en voor gendergelijkheid.

De term verslaving duidt op een lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid van een bepaald genees- of genotmiddel (door herhaaldelijk gebruik). Wanneer het gebruik gestopt wordt, treden er zogenaamde abstinentie-

De behandeling van borstkanker is voor velen een moeilijke periode, waar heelkundige ingrepen, chemotherapie en/of hormonale therapie en radiotherapie elkaar opvolgen. Deze behandelingen zijn meestal ingrijpend en hebben zowel lichamelijk als psychologisch een grote impact. Omwille van vermoeidheid, angst, emotionele ontreddering en gebrek aan fut worden fysieke inspanningen vermeden.

Vzw Anna Timmerman - In 1983 werd de Vereniging Anna Timmerman VZW opgericht. Onze vereniging is genoemd naar de eerste Belgische doofblinde persoon die aangepaste begeleiding en onderwijs genoot. Anna Timmerman werd geboren te Oostende in 1816. Op twintigjarige leeftijd werd ze door Charles Louis Carton ontdekt en in het doven- en blindeninstituut Spermalie te Brugge (gesticht in 1836) opgenomen.

De vereniging de Maretak is opgericht voor mensen met chronische pijn of die in contact komen met die patiënten. Ze staat open voor iedereen ongeacht het soort pijn of ziekte, ongeacht tot welke ideologische strekking of mutualistisch lidmaatschap men behoort. Oorspronkelijk waren de activiteiten gericht naar de bewoners van de regio die het CM-gewest Winge omvat, maar vrij snel werd besloten om zich te richten naar de ganse provincie Vlaams-Brabant.

Oever vzw is een niet-commerciële vereniging voor Singles...

Leven Zoals Voorheen, een door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende vrijwilligersorganisatie, wil vrouwen en mannen geconfronteerd met borstkanker helpen om zo vlug mogelijk weer te leven zoals voorheen, door middel van emotionele steun en praktische hulp.

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

AMAZONE wil vrouwen voor en na een borstoperatie helpen om deze moeilijke periode goed door te komen. Hulp van vrouw tot vrouw, van ex-patiënte tot patiënte is vooral van onschatbare waarde bij praktische struikelblokken, bij aanvaardingsproblemen en bij familiale en relationele moeilijkheden. AMAZONE is overwegend actief in het Waasland.

Wij zijn een vrijetijdsgroep voor alleenstaanden tussen ongeveer 30 en 55 jaar en wie zich in deze leeftijdsgroep thuisvoelt.

Dagperdag zelfhulpgroep - Dit is een e-mail groep voor mensen die deel uitmaken van de anonieme alcoholisten en samen over hun drankprobleem wensen te spreken. Ze proberen gelukkig nuchter te blijven door het toepassen van de twaalf stappen en de twaalf tradities van AA. Het doel van de groep is een aanvulling te vormen op de gewone AA-vergaderingen . Dit is geen officiële AA-groep .

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.