Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

Vereniging Aandacht volwassenen met adhd - Al geruime tijd zijn er op een aantal plaatsen in Vlaanderen praatgroepen voor volwassenen en jongvolwassenen met ADHD actief. In 2001 bracht "Aandacht" deze initiatieven samen om coördinerend op te treden en de oprichting van nieuwe groepen te stimuleren. Medewerkers van "Aandacht" zijn ervaringsdeskundig door hun eigen betrokkenheid bij ADHD én door de kennis en ervaring die ze opdeden met Vlaamse ADHD-experten.

KONTAKTGROEP ALBINISME - Albinisme is een aangeboren aandoening die erfelijk is en aanleiding geeft tot een gestoorde pigmentvorming in huid, haar en ogen.

De ervaringsdeskundigen van de zelfhulpgroep Samen na Borstoperatie bieden thuis en/of in het ziekenhuis opvang aan iedereen die geconfronteerd wordt met een borstoperatie of een bepaalde behandeling van borstkanker - zowel mannen als vrouwen, preventief of curatief en dit voor, tijdens en na de behandeling.

Vzw Anna Timmerman - In 1983 werd de Vereniging Anna Timmerman VZW opgericht. Onze vereniging is genoemd naar de eerste Belgische doofblinde persoon die aangepaste begeleiding en onderwijs genoot. Anna Timmerman werd geboren te Oostende in 1816. Op twintigjarige leeftijd werd ze door Charles Louis Carton ontdekt en in het doven- en blindeninstituut Spermalie te Brugge (gesticht in 1836) opgenomen.

Deze vereniging staat open voor Nederlandse en Belgische families, gezien het relatief weinig voorkomen van het syndroom. De vereniging wil informatie verschaffen aan ouders van BWS-kinderen, aan BWS'ers zelf, aan specialisten die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van BWS-symptomen, aan ziekenhuizen, aan andere gezondheidsinstellingen en overige geïnteresseerden.

We zijn een eigentijdse en eigenzinnige vrouwenorganisatie met een duidelijke visie op mens en samenleving. Dus willen we meepraten over wat vrouwen vandaag denken, voelen en beleven. Met een alerte en scherpe blik waken we over vrouwenrechten.

We verdedigen daarbij vooral de belangen van vrouwen met minder kansen en in het bijzonder van alleenstaande vrouwen. We ijveren voor de emancipatie van vrouwen en voor gendergelijkheid.

De CIB-Liga vzw, opgericht in 1981, is een patiëntenvereniging die tot doel heeft informatie te verstrekken over Chronisch Inflammatoire Bindweefselziekten (CIB). Daarnaast worden middels bijeenkomsten, een tijdschrift voor de leden, een publiek forum, een facebook pagina en een nieuwsbrief, lotgenoten met elkaar in contact gebracht en patiënteninformatie uitgewisseld.

De vereniging wil zoveel mogelijk informatie verschaffen aan vrouwen die met een borstoperatie geconfronteerd worden. Daarnaast wil zij ook psychosociale begeleiding bieden op basis van ervaringsdeskundigheid. Na doorverwijzing van de arts, de sociale dienst of op vraag van de patiënte zelf, zal de vrijwilligster een bezoek brengen aan de geopereerde vrouw thuis of in het ziekenhuis.

CMT-Vlaanderen - Charcot-Marie-Tooth - Onze vereniging is een erkende V.Z.W. gesticht in 1991.Het bestuur wordt gevormd door personen met CMT en laat zich bijstaan door een adviesraad.  De adviesraad bestaat uit personen die professioneel betrokken zijn bij CMT en wordt gevormd door o.a. een neuroloog, een orthopedisch chirurg, een sociaal verpleegkundige en verscheidene moleculaire genetici. 

Christelijke groep voor alleenstaanden - Het doel van deze organisatie is het opbouwen van vriendschap met God en je naaste. Alle alleengaanden vanaf 25 jaar zijn bij ons welkom. We werken interkerkelijk en zijn ondertussen uitgegroeid tot een jonge organisatie die over heel Vlaanderen haar deelnemers kent. U bent van harte welkom op onze activiteiten, jong en oud, gescheiden en/of weduwen. We organiseren opbouwweekenden, wandeldagen, vakanties, praatavonden, enz. Indien verplaatsingsproblemen of geen wagen, dan zien we uit naar vervoer.

De Vlaamse Vereniging voor Bechterew-patiënten v.z.w. (VVB v.z.w.) is een zelfhulpgroep van en voor patiënten met Spondylitis Ankylosans (ziekte van Bechterew, in literatuur afgekort SA, AS of SpA, ) en hun gezinsleden. Deze vereniging wil beweging brengen in het leven van de SA-patiënt zodat spondylitis ankylosans, een reumatische aandoening vooral ter hoogte van de wervelzuil, een beheersbare auto-immuunziekte wordt.

Het Bardet-Biedl en Laurence-Moon syndroom zijn twee zeldzame aandoeningen. Beide zijn erfelijk en vertonen opvallend gelijklopende kenmerken. Als je kind geboren wordt met meer dan vijf tenen en/of vingers en de arts verwijst je kind door naar een oogarts rijzen de eerste vragen bij de ouders. Wat heeft dat extra teentje/vingertje met het zicht van mijn kind te maken? Een netvliesafwijking wordt vastgesteld.

AAzondergod vzw - Alcoholisme is een ziekte, daar heb je niet om gevraagd, je draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Je bent wel verantwoordelijk voor de mate waarin je er iets aan doet. Een zelfhulpgroep kan je drankmisbruik stoppen en helpen nuchter te worden.

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Anonieme Alcoholist...

Centrum zitstil is er voor iedereen die met adhd/add te maken heeft!

Hoe is CCV vzw ontstaan?
De oorsprong ervan ligt in het leven zelf. Vanuit de ervaring van onmacht, isolement en eenzaamheid ging een gezin op zoek naar anderen die met dezelfde problemen worstelden. Zoals het leven wordt gedeeld moet ook de ziekte gedeeld worden. Het antwoord daarop bleek de oprichting van een vereniging voor Crohnpatiënten, nadien uitgebreid tot patiënten met colitis ulcerosa en alle inflammatoire darmziekten.

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.