Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Anonieme Alcoholist...

Wat is CPRS?
Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been, ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, een ernstige vorm van CRPS geven. Een zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kan in lichte mate CRPS tot gevolg hebben.

Christelijke groep voor alleenstaanden - Het doel van deze organisatie is het opbouwen van vriendschap met God en je naaste. Alle alleengaanden vanaf 25 jaar zijn bij ons welkom. We werken interkerkelijk en zijn ondertussen uitgegroeid tot een jonge organisatie die over heel Vlaanderen haar deelnemers kent. U bent van harte welkom op onze activiteiten, jong en oud, gescheiden en/of weduwen. We organiseren opbouwweekenden, wandeldagen, vakanties, praatavonden, enz. Indien verplaatsingsproblemen of geen wagen, dan zien we uit naar vervoer.

Tot op vandaag is allergie in al zijn uitingsvormen een ziekte die nog altijd NIET te genezen is. Tevens stijgt het aantal patiënten bij iedere generatie spectaculair. Wat kunnen we doen?

Leven met een chronische ziekte zoals allergie is voor vele mensen een dagelijkse realiteit. In ons soms toch al druk en hectisch bestaan waar tijd een kostbaar goed is geworden gaan mensen met allergie met een extra zware last door het leven.

De PAS(S)-groepen zijn zelfhulpgroepen voor en door (jong-)volwassenen met autisme. Ook wie vermoedt dat hij of zij autisme heeft, is welkom bij PAS(S). De afkorting staat voor Personen in het AutismeSpectrum of Personen met een Autisme Spectrum Stoornis.

't Lichtpuntje is een vereniging van chronische pijnpatiënten en hun levensgezel. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten in het Janssen Ontmoetingscentrum Stationstraat 60-62 in Turnhout. Deskundigen belichten er thema's i.v.m. de problematiek en er is vooral veel lotgenotencontact.

SOS Nuchterheid® is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, pillen enz.... SOS Nuchterheid is een lidvereniging van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) - deMens.nu en van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

CVS CONTACTGROEP vzw - De vereniging heeft tot doel het algemeen welzijn behartigen van de CVS/ME patiënten, zowel volwassenen en kinderen en hun directe omgeving, door informatie te verstrekken, ondersteuning te bieden, het organiseren van activiteiten, zoals het organiseren van studiedagen, congressen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

AMAZONE wil vrouwen voor en na een borstoperatie helpen om deze moeilijke periode goed door te komen. Hulp van vrouw tot vrouw, van ex-patiënte tot patiënte is vooral van onschatbare waarde bij praktische struikelblokken, bij aanvaardingsproblemen en bij familiale en relationele moeilijkheden. AMAZONE is overwegend actief in het Waasland.

UPS & DOWNS vzw richt zich tot mensen die te maken hebben met de manisch-depressieve (bipolaire) stoornis of mensen die lijden aan frequente en langdurige depressies. Ook familie of vrienden met interesse, en in het bijzonder jongeren zijn welkom.

Limen/IANDS Flanders - Limen (Latijn voor drempel) werd opgericht in 1997 en vormt de Vlaamse afdeling van de in de VS gevestigde International Association for Near-Death Studies (IANDS). Het is een vrijwilligersvereniging die de belangen van de BDE'er zelf centraal stelt en waar BDE'ers en belangstellenden terecht kunnen met alle aspecten die aan het fenomeen verbonden kunnen zijn.

Hoe is CCV vzw ontstaan?
De oorsprong ervan ligt in het leven zelf. Vanuit de ervaring van onmacht, isolement en eenzaamheid ging een gezin op zoek naar anderen die met dezelfde problemen worstelden. Zoals het leven wordt gedeeld moet ook de ziekte gedeeld worden. Het antwoord daarop bleek de oprichting van een vereniging voor Crohnpatiënten, nadien uitgebreid tot patiënten met colitis ulcerosa en alle inflammatoire darmziekten.

Te vroeg geboren
Baby’tjes die geboren worden voor 37 weken zwangerschap (ongeveer 8 maanden) noemen we prematuur. Ongeveer 7 procent van alle pasgeborenen in België wordt te vroeg geboren. Daarvan is een minderheid extreem prematuur: dat betekent dat ze geboren zijn voor 32 weken zwangerschap en/of met een geboortegewicht kleiner dan 1500 gram: zij worden opgevangen in NIC-afdelingen (neonatal intensive care).

De term verslaving duidt op een lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid van een bepaald genees- of genotmiddel (door herhaaldelijk gebruik). Wanneer het gebruik gestopt wordt, treden er zogenaamde abstinentie-

Oever vzw is een niet-commerciële vereniging voor Singles...

Al-Anon is een zelfhulpgroep voor familieleden en vrienden van mensen met drankproblemen. Iedereen die lijdt of geleden heeft onder het buitensporig drankgebruik van een familielid of vriend kan lid worden. Het lidmaatschap is gratis. Op de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, wordt inzicht verworven in de verziekte levenssituatie, wordt kracht ontvangen om het alcoholprobleem een minder belangrijke rol in het leven te laten innemen. Anonimiteit is een waarborg. De doelstelling van Al-Anon is familieleden en vrienden van alcoholisten helpen groeien naar een gezond en evenwichtig leven.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.